2016 őszének időjárása


A 2016-os ősz melegebb volt a szokásosnál, bár október első felében erősen lehűlt a levegő, és tanúi lehettünk az első hózápornak is. A szeptember a szokásosnál közel 2 fokkal volt melegebb. Az átlag körüli november a 63. legmelegebbnek adódott a mérések kezdete óta, ezzel szemben az október hőmérséklet jóval átlag alá esett, így a 29. helyre került a leghidegebb hónapok sorában. Csapadék tekintetében az évszak csapadékosabbnak bizonyult az átlagnál. A három hónap közül október volt a legcsapadékosabb, több mint másfélszerese hullott az ilyenkor szokásos októberi értéknek. A szeptember azonban meglehetősen száraznak bizonyult, 40%-kal kevesebb csapadék hullott, mint az 1981-2010 szeptemberi normálérték.
Az ország túlnyomó részén 10-11 °C között alakult az őszi átlaghőmérséklet (1. ábra). A Dunántúl egyes részein, valamint a Dél-Alföldi területeken 11-12 °C, míg a hegyvidékeken 7-9 °C volt a jellemző. Melegebb területek kisebb körzetekben jelentek meg, a legmagasabb – 12 °C-ot meghaladó – középhőmérsékletű terület Budapest környékén és a Balaton-felvidék nyugati részén jelentkezett. Országos átlagban az ősz középhőmérséklete 10,6 °C-nak adódott; állomásaink közül évszakos átlagban a legmelegebb Budapest Állatkert állomásunkon (12,5 °C), a leghidegebb pedig Kékestetőn (6,3 °C) volt.
1. ábra
A 2016-os ősz középhőmérséklete °C-ban
2. ábra
A 2016-os ősz középhőmérsékletének eltérése a sokéves átlagtól
A 2016-os ősz középhőmérséklete zömmel az 1980-2010-es átlag felett alakult, csupán Nógrád megye északi részén, valamint foltokban az Alföldön jelentkeztek alacsonyabb értékek. A normált leginkább a hegyvidéki területeken és az ország nyugati részén haladta meg a középhőmérséklet, itt helyenként előfordult 1 °C-os és ennél nagyobb anomália is.
3. ábra
Az országos havi és az évszakos középhőmérséklet eltérése a sokévi (1981-2010-es) átlagtól 2016 őszén (interpolált adatok alapján)
A szeptember jelentősen melegebbnek adódott, 2 °C-kal haladta meg az 1981-2010-es átlagot. A november átlag körüli volt, 0,1 °C-kal enyhébb volt a megszokottnál, míg az október hűvösebbnek bizonyult a normálnál (3. ábra). A teljes őszi időszak 0,3 °C-kal meghaladta az ilyenkor szokásos értéket.
A hőmérsékleti küszöbnapok száma a megszokottnál melegebb évszakra utal, országos átlagban a szokásos 1 hőség nap helyett 3-at, míg 9 nyári nap helyett 16-ot regisztráltunk. A szokásos 1 téli nap 2016 őszén nem jelentkezett, míg fagyos napból 13-at jegyeztünk a szokásos 15 helyett.
4. ábra
Az országos őszi középhőmérsékletek 1901 és 2016 között (interpolált adatok alapján)
Az őszi középhőmérsékletek 1901-ig visszanyúló idősorát tekintve az illesztett trendvonal egy melegedés irányába mutató tendenciát mutat (4. ábra).
A szeptemberi középhőmérséklet a mérések 1901-es kezdete óta a 11. legmelegebb volt. Az októberi középhőmérséklet jóval átlag alatti volt, így a 88. helyre került a legmelegebb hónapok sorában, a november pedig az elmúlt 116 évből a 63. legmelegebb lett. A három hónap együttes vizsgálata alapján a teljes őszi időszak a 46. helyre került (I. táblázat).
IdőszakSorszám
szeptember11
október88
november63
ősz46
I. táblázat
A 2016-os ősz és az évszak hónapjainak sorszáma az 1901-től számított legmelegebb időszakok sorában
Az ősz legmelegebb napja szeptember 11-e volt 22,3 °C-os országos átlaghőmérséklettel. Az átlagosnál jóval melegebben indult a szeptember (5. ábra), melyet egy hetes hűvösebb időszak követett. A hónap közepén a megszokottnál ismét jóval (5-7 °C-kal) melegebb napok következtek. Néhány nap kivételével szeptember végétől egészen október közepéig a normálnál hűvösebb volt az idő. Ezt követően melegebb és hűvösebb periódusok váltották egymást. November elején és közepén magasabb volt a megszokottnál az országos átlaghőmérséklet, egyes napokon akár 6-7 °C-kal is meghaladta a sokéves átlagot. A hónap végén azonban fagypont alatti átlaghőmérsékletek is előfordultak. Az ősz leghidegebb napja november 29-e lett, -0,5 °C-kal.
5. ábra
A 2016-os ősz napi középhőmérsékleteinek eltérése a sokévi (1981-2010-es) átlagtól (°C)
A következőkben összefoglaljuk, hogyan változott a középhőmérséklet hazánkban 2016 őszén.
Szeptember
A szeptemberi középhőmérséklet 16 és 17 °C között alakult hazánk nagy részén, ennél hidegebb csak az Északi középhegység magasabban fekvő területein fordult elő. Magasabb hőmérsékleti értékek Budapest környékén és a Tiszántúlon jelentkeztek. Az 1981-2010-es normálhoz képest negatív hőmérsékleti anomália értékek sehol nem fordultak elő az országban. A Mátra, a Bükk, a Börzsöny, valamint a Bakony és Budapest egyes területein az anomália értéke meghaladta a 3 °C-t, míg a legkisebb különbség a Dráva-sík mentén és a Duna-Tisza köze déli részein jelentkezett. A legalacsonyabb havi átlaghőmérséklet Kékestetőn (13,8 °C), a legmagasabb érték Budapest Állatkert (20,3 °C) állomáson regisztráltuk.
Október
A hónap középhőmérséklete zömmel 10 °C között alakult hazánk nagy részén, ennél melegebb csak a Balaton környékén, a Mohácsi-síkságon és a Tisza alsó szakaszán fordult elő. Alacsonyabb hőmérsékleti értékek csupán az Északi-középhegység magasabban fekvő területein jelentkeztek. A legmagasabb havi átlaghőmérséklet Budapest Állatkert állomáson (10,9 °C), a legalacsonyabb érték, 4,3 °C-kal Kékestetőn jelentkezett. Az 1981-2010-es normálhoz képest pozitív hőmérsékleti anomália érték csupán a Mátra magasabb területein fordult elő. A hónap középhőmérséklete országos átlagban 9,4 °C-nak adódott, amely 1,2 °C-kal múlta alul a sokévi átlagot.
November
A novemberi középhőmérséklet zömmel 4-5 °C között alakult, csupán a magasabban fekvő területeken fordult elő ennél kisebb, 0 °C körüli érték Az országos átlag 4,8 °C volt, ami az 1981-2010-es átlagot csupán 0,1 °C-kal haladta meg. Hazánk nyugati részét erős pozitív anomália jellemezte (1,5-2 °C), ezzel szemben Nógrád megye északi részén és a Tiszántúlon a szokásosnál alacsonyabb értékek fordultak elő.