A klímaváltozás okozta sérülékenység vizsgálata,
különös tekintettel a turizmusra és a kritikus infrastruktúrákra

A KRITéR projekt keretében hatásvizsgálói konzultációs workshopot szervezett a projekt konzorciumvezetője, az Országos Meteorológiai Szolgálat (OMSZ) június 22-én, hétfő délután Budapesten. A rendezvényt megelőzte a délelőtt tartott RCMTéR projekt workshopja. A rendezvények legfontosabb célja az volt, hogy lehetőséget teremtsen a párbeszédre a várható éghajlatváltozást kutató meteorológus és a meteorológiai információkat felhasználó hatásvizsgáló szakemberek között. A workshopon részt vettek a projektpartnerek mellett számos tudományterület – úgy, mint agrárgazdaság, műszaki tervezés, hidrológia és hidrogeológia, terjedésmodellezés, egészségügy, turizmus, valamint szőlőtermesztés – képviselői, a klímaváltozás hatásainak vizsgálatával foglalkozó szakemberek.

A rendezvényt Bihari Zita, a projekt koordinátora nyitotta meg. Külön köszöntötte az egyik donor országból, Norvégiából érkezett vendéget, majd röviden ismertette a projekt lényegét és a napirendet. A KRITéR projekt az éghajlatváltozásnak a hőhullámok okozta többlethalálozásra, a szélsőségesen meleg nyári és a hideg, csapadékos téli időjárási helyzetek közúti balesetekre gyakorolt hatásának vizsgálatára, valamint a turizmus és az éghajlatváltozás kapcsolatának feltárására irányul. Az első szekció során négy plenáris előadás hangzott el, melyek közül az elsőt a norvég meghívott tartotta. A további három előadásban a konzorciumi partnerek bemutatták a kitűzött célokat, ezek kutatási hátterét, az eddig fellelhető adatbázisokat és módszereket.

Eirik J. Førland, a Norvég Meteorológiai Intézet munkatársa az előadásában bemutatta, hogy miként fest az éghajlati szolgáltatások rendszere Norvégiában, ezen kívül a projekt témáihoz kapcsolódó norvég tapasztalatokról számolt be. A hőhullámok ugyan nem jellemzők és hatásaikat tekintve sem jelentősek, viszont a turizmust és a kritikus infrastruktúrákon belül a közúthálózatot ott is érintik az éghajlatváltozás hatásai. Felhívta a figyelmet a felhasználók igény szerinti kiszolgálására és a felhasználókkal történő kapcsolattartás fontosságára.

Bobvos János, az Országos Környezetegészségügyi Központ részéről előadásában a projekt első célkitűzéséről, a klímaváltozás halálozásra gyakorolt hatásáról, a hőhullámok okozta többlethalálozás számítási módszeréről, a kutatásaik eddigi eredményeiről és a KRITéR-ben tervezett vizsgálatokról beszélt. Az első lépésben a jelenre vonatkozó klímaindikátorok és a hőség okozta többlethalálozás kapcsolatát vizsgálják, majd a várható klímaváltozásnak tulajdonítható többlethalálozás növekedésének elemzését pedig a NATéR részét képező regionális klímamodell szimulációk eredményén végzik el.

Bognár Balázs a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság képviseletében áttekintő előadást tartott a létfontosságú létesítmények szabályozásáról és az ezekhez kapcsolódó katasztrófavédelmi feladatokról. Bemutatta a jogszabályi hátteret és a nemzetközi környezetet, valamint a projektfeladatokhoz köthető kritikus infrastruktúrák védelmét szolgáló intézkedéseket is.

Az előadások sorát Németh Ákos (OMSZ) előadása zárta. Az előadó bemutatta az éghajlati tényezők szerepét a turizmusban. Felvázolta a turisztikai klímapotenciál fogalmát és bevezetett néhány, széles körben használt turisztikai klímaindexet. Ezek közül részletesen elemezte a projektben a Szegedi Tudományegyetem (SZTE) Éghajlattani és Tájföldrajzi Tanszék és a Budapesti Corvinus Egyetem (BCE) Gazdaságföldrajzi és Jövőkutatási Tanszék együttműködésével vizsgálni és továbbfejleszteni kívánt turisztikai mutatókat.

A plenáris előadások után a résztvevők kötetlenebb formában vitatták meg az éghajlati információk felhasználásának lehetőségét és problematikáját. Ezt a szekciót a norvég vendég elnökölte, a beszélgetés angol nyelven zajlott. Eirik J. Førland elsőként pár szóban bemutatta a norvég alkalmazkodási programot, majd kérdésekre válaszolva elmondta, hogy nagyon fontosnak tartják a dialógust a felhasználókkal, ezen belül az önkormányzatokkal való kapcsolattartást. Beszámolt arról is, hogy kérdőívezés segítségével saját indikátort fejlesztettek ki a turizmus és az éghajlati tényezők kapcsolatának vizsgálatára, mivel úgy tapasztalták, hogy a TCI turisztikai klímaindex nem jól illeszkedik a norvég viszonyokhoz.

A workshop számos lényegi kérdést érintett, ezen kívül a norvég példa érdekes volt és egyben hasznos tanácsokkal szolgált a projektben résztvevők és a workshop többi résztvevője számára is. Köszönjük a megjelent vendégek aktív részvételét!

Előadások:

  • Eirik J. Førland: 1_KRITeR-ws_FørlandE.pdf
  • Bobvos János: 2_KRITeR-ws_BobvosJ.pdf
  • Bognár Balázs: 3_KRITeR-ws_BognarB.pdf
  • Németh Ákos:  4_KRITeR-ws_NemethA.pdf

  • További információk:

    Részletes program:
    Galéria: