A szélsebesség évi átlaga hazánk területén 1 és 5,5 m/s között változott, az országos átlag 2,25 m/s volt. A legmagasabb évi átlagok a Dunántúli-középhegységben fordultak elő, ezen belül kiemelkedik a Balaton-felvidék, Badacsony, ahol 5,5 m/s volt az éves átlag. Emellett a Bakonyban és a Soproni-hegységben is meghaladta az éves szélátlag a 3,5-4 m/s-ot. Az országos átlagnál szelesebb területek (3-4 m/s) a Tiszántúlon, ezen belül a Körös-Maros közén és a Hortobágyon jelentkeztek. A sokéves átlaghoz képest (2,5 m/s) kevésbé volt szeles a 2022- es év.

Budapest Pestszentlőrinc állomáson a 2001-2020 időszak havi szélátlagainak éves menetében (18. ábra) általában márciusban jelentkezik a maximum, melyet az április követ, míg a minimumot októberben veszi fel. 2022-ben ellenben a havi átlagos szélsebesség januárban volt a legnagyobb (3,2 m/s), a legalacsonyabb havi érték pedig októberben és novemberben adódott (1,6-1,7 m/s). (18. ábra).

18. ábra
A szélsebesség havi átlagai Budapest-Pestszentlőricen 2022-ben és a 2001-2020-as átlagértékek (homogenizált adatok alapján)
19. ábra
A szélsebesség havi átlagai Budapest Pestszentlőrincen 2022-ben a 2001-2020 közötti időszak átlagának százalékában (homogenizált adatok alapján)

A 19. ábrán jól látható, hogy Budapest Pestszentlőrinc állomáson a 2001-2020 közötti átlaghoz viszonyítva csupán az év elején (januárban és februárban), valamint júliusban és szeptemberben volt magasabb a havi átlagos szélsebesség, a legnagyobb mértékben januárban haladta meg a sokéves átlagot, mintegy 40%-kal. A többi hónapban az átlagos szélsebesség kisebb volt, a 25 legnagyobb eltérés márciusban adódott. Végeredményben elmondható, hogy mind országos átlagban, mind Budapest Pestszentlőrincen is az átlagosnál kevésbé volt szeles a 2022-es év.

20. ábra
A szélsebesség relatív gyakorisága Budapest-Pestszentlőrincen 2022-ben

A 20. ábrán egyrészt a 2001-2020 periódus, másrészt a 2022. évi óránként mért szélsebesség értékekből számolt relatív gyakorisági eloszlást mutatjuk be Budapest Pestszentlőrinc állomásra vonatkozóan. Látható, hogy a 2 m/s-nál kisebb szélsebességek jóval gyakoribbak, az eloszlás alakja aszimmetrikus. Az erősebb szelek, amikor az órás szélátlagok meghaladják a 11 m/s-ot, jóval ritkábbak, 11 és 15 m/s közti órás szélátlagok nem fordultak elő. A legtöbb eset a 2001-2020-as átlagok szerint az 1,1-2 m/s-os tartományban fordul elő, ez 2022-ben is így volt, ám minimális eltérést mutatott az átlagtól (2022-ben az esetek 44%-ában, a sokéves átlag szerint az esetek 41,7%-ában). Ehhez képest a 0,1-1 m/s-os szélsebességek közel kétszer akkora gyakorisággal jelentkeztek 2022-ben, mint a sokéves átlag esetén. Ennek a kategóriának a megnövekedett gyakorisága a nagyobb szélsebességek gyakoriságának csökkenésével párosult. Láthatjuk, hogy a 2,1-3 m/s-os kategóriától egészen a 9,1-11 m/s szélsebességekig kisebb a 2022-ben előforduló értékek gyakorisága.

A szélviszonyokat jellemző küszöbnapok éves menetét a 21. ábrán mutatjuk be. 2022-ben Budapest Pestszentlőrincen összesen 96 szeles nap (napi maximális széllökés (fx) ≥ 10 m/s) fordult elő, mely a sokéves átlagnak csupán 78%-a). A legtöbb szeles napot júliusban jegyeztük az állomáson 16 nappal, mely 3 nappal haladta meg az ilyenkor szokásos értéket. Ezt követte január és február, amikor 15-15 szeles nap fordult elő. Januárban ez majdnem kétszerese a sokéves átlagnak (8 nap). A legszelesebbnek tartott márciusban (átlagosan 13 szeles nappal) 2022-ben egyáltalán nem volt szeles nap a fővárosi állomáson, míg a legkisebb havi átlaggal rendelkező hónapokban, októberben és novemberben 3, illetve 2 szeles nap fordult elő.

Viharos napból (fx ≥ 15 m/s) egy év alatt 30 szokott lenni az 1991-2020-as átlag szerint, ehhez képest 2022-ben összesen 18 viharos napot detektáltunk Pestszentlőrincen. Mindössze januárban, februárban és szeptemberben érte el a viharos napok száma a normál értéket, a többi 26 hónapban alatta alakult. Márciusban az ilyenkor megszokott 4 nap helyett egyetlen viharos nap sem fordult elő, ahogy augusztusban és novemberben sem jegyeztünk 15 m/s-ot meghaladó napi maximális széllökést.

21. ábra
A szeles és a viharos napok számának évi menete Budapest-Pestszentlőrincen 2022-ben

A sokévi átlagokkal összevetve Budapest Pestszentlőrinc állomásunkon januárban, februárban és szeptemberben több volt a szeles nap, míg jelentősen elmaradt az átlagtól március, október és november. A szeles napok száma éves szinten több mint 20%-kal volt kevesebb a megszokottnál (22. ábra).

22. ábra
Szeles napok száma 1991-2020-as normál százalékában, Budapest Pestszentlőrincen 2022-ben
23. ábra
Viharos napok száma az 1991-2020-as normál százalékában, Budapest Pestszentlőrincen 2022-ben

A viharos napok számában még nagyobb különbségeket láthatunk (23. ábra). Budapest Pestszentlőrincen havonta 1-4 viharos napra számítunk a sokévi átlagok alapján, 1991-2020 között a legtöbb márciusban, áprilisban volt jellemző. A szokásossal szemben 2022-ben három 27 hónap esetén (március, augusztus és november) egyáltalán nem jegyzetünk a vihar fokozatnál (15 m/s-nál) nagyobb maximális széllökést a talaj közelében ezen a mérőhelyen, míg szeptemberben kétszer annyi viharos nap fordult elő, mint a 30 éves klímanormál átlaga. Összességében éves átlagban Budapest Pestszentlőrincen 34%-kal kevesebb viharos napot regisztráltuk 2022-ben (18 nap), mint az 1991-2020-as periódusban (30 nap).

24. ábra
A szélirány relatív gyakorisága Budapest Pestszentlőrincen 2022-ben, és a 2000-2020 közötti időszak átlaga

A 24. ábrán a szélirány gyakorisági eloszlását láthatjuk Budapest Pestszentlőrincen az 2001- 2020. közötti időszak átlaga és a 2022. év adatai alapján. A sokévi átlag jól mutatja, hogy Budapest esetében az uralkodó szélirány egyértelműen az északnyugati, de a keleti is nagy gyakorisággal fordul elő. 2022-ben is az ÉNY-i irány volt a leggyakoribb (esetek 12,7%-ában az uralkodó irány felől fújt a szél), melynek gyakoriság valamelyest az átlag felett alakult. Leginkább a nyugat-északnyugati irány gyakorisága alakult átlag felett, miközben ebben az évben az déli égtájak felől fújó szél reprezentálta alul magát a 2001-2020-as átlaghoz képest. A keleti, valamint az északi irányú szél gyakorisága minimálisan elmaradt a sokéves átlagtól. Az északnyugati irányszektorhoz tartozott a legnagyobb átlagsebesség, a legerősebb széllökések is a legnagyobb gyakoriság mellett.