2022 tavaszának időjárása

2022 tavasza a megszokottnál kissé hűvösebb volt. A március és az április hónapok hőmérséklete a normálérték alatt alakult, az áprilisi középhőmérséklet jelentősen elmaradt az ilyenkor megszokottól. A májusi középhőmérséklet ezzel szemben átlag feletti volt, így a teljes évszak átlaga csupán 0,5 °C-kal maradt el a megszokottól. A csapadékviszonyokat tekintve az egyes hónapok változatos képet mutattak: márciusban és májusban jelentős csapadékhiány mutatkozott, míg az április csapadékosabb volt a szokásosnál.

A tavaszi középhőmérséklet az ország nagy részén 10-11 °C között alakult (1. ábra), ennek megfelelően az országos átlag 10,6 °C volt. A déli határvidéken, a Tisza mentén a Zagyva torkolatától délre és a Duna mentén egészen a fővárosig nagy területen volt 11-12 °C között az évszakos átlaghőmérséklet, Szegeden és Budapesten pedig még a 12 °C-ot is meghaladta. A legalacsonyabb hőmérsékleti értékeket az Északi-középhegységben mértük, a magasan fekvő területeken 7-9 °C volt a jellemző. Évszakos átlagban a legmelegebbet Szeged belterületén (12,8 °C), a leghidegebbet pedig Kékestető állomásunkon (5,7 °C) mértük.

1. ábra
A 2022-es tavasz középhőmérséklete °C-ban

Az ország nagyobb részén az 1991–2020-as átlagnál alacsonyabb évszakos értékek jelentkeztek, döntően -1,0-0,0 °C közötti anomáliák láthatók a 2. ábránkon. A teljes tavaszi időszakot tekintve csupán foltokban jelentkezett pozitív anomália: Pest megyében több helyen, Szegeden, a Bakonyban és a Mátrában.

2. ábra
A 2022-es tavasz középhőmérsékletének eltérése a sokévi átlagtól

2022 tavasza országos átlagban 0,5 °C-kal bizonyult hűvösebbnek a megszokottnál (3. ábra). A hónapokat külön-külön tekintve láthatjuk, hogy a március kis mértékben, 0,8 °C-kal, míg az április jelentősen, 2,0 °C-kal, maradt el az ilyenkor szokásos hőmérsékletektől, melyet az átlagosnál 1,3 °C-kal melegebb május követett.

3. ábra
Az országos havi és az évszakos középhőmérséklet eltérése a sokévi (1991-2020-as) átlagtól 2022 tavaszán (interpolált adatok alapján)

A küszöbnapok száma is hideg tavaszról tanúskodik: fagyos napból (Tmin ≤ 0°C) 28 nap jelentkezett, ami a szokásosnak (15 nap) közel a duplája, téli napot (Tmax ≤ 0°C) nem regisztráltunk, ám egy zord nap (Tmin ≤ -10°C) jelentkezett (átlag: 0 nap). Nyári napból (Tmax ≥ 25°C) 12 fordult elő, amely közelít a sokévi átlaghoz (11 nap), míg hőségnapból (Tmax ≥ 30 °C) 1 volt idén tavasszal, mely megegyezik az átlaggal.

4. ábra
Az országos tavaszi középhőmérsékletek 1901 és 2022 között (interpolált adatok alapján)

Emelkedést figyelhetünk meg az elmúlt 122 év tavaszi középhőmérsékleteiben (4. ábra). Az adatokhoz illesztett lineáris trend 1,26°C-os melegedést mutat az 1901–2022-es időszakban.

Időszak Sorszám
március  72.
április  90.
május  20.
 
tavasz  53.
I. táblázat
A 2022-es tavasz és az évszak hónapjainak sorszáma az 1901-től számított legmelegebb időszakok sorában

Az I. táblázatban láthatjuk, hogy a 2022-es tavaszi hónapok hol helyezkednek el az 1901-től kezdődő idősorban. A tavasz a középmezőnyben az 53. helyet foglalja el, az idősor kezdete óta 52 melegebb tavasz fordult elő. Március a rangsor közepére, április a végére, míg a május az elejére került. Az április a 90. helyezésével a 32. leghidegebbnek számít, míg a május a 20. legmelegebb, 1901 óta.

Az 5. ábrán a 2022-es tavasz napi középhőmérsékleteit és a sokéves átlag értékeit mutatjuk be.Látható, hogy március elején huzamosabb ideig a sokéves átlag alatt alakult a napi középhőmérséklet. A második dekád végétől viszont egészen a hónap végéig az átlagosnál jóval enyhébb volt az idő. Április első napjaiban egy erőteljes lehűlés hatására 7-8 °C-os eltérés mutatkozott az ilyenkor megszokotthoz képest. Bár hasonlóan nagy eltérés már nem jelentkezett, de elmondható, hogy a hónap során többnyire átlag alatt alakultak a napi középhőmérsékletek. Április végén, majd május elején a sokéves átlag körül mozgott a napi középhőmérséklet, ezt követően a második dekád elején 4-5 °C-kal melegebb volt az átlagnál, ekkor mértük az évszak során országosan a legmagasabb hőmérsékletet (21,6 °C). Ezt követően május második felében már nagyobb ingadozások voltak jellemzőek, de az országos középhőmérsékletek többnyire átlag felett alakultak.

5. ábra
A 2022-es tavasz napi középhőmérsékleteinek eltérése a sokévi (1991-2020-as) átlagtól (°C)

A következőkben összefoglaljuk, hogyan változott a középhőmérséklet hazánkban 2022 tavaszán havonta.

Március

  Márciusban a havi középhőmérséklet az ország nagy részén 4-6 °C között alakult. Kisebb területeken, például a főváros és Szeged környékén volt ennél enyhébb az idő. A hegyvidéki területeken, főként az Északi-középhegységben volt hűvösebb, itt a havi középhőmérséklet általában 1-4 °C között alakult. Márciusban az országos átlag 5,0 °C volt, ami 0,8 °C-kal alacsonyabb a normálértéknél, ezzel az 51. leghidegebb március lett 1901 óta. Az ország területén szinte csak az átlagosnál hűvösebb tájakat találunk, az eltérés mértéke jellemzően -1,5 °C és -0,5 °C közé esett.
Magyarország egész területén a szokásosnál hűvösebben indult a tavasz első hónapja. A fagyos napok (Tmin≤0 °C) száma 23 volt, ami jelentősen (11 nappal) haladta meg a sokévi átlagot. A legtöbb fagyos napot Zabar állomáson jegyeztük, ahol 29 napon át nem emelkedett a minimumhőmérséklet fagypont fölé márciusban. Zord napból (Tmin≤-10 °C) 1 adódott.
Március elején egy magassági hidegörvény hatására lassan hűlt az idő. 8-9-én egy anticiklon peremén átmenetileg egy összeáramlási vonal hatására mérséklődött az éjszakai lehűlés, így kis mértékben emelkedtek a napi középhőmérsékletek. Ezt követően a Kelet-Európai-síkság felett uralkodó anticiklon peremére került térségünk, melynek hatására északkeleti áramlással szárazabb, hidegebb levegő érkezett és okozott lehűlést. Március 11-én már több mint 6 °C-kal volt hidegebb a sokévi átlagnál. A hideg levegő beáramlásának megszűnésével fokozatosan erősödött a nappali felmelegedés, és a fagyos éjszakák dacára is növekedtek a napi középhőmérsékletek. Március 15-én éjszaka északnyugat felől egy kisebb ciklon érte el Magyarországot, ami lehűlést okozott. Március 18-tól anticiklon hatása alá került térségünk, ezért napos, száraz idő volt, eleinte kemény éjszakai fagyokkal. Fokozatosan emelkedtek a napi középhőmérsékletek, március 22-től egészen a hónap végéig a szokásosnál melegebb idő uralkodott. A hónap végére leépült az anticiklon, az átalakult nyomási viszonyok kedveztek a hőmérséklet emelkedésének, így a hónap legmelegebb napja 29-e lett.

Április

  Áprilisban az ország nagy részén 9-10°C között alakult a havi átlaghőmérséklet, eközben az országos átlag 9,4 °C volt. A Tisza és a Duna hazai alsó szakaszán, a Balaton környékén és a Dráva-síkon, továbbá a főváros térségében melegebb, míg az Északi- és a Dunántúli-középhegység magasabban fekvő területein és a Nyírség egy részén hűvösebb időjárás volt jellemző.
2022 áprilisában az országos havi középhőmérséklet 2,0 °C-kal maradt el az 1991-2020-as időszakra jellemző normálértéktől. Az országban mindenhol hidegebb volt a sokévi átlagnál.
A Dunántúlon zömmel 2-1,5 °C-kal, a Dunától keletre jobbára 2,5-2°C-kal adódtak alacsonyabb értékek a megszokottnál. Országos átlagban a fagyos napok (Tmin≤0 °C) száma 5 volt, ami jelentősen (3 nappal) meghaladta a sokévi átlagot. A legtöbb fagyos napot (19 nap) Zabar állomáson jegyeztük.
Április első napjaiban egy ciklon hátoldalán sarkvidéki levegő áramlott térségünkbe, ennek hatására markáns lehűlés jellemezte ezen napokat. 3-án csupán 2,3 °C volt az országos napi középhőmérséklet, ami több, mint 8 °C-kal elmaradt az átlagtól. 4-én reggel sokfelé fagyott síkvidéken is. Ezt követően nyugati áramlással melegedés érkezett. 6-án már a szokásosnál melegebb volt, de nem tartott sokáig, mert 8-9-én egymás után két hidegfront érkezett. Ezt követően a hónap közepéig anticiklon fejtette ki hatását Magyarország felett. Éjszakánként többfelé fagyott, de nappal egyre nagyobb hőmérsékleti értékek jelentkeztek. 15-én egy hidegfront jelentős lehűlést hozott, április 21-ig többfelé visszatértek a fagyok is. Ezt követően csupán a fagyzugos helyeken fordult elő fagy. A következő napokban ugyan több front is átvonult, viszont egyik sem okozott nagyobb hőmérséklet-változást, fokozatos melegedés kezdődött.

Május

  A hűvös áprilist egy meleg május követte, a középhőmérséklet 16-19 °C között alakult, ennél alacsonyabb hőmérsékleti értékek csupán a magasabban fekvő területeken jelentkeztek. Országos átlagban 17,3 °C volt a május havi átlaghőmérséklet.
A havi középhőmérséklet 1,3 °C-kal haladta meg az 1991-2020-as időszakra jellemző normálértéket. Az országban szinte mindenütt pozitív anomália volt tapasztalható. A Dunántúlon tapasztaltunk nagyobb, 1-2 °C-os pozitív anomáliát, míg a Duna-Tisza közén és a Tiszántúlon általában 0,5-1,5 °C-kal volt melegebb a szokásosnál. A nyári napok száma (Tmax≥25 °C) 12 volt, ez 3 nappal több az időszakos átlagnál (9 nap). Egy hőségnapot regisztráltunk (Tmax≥30 °C), ez megfelel a sokéves átlagnak.
Májusban folytatódott az áprilisban elkezdődött melegedés, így 4-én már a megszokottnál melegebb volt. Május 10-től egy hullámzó frontrendszer előoldalán tovább fokozódott a melegedés. Május 12-én az országos napi középhőmérséklet 21,6 °C volt, ami az évszak legmagasabb értéke. A 13-án átvonult hidegfront nem okozott nagyobb lehűlést, de a 17-én érkezett hideg légtömeg ugyanakkor pár napra jelentősebb visszaeséssel járt. 20-án visszatért a 30 °C-os nyári meleg, majd átlag körül alakult a hőmérséklet. Május 28-án szintén egy hidegfront okozott az átlagosnál több fokkal alacsonyabb hőmérsékleti értékeket a tavasz utolsó napjain.