2021/22 telének időjárása

A 2020/2021-as tél a tizenkettedik legenyhébb tél volt 1901 óta. Az évszak során lehullott csapadékmennyiség jócskán elmaradt az 1991-2020-as sokéves értéktől, de térbeli és időbeli eloszlása sem volt egyenletes.

A 461 állomásra számított SPI1 értékek alapján a 2021/2022-es tél hónapjai közül 2022 januárja lett a legszárazabb, bár mutat területi változékonyságot is. A Balaton és a Tisza-tó közé eső országrészek a nagyon száraz kategóriába tartoznak (sőt ezeken belül van több extrém száraz is), míg Vas, Zala és Veszprém megyék legnagyobb részén az enyhén száraz kategória a jellemző. Az SPI egyhavi értékei így mindenhol elérték a meteorológiai aszály kategóriáját. A januári egyhavi SPI-nél viszont érdekesebb a februári kéthavi SPI, mely az év kezdetének aszályosságát mutatja be jól (12. ábra). Itt már csak egy nagyon kis terület tartozik az enyhén száraz kategóriába, az ország nagyjából háromnegyede már nagyon száraznak számít. Az extrém száraz területek is már összefüggőek, az Alföld és az Északi-középhegység jelentős részére, valamint a Dunántúli-dombságra is ez a jellemző.

12. ábra
A kéthavi SPI területi eloszlása 2022. februárban

A 2022. februári háromhavi SPI a teljes téli időszak csapadékösszegét veszi figyelembe (13. ábra), amely azt mutatja, hogy a decemberi többlet csapadék tudja enyhíteni az őt követő hónapok hiányát. Ezen az ábrán már csak elszórtan találkozunk a nagyon száraz kategóriával, az ország legnagyobb része az enyhén száraz kategóriába tartozik. Mérsékelten száraz területek ott jelennek meg, ahol a kéthavi SPI extrém száraznak számított: az Északi-középhegységben és az Alföld középső részein.

13. ábra
A háromhavi SPI területi eloszlása 2022. februárben

A februári SPI6 már figyelembe veszi a 2021. szeptember és 2022. február között érkező csapadékmennyiséget, így képet kaphatunk az őszi gabonáink fejlődését meghatározó vízbevételről. Az ország egésze – kivéve egy keskeny sávot Villány térségében és Nógrád megyében elszórtan – valamelyik száraz kategóriába tartozik. Nagyjából egyenlő arányban oszlik meg ezen belül az enyhén és a mérsékelten száraz területek, míg extrém száraz csak foltokban jelenik meg. Mindez köszönhető annak, hogy a télhez hasonlóan, az ősszel is csak a sokéves csapadék kb. kétharmada hullott le mindössze (14. ábra).

14. ábra
A hathavi SPI területi eloszlása 2022. februárban

Az 1 év alatt lehulló csapadékmennyiség alapján készült SPI térképen is csak száraz területeket találunk (15. ábra). Érdekes, hogy itt már mintha megfordulna az előző térképen látott helyzet: a Duna-Tisza-köze és az Északi-középhegység kevésbé száraz, mint a Dunántúli-középhegység és Körösök vidéke. Utóbbi területek egy év távlatában már a nagyon, sőt akár az extrém száraz kategóriába esnek. Ez annak a következménye, hogy 2021. nyara ezeken a területeken volt a legszárazabb.

15. ábra
Az egy éves SPI területi eloszlása 2022. februárban