A nyugati medencében a viharjelző rendszer alapon van.
A középső medencében a viharjelző rendszer alapon van.
A keleti medencében a viharjelző rendszer alapon van.
Severe weather forecast for Lake Balaton
More information - Lake Balaton
OMSZ: Sunday 15 July 2018 23:00  (21:00  UTC)  [irGa]
More information - Lake Balaton »