2018. szeptember 20. csütörtök
Könyvajánló

OMSZ: 2014. január 7. 00:00

Sándor Valéria - Wantuch Ferenc: Repülésmeteorológia

Repülésmeteorológiai tankönyvünket pilótáknak, leendő pilótáknak ajánljuk, valamint mindenkinek, aki a meteorológia vagy a repülés iránt érdeklődik. Úgy gondoljuk, régóta hiányzik egy ilyen kiadvány, magyar nyelven kevés repülésmeteorológiával foglakozó szakkönyv jelent meg, átfogó tematikával pedig egy sem.

Könyvünk készítésénél két fő szempontot tűztünk ki magunk elé: az első az volt, hogy felelevenítsük, felfrissítsük az idevágó meteorológiai alapfogalmakat, repülésmeteorológiai ismereteket, a második, hogy ismertessük a legújabb gyakorlati eljárásokat, kódokat, térképeket, információs csatornákat. Célunk, hogy rámutassunk a repülés és a meteorológia szoros kapcsolatára. Könyvünk az általános meteorológiai ismereteken kívül speciális információkat is tartalmaz, amit a hivatásos és hobbi repülők népes tábora is használni tud.

A tematikát az ICAO és a JAA ajánlásai alapján állítottuk össze.

A kiadvány első hat fejezetében meteorológiai fogalmakat, ismereteket tárgyalunk, ezt követően részletesen vizsgáljuk a repülésre veszélyes jelenségeket, majd bemutatjuk a meteorológiai előrejelzés területén felhasznált új fejlesztések, kutatások eredményeit. A tankönyv végén található oktatási segédletet a mindennapi gyakorlatban használt térképekkel, táviratokkal, azok ismertetésével próbáltuk időszerűvé tenni.

Szándékosan kerültük azon fizikai összefüggések, levezetések ismertetését, amelyek nem kapcsolódnak szorosan a mindennapi tevékenységhez, illetve komolyabb matematikai, fizikai előtanulmányokat feltételeznek. A könyvben előforduló, illetve a repülésmeteorológiában használatos rövidítések magyarázata az utolsó fejezetben található. Véleményünk, hogy gazdagabb meteorológiai ismeretekkel javítani lehet a repülésbiztonságot. Munkánkhoz felhasználtuk a polgári repülő személyzetek meteorológiai továbbképzésében nyert tapasztalatainkat is.

OMSZ, Budapest, 2005, 272 p. ISBN: 963-7702-91-1 Ár: 3070 Ft

A könyv az OMSZ könyvtárában megvásárolható.

Cím: Országos Meteorológiai Szolgálat
1024 Budapest, Kitaibel Pál u. 1.
Könyvtár, Tel.: (1) 346-4611

A könyvet csekk befizetése után postán is eljuttatjuk Önnek!

Megrendelés, illetve postai csekk kérése: konyvtar@met.hu, vagy libr@met.hu

A postaköltség egy könyv esetében a vételáron felül 1110 Ft.