2018. szeptember 18. kedd
Országos Meteorológiai Szolgálat tevékenysége

OMSZ: 2013. február 14. 10:00

2000–2001


Az Országos Meteorológiai Szolgálat az 1870-ben történt alapítása óta immár 132 éve tekinti feladatának a nagyközönség meteorológiai jellegű információkkal történő kiszolgálását. Eleinte az ország éghajlatának feltárása jelentette a fő tudományos feladatot, de a légkörtudomány hazai művelése, az időjárás-előrejelzések készítése is hamarosan alapvető tevékenységgé vált.

letöltés [pdf: 22789 KB]

A médiában megjelenő előrejelzések és egyéb meteorológiai információk széles körben ismertté teszik a Szolgálatot. Az utóbbi évtizedekben a gazdaság különböző ágazatai, vállalatai számára növekvő számban készülő célprognózisok és hatástanulmányok jelzik, hogy a meteorológiai információk jelentős és fokozatosan növekedő gazdasági értékkel bírnak.

Az élet- és vagyonvédelem terén az illetékes ha-tóságokkal való együttműködés létfontosságú, az időjárási körülményekről szóló azonnali tájékoztatás és a várható viszonyok lehető legpontosabb előrejelzése ma már alapkövetelmény. A 90-es években felgyorsult számítástechnikai fejlődés következtében a Szolgálat számítástechnikai kapacitása jelentősen növekedett. A 2000-2001-es években erőforrásaink számottevő részét fordítottuk számítástechnikai fejlesztésekre.

Az országszerte elhelyezkedő összesen mintegy 100 felszín-közeli automata mérőállomás, 3 radarállomás, 2 magas-légköri szondázó állomás, az 5 antennából álló villámérzékelő rendszer és a műholdas megfigyelőrendszer folyamatosan és automatikusan ontja a digitális adatokat. A nemzetközi meteorológiai központokból érkező adatok és előrejelzési produktumokkal együtt naponta több Gigabyte méretű információ érkezik. Ezek fogadása, feldolgozása ma már adatbázis alapon történik, ami biztonságos és gyors táv-közlési és informatikai rendszert kíván. A hazai közreműködéssel, nemzetközi projekt keretében kifejlesztett korlátos tartományú, finomfel-bontású előrejelző modell futtatása ma már rutinszerűen az ORIGIN 2000 mini szuper számítógépen történik, a rövid távú előrejelzésben való alkalmazása pedig napi gyakorlat. 2001 év végén beszerzésre került egy IBM p690-es szuper számítógép (Regatta), amely a jövőben gyorsabb modellfutásokat tesz lehetővé. A társa-dalom információéhsége ma már oly mérvűvé vált, hogy partnereink igényeinek kielégítése csak a hatékonyság jelentős megnövelése révén vált lehetségessé. Ennek eszköze az automatizálás, mely ma már nem csak a megfigyelésekre, hanem az előrejelzési produktumok készítésére jellemző. Az automatizálás egyben az objektív módszerek alkalmazását is jelenti. Az OMSZ új internetes honlapja a legtöbb és legfrissebb meteorológiai információt teszi elérhetővé a nagy-közönség számára, ami csak az automatikus frissítési eljárásokkal lehetséges.

Termékeink ellenőrzése, azaz előrejelzéseink beválásának értékelése is fontos és rend-szeresen végzett feladat.

Célunk, hogy számszerűen is kimutatható legyen a prognózisok javulása, és ezzel versenyképességünk növekedjen a ma már egyáltalán nem zárt meteorológiai piacon. Célunk, hogy helyt álljunk mind a hazai, mind a nemzetközi versenyben, s az Európai Unióhoz való csatlakozás ezen a téren is zökkenőmentesen menjen végbe.

 

dr. Mersich Iván
elnök