2018. július 16. hétfő
Hírek a meteorológia világából

OMSZ: 2017. október 24. 14:36

Új tanszékvezető az ELTE Meteorológiai Tanszék élén

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Meteorológiai Tanszékének 2017. augusztus elsejétől új vezetője van: dr. Mészáros Róbert egyetemi docens.

Mészáros Róbert 1969. december 30-án született Budapesten. A középiskolát a Budapesti Piarista Gimnáziumban végezte 1984 és 1988 között. Egy év sorkatonai szolgálatot követőn az Eötvös Loránd Tudományegyetem meteorológus szakán folytatta tanulmányait. 1994-ben szerzett meteorológus oklevelet. Diplomamunkájának címe: „Városi transzport modell érzékenységi vizsgálata” Az oklevél megszerzése után felvételt nyert az ELTE Földrajz-Földtudomány Doktori Iskolájába. Az ösztöndíj lejárta után, 1997-től kezdődően folyamatosan az ELTE Meteorológiai Tanszékének munkatársa.

PhD fokozatát 2003-ban szerezte meg, doktori (PhD) értekezésének címe: „A felszínközeli ózon száraz ülepedésének meghatározása különböző felszíntípusok felett”. Egyetemi pályafutását 1997-ben tudományos segédmunkatársként kezdte meg. 2003-tól tudományos munkatárs, 2007-től adjunktus, 2014 óta pedig docens. 2012-ben habilitált. Főbb kutatási területei a légszennyezés-meteorológia, a légköri diszperzió, valamint a felszín és a légkör közti kölcsönhatások vizsgálata. Részt vett több nemzetközi mérési programban. Jelenleg szennyezőanyag terjedési és kicserélődési modellek fejlesztését és alkalmazását végzi. Az elmúlt 20 év alatt több hazai és nemzetközi kutatási pályázat résztvevője, illetve témavezetője. Aktívan részt vesz hazai és nemzetközi szakmai szervezetekben, az egyetemi közéletben. Többek között tagja az MTA Meteorológiai Tudományos Bizottságának, az Időjárás szerkesztőbizottságának, az Open Geosciences folyóiratnak pedig szerkesztője.

Több díjban és kitüntetésben részesült: Bolyai János Kutatási Ösztöndíj, Békésy György Posztdoktori Ösztöndíj, Róna Zsigmond díj, Öveges József Program díja, ELTE TTK „Kiváló Tehetséggondozó Tanár” kitüntetés, Magyar Mérnöki Kamara „Környezetvédelmi Műszaki Felsőoktatásért” kitüntetés, Pro Meteorológiai emlékplakett, Rektori kiválósági különdíj.

Tudományos közleményeinek száma 100 fölött van. Ebből 47 referált folyóirat (37 nemzetközi, 10 magyar), 24 könyv, illetve könyvfejezet, 41 konferencia publikáció. Kilenc felsőoktatási tankönyv szerzője, illetve társszerzője. 27 ismeretterjesztő cikke jelent meg, több ismeretterjesztő előadást tartott meghívott előadóként. Oktat az ELTE TTK Földtudományi, valamint Környezettan alapszakjain, a Földtudományi, Környezettan és Fizika alapszakok meteorológus specializációin, a Meteorológus, valamint Környezettudomány mesterszakokon, illetve 12 évig tanított a BMGE Környezetmérnök alapszakán. 37 tudományos diákköri dolgozat, 29 BSc szakdolgozat és 31 diplomamunka témavezetője, illetve konzulense volt, és jelenleg is több témát vezet. Témavezetőként és óraadóként részt vesz a doktori képzésben is. Nős, három gyermek édesapja.

Mészáros Róbert kinevezéséhez szívből gratulálunk, eredményes pályafutást és nagynevű elődei munkásságának sikeres folytatását kívánjuk a LÉGKÖR és az egész magyar meteorológus társadalom nevében!


Az 1945-ben megalakult Meteorológia Tanszék eddigi vezetői:

  • Száva-Kováts József (1898‒1980), egyetemi tanár, habilitáció (klimatológia‒meteorológia), tanszékvezető: 1945‒1953
  • Dési Frigyes (1912‒1978), egyetemi tanár, a műszaki tudományok doktora: 1953‒1970
  • Dobosi Zoltán (1915‒2009), egyetemi tanár, a földtudományok doktora, tanszékvezető: 1971‒1983
  • Rákóczi Ferenc (1931‒2000), egyetemi tanár, a földtudományok doktora, 1983‒1996
  • Bartholy Judit (1952‒ ), egyetemi tanár, az MTA doktora, tanszékvezető: 1996‒2017.


Forrás: LÉGKÖR folyóirat

Meteorológiai hírek