2019. május 20. hétfő
Hírek a meteorológia világából

OMSZ: 2018. november 7. 15:05

Továbbra is javulóban van Földünk ózonpajzsa

A WMO honlapján 2018. november 5-én jelent meg az ózonréteg állapotáról időközönként kiadott jelentés legújabb dokumentuma (Scientific Assessment of Ozone Depletion). A jelentés kiemeli, hogy a legfrissebb adatok, feldolgozások is megerősítik a Montreáli Jegyzőkönyv sikerét. A szerzők szerint 2000 óta a légköri ózon mennyisége globális mértékben 1–3% ütemű növekedő trendet mutat 10 évenként. Az ózon teljes regenerációját illetően a legújabb számítások optimistábbak, mint a korábbiak: az északi félteke mérsékelt övében 2030 környékére, a déli félteke megfelelő övezetében pedig 2050 környékére teszik. A déli sarkvidéken ez 2060 körülire várható.

letöltés [pdf: 4488 KB]

Ugyanakkor a fent említett trend értékekhez képest a lokális trendek eltérhetnek, ahogy ezt hazánkban is tapasztaljuk. Az Országos Meteorológiai Szolgálat teljes ózontartalom méréseinek elemzése alapján a hazai helyzetről kicsit visszafogottabban kell nyilatkoznunk. Az 1. ábra az OMSZ budapesti Marczell György Főobszervatóriumában 1969 óta mért ózon éves átlagainak a sokéves átlagtól való százalékos eltéréseit mutatja. Jól látható, hogy a helyzet valóban javul a múlt század 90-es éveinek közepe/második fele óta a korábbi nyilvánvaló folyamatos csökkenéshez képest. Ugyanakkor az ábrából az is kitűnik, hogy az ózon változásának a jellege 2000 óta nagyon erősen fluktuáló, és egy enyhe csökkenő trend detektálható. Ennek pontos értéke a magas fluktuáció miatt nem igazán informatív. 2000 óta szélsőségesebb viselkedés is a jellemző: például 2010-ben a mérések 49 éve alatti második legnagyobb pozitív ózon anomáliát figyelhettük meg, míg a közvetlenül utána következő két évben (2011 és 2012) tapasztalható éves negatív anomáliák (ózonhiányok) az első tíz helyezett között vannak a legnagyobb ózonhiányokat rangsoroló képzeletbeli tabellán.

Szintén jellemzőek a nyári ózonhiányok hazánk felett: 1992 óta minden egyes nyáron ózonhiányt regisztráltunk. Ez azért is különös, mert az éves átlagokat tekintve növekedés indult meg a 90-es évek közepén a globális trendhez hasonlóan. A megelőző közel két és fél évtized nyaraira egyébként inkább a pozitív anomália volt jellemző.

A földi légkör rendkívül komplex fizikai rendszer, és az ózon bonyolult kölcsönhatásban áll az abban történő változásokkal. Az ózon változásai maguk is generálnak klimatikus változásokat és megfordítva, ezért az ózon regenerációs folyamata jóval „göröngyösebb” is lehet, mint ahogy azt a számítások előrejelzik.


Kapcsolódó oldalak:


1. ábra: A légoszlop teljes ózontartalmának éves átlagai az 1969 és 2017 közötti időszakra
az OMSZ Marczell György Főobszervatóriumában folyó mérések alapján


Meteorológiai hírek