2020. január 18. szombat
Tájékoztató
Budapest levegőminőségének előrejelzése
Az Országos Meteorológiai Szolgálat által — Budapest Főváros Önkormányzata Környezetvédelmi Alapjának támogatásával — kifejlesztett operatívan működő rendszer Európában egyedülállónak tekinthető, mivel Budapest egész területére 1 órás felbontással 2 napra előrejelzi a főbb légszennyező anyagok koncentrációjának jövőbeli alakulását.

A modell-rendszer

 • kiszámolja a várható nitrogén-dioxid (NO2), kén-dioxid (SO2), ózon (O3) és kisméretű részecske (PM10 - azok a levegőben szálló részecskék, melyek átmérője 10 µm-nél kisebb) koncentráció értékeket;
 • térképes megjelenítés segítségével szemlélteti a különböző szennyezőanyagok térbeli alakulását óráról órára változóan;
 • grafikonok segítségével szemlélteti a várható egészségügyi határérték túllépéseket.
  A grafikonok függőleges (y) tengelyén
  • a zöld színű számok az egészségügyi határérték alatti,
  • a narancs színű számok az egészségügyi határérték fölötti, de a szmogriadó tájékoztatási fokozata alatti,
  • a piros színű számok a szmogriadó tájékoztatási fokozata feletti értékeket jelentik.

Előzetes vizsgálatok alapján elmondható, hogy a rendszer által meghatározott koncentráció értékek alakulását a meteorológiai viszonyok lényegesen befolyásolják. A szél iránya és sebessége mellett a csapadék térbeli eloszlása és mennyisége, valamint a keveredési réteg magasságának igen pontos előrejelzése eredményezheti a koncentráció mezők megfelelő prognosztizálását.
A másik meghatározó tényező az emissziós rácsponti értékek időbeli és térbeli változékonyságának pontos ismerete. Mivel a főváros területén jelenleg nincs folyamatos forgalomszámlálás és adatrögzítés, a közúti közlekedés napi és heti változékonyságát csak becsülni tudjuk.

Hangsúlyoznunk kell, hogy ez egy előrejelző rendszer, mely becsült kibocsátási (emissziós) adatok és előrejelzett meteorológiai paraméterek alapján határozza meg a várható PM10, NO2, SO2 és O3 koncentráció értékeket. Ezen okok miatt a számított adatok — jogkövetkezmény nélküli — tájékoztató jellegűek, a mért koncentráció értékekhez képest jelentős eltérések is lehetnek.

A légszennyezettség folyamatos mérését az Országos Légszennyezettségi Mérőhálózat végzi és teszi közzé a honlapján: levegominoseg.hu.

A modell-rendszer alapját a CHIMERE levegőkémiai transzport modell képezi. A modell futtatásához szükséges input meteorológiai adatokat a WRF finom felbontású numerikus előrejelző modell szolgáltatja. A modell futtatása szempontjából ugyancsak meghatározó input emissziós rácsponti adatbázis a pontforrások (a Budapesten működő üzemek és erőművek kibocsátása), a becsült lakossági kibocsátás, valamint a főváros területén végzett forgalomszámlálási adatok felhasználásával készült el. A légkörben lezajló kémiai átalakulásokat a modell közel 80 kémiai anyagra felírt több mint 300 kémiai reakción keresztül veszi figyelembe.

Ilyen típusú fejlesztések világszerte is még csak most indultak el, a honlapon található információk a fejlesztés első lépésének eredményeit mutatják. Természetesen a fejlesztés ennél a lépésnél nem állt meg, az Országos Meteorológiai Szolgálat célja, hogy minél pontosabb előrejelzést tudjon készíteni.

Kérjük a Tisztelt Látogatót, hogy mindezek ismeretében böngéssze az oldalakat.