2018. július 23. hétfő
OMSZ hírek

OMSZ: 2017. október 24. 12:00

Miniszteri kitüntetések

A Földművelésügyi Minisztérium 2017. évi Október 23-i kitüntetési ünnepségén dr. Fazekas Sándor miniszter az 1956-os Forradalom és Szabadságharc Emléknapja alkalmából Életfa Emlékplakett Bronz fokozata kitüntetést adományozott Fejesné Sándor Valériának és Kövér Bélánénak, valamint Miniszteri Elismerő Oklevelet adott át az Országos Meteorológiai Szolgálat két, nyugdíjba vonuló munkatársának, Duska Gizellának és Énekes Lászlónénak.

Ez úton is gratulálunk és jó egészséget kívánunk kitüntetett kollégáinknak!

Fejesné Sándor Valéria "Az Országos Meteorológiai Szolgálat repülésmeteorológiai tevékenységének meghatározó egyéniségeként több évtizeden keresztül kifejtett magas színvonalú szakmai munkájának, vezetői, publikációs és oktatói tevékenységének elismeréséül.";

Kövér Béláné "Az Országos Meteorológiai Szolgálat meteorológiai adatbázisának megalapozásában, egységesítésében, az adatpolitika kialakításában vállalt meghatározó szerepéért, elkötelezett, magas színvonalú szakmai munkájáért.";

Duska Gizella "Az Országos Meteorológiai Szolgálat hűséges munkatársaként, 36 éven át végzett, színvonalas programfejlesztői munkájának elismeréséül, nyugállományba vonulása alkalmából.";

Énekes Lászlóné "Az Országos Meteorológiai Szolgálatnál 41 éven át az időjárás előrejelzés szolgálatában, a tájékoztatásban végzett hűséges, lelkiismeretes munkájáért, nyugállományba vonulása alkalmából." kapta a megérdemelt kitüntetést.


Kapcsolódó oldal: Földművelésügyi MinisztériumSándor Valéria 1947. augusztus 9-én született Budapesten. Az ELTE TTK matematika-fizika tanár szakos hallgatójaként a negyedik félév után felvette a meteorológia szakot.

1970. szeptember 1-én kezdett dolgozni az OMSZ Központi Előrejelző Intézet Ferihegyi Előrejelző Osztályán tudományos segédmunkatársi, majd tudományos munkatársi munkakörben. 1985. január 1-től a Központi Előrejelző Intézet Repülésmeteorológiai Osztályán belül működő Fejlesztő Csoport vezetőjévé nevezték ki, 1990-től pedig a Repülésmeteorológiai Központ főosztályvezető-helyettese lett. 1991-ben a főosztály – szervezeti átalakítás következtében – megszűnt. Sándor Valéria rövid kitérő után – amit a Központi Meteorológiai Intézet Levegőkörnyezet Elemző Osztályán töltött – az időközben megalakult Időjárás Előrejelző Önálló Osztály kötelekében folytatta tevékenységét, s a levegőszennyezettség-vizsgálatok és elemzések után itt ismét a hazai és a nemzetközi repülés meteorológiai kiszolgálása került tevékenysége középpontjába. Elkötelezettsége ebbe a szakmai irányba az évek előrehaladtával egyre nőtt. Neve egyre ismertebb lett a légiforgalom szakemberei és vezetői előtt. 1999-től átvette az osztály vezetését, ettől kezdve végképp a nevéhez kapcsolódott az OMSZ repülésmeteorológiai szakmai tevékenysége; hozzá tarozott az állami feladatok és a szerződéses szolgáltató tevékenység maradéktalan ellátásának biztosítása.

Munkatársaival elkészítette az osztály előrejelző tevékenységének alapjául szolgáló „Útmutató és segédlet a repülés és közlekedésmeteorológiai előrejelzések készítéséhez” kiadványt. A repülésmeteorológiai nemzetközi kapcsolattartásában aktívan részt vett. A repülésmeteorológia és a repülés oktatásához munkatársával összeállították a „Repülésmeteorológia” szakkönyvet, melynek hasznosságát mai napig tartó nagy kereslete is bizonyítja. Megszervezte a folyamatos verifikációs tevékenységet, partneri kapcsolatokat alakított ki, ezeket profi módon kamatoztatta az osztály szakmai munkájában.

Nyitott volt az új előrejelzési módszertani eredmények iránt, gondoskodott azok operatív gyakorlatba való bevezetéséről. Beosztottai és vezetői egyaránt elégedettek voltak munkájával, együttműködő és jó csapatjátékos volt. Ennek is volt köszönhető, hogy nyugdíjazása után – amíg lehetett továbbra is igényt tartottak vezetői munkájára. 2011. május 1. hatállyal mentették fel a közszolgálat alól.


Kövér Béláné (Nagypál Zsuzsanna) 1970-ben szerzett matematika – meteorológus szakos diplomát. Még abban az évben elhelyezkedett az Országos Meteorológiai Szolgálatnál. Azok közé tartozik, akik mindvégig, nyugdíjazásukig az OMSZ kötelékében dolgoztak.

Már egyetemi évei alatt elköteleződött az OMSZ-hoz: dékáni engedéllyel dolgozott a lőrinci Obszervatórium Sugárzási Osztályán, gyakornokként. Később a Központi Meteorológiai Intézet Számítóközpontjában tudományos gyakornoki munkakörbe került. 1974-ben az Adatfeldolgozó Osztály Számítógép üzemeltető csoportja alapozta meg számára a további szakmai irányt: a meteorológiai adatok kezelése, informatikai feldolgozása, felhasználásukhoz különböző alkalmazások kidolgozása.

1984-ből már a Számítástechnikai Osztály vezetője lett, 1991-ig. Az Éghajlati és Agrometeorológiai Önálló Osztály megalakulása után ehhez a részleghez helyezték. Újabb szervezeti átalakítás után a Távközlési és Informatikai Főosztály Rendszerfenntartási és Fejlesztési Osztályán belül kialakult adatbázis csoport szakmai vezetését, felügyeletét végezte. 2002-től ismét osztályvezető – ezúttal a Módszerfejlesztési Osztály vezetője. Osztályvezetőként az OMSZ alapfeladatait és vállalt kötelmeit, valamint a Meteorológiai Világszervezet ajánlásait figyelembe véve irányította a meteorológiai adatbázis minőségének biztosításához szükséges módszertani és szoftverfejlesztői munkát. Tervezte és szervezte az adatbázisban lévő adatok elérésével és megjelenítésével kapcsolatos programozási feladatokat, irányította és ellenőrizte ezen feladatok végrehajtását.

A 2005-ös évi nagy létszámcsökkentés idején vezetői megbízatását visszavonták – bár feladatai lényegében nem változtak 2007. június 22-i nyugdíjazásáig.


Duska Gizella
Budapesten született 1955. július 31-én. 1977. június 22-én kitűnő eredménnyel végzett programozó matematikusként a Szegedi József Attila Tudományegyetem Természettudományi Karán.

Az egyetem elvégzése után a Könnyűipari Szervezési Intézetben dolgozott számítástechnikai munkatársként, mint szoftverfejlesztő programozó.

1981. október 1-én lépett be a Szolgálathoz: a KEI Meteorológiai Számítástechnikai Csoport, tudományos ügyintézője lett. A komoly informatikai fejlesztések idején nagy jelentősége volt annak, hogy nagyszámítógépes gyakorlattal rendelkezett, jó felkészültségű rendszerprogramozó volt. 1986. május 1-én alakult meg az OMSZ Számítóközpontja, ahol munkatársunk munkája is komoly szerepet kapott. A Távközlési és Adatfeldolgozó Önálló Osztály megalakulása után ehhez a részleghez került. a Magyar Meteorológiai Szolgálat távközlési rendszerének és lokális hálózatának működéséhez szükséges rendszer- és alkalmazói programok karbantartása és fejlesztése volt a feladata. A részleg később főosztályként működött tovább; ma Informatikai és Módszertani Főosztály a neve.

Duska Gizella feladata volt, hogy fejlessze és karbantartsa az üzemeltetett informatikai rendszer programjait, illetve a UNIX-os meteorológiai programrendszerek felügyelete, a szükséges programok, scriptek készítése, dokumentálása.

Közösségi emberként a Szolgálat szabadidős tevékenységeinek aktív szervezője és résztvevője. Neki köszönhettük, hogy hétről hétre voltak gyógytorna foglalkozások, a kirándulások állandó csapattagja. Precíz és szorgalmas munkája mellett odafigyelő és meleg szívű kolléga is.


Énekes Lászlóné
(Tóth Andrea) Budapesten született 1957. október 29-én. 1976. augusztus 1-én, az érettségi megszerzését követően – alig 19 évesen – lépett a Szolgálat kötelékébe, ahol 41 évig dolgozott. Belépését követően elvégezte a kötelező meteorológiai technikus tanfolyamot, majd jelentkezett az ELTE által akkoriban még szervezett Met. III. elnevezésű hároméves szaktanfolyamra, amit 1982-ben szintén sikeresen elvégzett. Szolgálati ideje java részét az Előrejelző Osztályon töltötte asszisztensi, technikusi, majd műszaki ügyintézői munkakörben. Korábban feladatai közé tartozott a szinoptikus számára szükséges térképek, segédanyagok megrajzolása, az előrejelző szakember munkájához szükséges anyagok számítógépes lekérése, egyes napi kiadványok elkészítéséhez szükséges operátori feladatok, az adott produktumok meteorológiai adatbankba való bejuttatása, telefonon érkező ügyfelek kiszolgálása.

2006-ban számítástechnikai szoftver üzemeltető szakképesítést szerzett. A későbbi években munkaköre az informatikai fejlesztések és nagy fokú automatizálás következtében megváltozott. A korábbi kézi rajzolást felváltotta a grafikus programok használatával készített produktum. Információ-szolgáltatási tevékenysége is nagyobb jelentőséget kapott az ügyfelek számának, szolgáltatások mennyiségének növekedésével. Mindvégig érezni lehetett a meteorológia iránti elhivatottságát.


Fejesné Sándor Valéria, Énekes Lászlóné, Duska Gizella a kitüntetési ünnepségen


Fotó: FM