2018. szeptember 23. vasárnap
OMSZ hírek

OMSZ: 2017. október 25. 11:40

43. Meteorológiai Tudományos Napok – 2017. november 23-24.

A Magyar Tudományos Akadémia Földtudományok Osztálya Meteorológiai Tudományos Bizottsága a 43. Meteorológiai Tudományos Napokat 2017. november 23-án és 24-én rendezi az MTA budapesti, Széchenyi István téri székházában.
A tudományos napok témája: Mikro- és mezoskálájú légköri folyamatok modellezése.

Ülések programja és időpontja

2017. november 23. csütörtök, 9:30 – 17:00

Összefoglaló előadások (9.30–13.00):

 • Megnyitó – Radics Kornélia, az OMSZ elnöke
 • Thomas Foken, University of Bayreuth: Present status about micrometeorology
 • Geresdi István: Részletes mikrofizikai modell: új lehetőségek a felhőkben lejátszódó folyamatok tanulmányozására
 • Horváth Ákos, Nagy Attila, Németh Péter: Mezometeorológia: cirkulációs rendszerek, jelenségek, előrejelzések
 • Bozó László: Skálafüggő nyomanyag-terjedési folyamatok
 • Kristóf Gergely, Füle Péter: Szennyezőanyag- és impulzus-transzport városi határrétegben
 • Unger János, Gál Tamás: A városi hősziget jelenségköre és modellezési lehetőségei
 • Gál Csilla Viktória, Dalarna University, Sweden: Városi tér szerkezete és hatása a mikroklímára


Poszter-bemutatók (14:00–14:30):

 • Horváth Gyula, Sebők István, Nagy Zoltán, Steib Roland, Szini Hajnalka: A hazai meteorológiai mérőrendszer alkalmazása a mezoskálájú folyamatok analízisében
 • Szűcs Mihály: Parametrizált tendenciák sztochasztikus perturbációja ensemble előrejelzésekben
 • Vránics Dávid Ferenc, Lovas Róbert, Kardos Péter, Gyöngyösi András Zénó, Bottyán Zsolt, Palik Mátyás: Szoftver konténer technológia alkalmazása időjárási modell finomhangolására különböző platformokon
 • Gyöngyösi András Zénó, Bordás Árpád, Weidinger Tamás: Sivatagi konvektív határréteg vizsgálata numerikus modell segítségével
 • Cséplő Anikó, Lemler Tünde, Geresdi István: A köd gyakoriságának és egyéb jellemzőinek alakulása az elmúlt 60 évben Magyarországon
 • Kántor Noémi, Gulyás Ágnes, Gál Csilla Viktória: Mikroklíma modellezés a városi közterülettervezés szolgálatában
 • Kristóf Gergely, Füle Péter: Szennyezőanyag- és impulzus-transzport városi határrétegben
 • Haszpra László, Hidy Dóra, Barcza Zoltán: A bioszféra és a légkör közötti dinitrogén-oxid forgalom meghatározása magas mérőtornyos eddy-kovariancia méréstechnikával
 • Kolláth Kornél, Kolláth Zoltán Sámuel: Éjszakai égbolt kamera felvételek és szimulált égképek. A fényszennyezés mérésével és modellezésével összefüggő meteorológiai alkalmazások
 • Weidinger Tamás, Tasnádi Péter, Horváth Ákos, Ács Ferenc: A mezo- és mikrometeorológia oktatása az ELTE Meteorológus MSc képzésében


Turbulencia modellezés (14:30–15:30):

 • Balogh Miklós: A mikroskálájú modellek turbulencia peremfeltételeiről
 • Lancz Dávid, Szintai Balázs: Új turbulencia parametrizációs eljárások az AROME modellben
 • Faragó István, Havasi Ágnes, Zahari Zlatev: A Richardson-extrapoláció és alkalmazása a Dániai Euleri Modellben
 • Ács Ferenc, Mona Tamás, Salavec Péter, Weidinger Tamás: A felszín szerepe Pannon-medence térségében a keveredési rétegvastagság napi menetének alakulásában


Felhő- és csapadékképződés (15:45–16:30):

 • Sarkadi Noémi, Geresdi István: Mikrofizikai folyamatok zivatarokban, zivatarláncokban
 • Lábó Eszter, Geresdi István: A hosszúhullámú sugárzás stratocumulus felhőben történő terjedésének numerikus modellezése
 • Torma Csaba: A domborzat és a rácsfelbontás hatása a legkorszerűbb regionális klímamodellek csapadékbecslésére: európai esettanulmányok


Városi Modellek (16:30–17:00):

 • Breuer Hajnalka, Göndöcs Júlia, Pongrácz Rita, Bartholy Judit: A felszíni adatbázisok jelentősége Budapest hőszigetének numerikus modellezésében
 • Zsebeházi Gabriella, Szépszó Gabriella: Új családtag a klímamodellezésben: a felszíni modellek, mint a városi éghajlati hatásvizsgálatok eszköze


2017. november 24. péntek, 9:30 – 13:00

Alkalmazások – Időjárás előrejelzés (9:30–10:25):

 • Szintai Balázs, Homonnai Viktória, Szűcs Mihály: Az AROME modell optimalizálása veszélyes időjárási helyzetek előrejelzéséhez
 • Nagy Attila: A WRF modell operatív alkalmazása a veszélyes konvektív folyamatok előrejelzéséhez
 • Bottyán Zsolt, Wantuch Ferenc, Gyöngyösi András Zénó, Kardos Péter, Tuba Zoltán: Különböző modell megközelítések és UAS mérések a repülések korszerű meteorológiai támogatásához


Légszennyezés modellezés és előrejelzés (10:25–12:20):

 • Mészáros Róbert, Leelőssy Ádám, Lagzi István László, Kovács Attila, Csapó Péter: Levegőkémiai mérések és modellezés lokálistól regionális skáláig
 • Ferenczi Zita, Homolya Emese: A levegőminőség előrejelzés modellezésének háttere és gyakorlata az Országos Meteorológiai Szolgálatnál
 • Horváth Zoltán, Fülep Dávid, Kocsis A. Tihamér, Liszkai Bence: Egy általános, cloud-alapú szoftverkeretrendszer városi légszennyeződés modellezésére
 • Molnár Ágnes, Imre Kornélia, Tóth Ádám, Kiss Gyula: A látótávolság és aeroszol részecskék
 • Jánosi Imre: Mikrofizikai, kémiai és dinamikai mérések globálisan csatolt atmoszferikus kémiai modellek fejlesztéséhez: a StratoClim PROJECT


Ökológiai és hidrológiai alkalmazások (12:20–13:00):

 • Fodor Nándor, Pásztor László, Horváth Ferenc, Czúcz Bálint, Illés Gábor, Molnár András: A talajfelszín-bioszféra-légkör kölcsönhatások szerepe a növényprodukciós modellezésben
 • Krámer Tamás, Torma Péter: Szél hatása a sekély tavak hőmérsékleti rétegzettségére
 • Zárszó – Bozó László, az MTA X. Osztály elnöke


Ülések helye


MTA Székház, Nagyterem
1051 Budapest, Széchenyi István tér 9. II. emelet


Kapcsolódó oldalak: