2019. október 21. hétfő
OMSZ hírek

OMSZ: 2018. október 29. 11:00

44. Meteorológiai Tudományos Napok – 2018. november 22-23.

A Magyar Tudományos Akadémia Földtudományok Osztálya Meteorológiai Tudományos Bizottsága a 44. Meteorológiai Tudományos Napokat 2018. november 22-én és 23-án rendezi az MTA budapesti, Széchenyi István téri székházában.

A tudományos napok témája: Klímaváltozás és alkalmazkodás.

Ülések programja és időpontja


2018. november 22. csütörtök, 9:30 – 17:10

Nyitó előadások, nemzetközi kitekintés (9.30–13.10):

 • Megnyitó – Bartholy Judit, MTB elnöke
 • Jean-Noël Thépaut, Dick Dee, Hans Hersbach: The Copernicus Climate Change Service: A European Response to
  Climate Change
 • Ürge-Vorsatz Diána, IPCC WG III: Az IPCC értékelő jelentése az 1,5 °C-os globális melegedésről – Még elérhető?
 • Poszter bemutatók egy percben
 • Bihari Zita, Hoffmann Lilla, Izsák Beatrix, Kircsi Andrea, Lakatos Mónika, Szentimrey Tamás: OMSZ klímaszolgáltatások, rácsponti adatbázisok kialakítása az éghajlati monitoringhoz
 • Zsebeházi Gabriella, Bán Beatrix, Szabó Péter, Bihari Zita: Reprezentatív adatbázis létrehozása az éghajlatváltozási hatásvizsgálatok és a döntéshozatal támogatására – a KLIMADAT projekt
 • Bartholy Judit, Pongrácz Rita, Pieczka Ildikó: Regionális klímaszimulációk a sugárzási alapú RCP szcenáriókra
 • Szabó Péter, Zsebeházi Gabriella: Felhasználói igények és a tudomány felkészültsége az európai klímaszolgáltatások megteremtésére – a DECM projekt


Hatások, alkalmazkodás (mezőgazdaság, vízgazdálkodás) (14:00–17:10):

 • Lakatos Mónika, Bihari Zita, Szentimrey Tamás, Izsák Beatrix, Hoffmann Lilla, Kircsi Andrea: Felszíni megfigyelési
  adatbázis fejlesztése a Copernicus program éghajlatváltozási szolgáltatásainak támogatására
 • Kajner Péter, Czira Tamás, Selmeczi Pál: A Nemzeti Alkalmazkodási Térinformatikai rendszer (NATÉR) és a
  továbbfejlesztés folyamata
 • Mátyás Csaba: Az Agrárklíma projekt döntéstámogató rendszere
 • Fodor Nándor, Barcza Zoltán: Agro-ökoszisztéma szolgáltatások biogeokémiai modell segítségével
 • Kircsi Andrea, Bihari Zita, Lakatos Mónika, Hoffmann Lilla, Izsák Beatrix, Szentimrey Tamás, Szalai Sándor:
  Aszályinformációk a Duna régióban – a DriDanube projekt
 • Kis Anna, Pongrácz Rita, Bartholy Judit, Szabó János Adolf: A várható lefolyási viszonyok elemzése hidrológiai-klimatológiai modellszimulációk alapján
 • Varga Laura: A klímaváltozás hatása a csapadékmaximum függvényekre
 • Varga Gyögy, Kravinszkaja Gabriella, Jakus Ádám: Gondolatok a Balaton vízháztartásáról és vízszint-szabályozásáról az éghajlatváltozás tükrében

2018. november 23. péntek, 9:30 – 12:30

Hatások, alkalmazkodás (városklíma, egészségügy, turizmus, energia, közlekedés)

 • Unger János: Éghajlatváltozás és a városi klíma
 • Pongrácz Rita, Bartholy Judit, Breuer Hajnalka, Dezső Zsuzsanna, Dian Csenge: A budapesti városklíma elemzése: detektált és várható változások
 • Páldy Anna, Bobvos János, Magyar Donát: A klímaváltozás egészségi hatásainak előrejelzése a Copernicus program (C3S) keretében
 • Németh Ákos: Ágazatspecifikus éghajlati szolgáltatások a turizmus számára
 • Kovács Gábor, Tárczy Péter: A nagyfeszültségű átviteli hálózat klímaváltozással kapcsolatos kockázatainak felmérése és menedzselése
 • Bartók Blanka, Robert Vautard: A nap- és szélenenergia éghajlati kockázatának meghatározása Európában 
 • Csóka Gergely, Fleisz Bálint: Közlekedési infrastruktúra létesítmények klímakockázati elemzésének gyakorlati tapasztalatai
 • Zárszó – Bozó László, MTA X. osztály elnöke


Poszter-bemutatók

 • Csete Ákos Kristóf, Gulyás Ágnes: A zöld infrastruktúra városi vízgazdálkodásban betöltött szerepének vizsgálati lehetőségei,
  a klímatudatos csapadékvíz-gazdálkodás tükrében
 • Gálos Borbála, Zagyvai Gergely, Csáki Péter, Balázs Pál, Horváth Adrienn: Prototípus az éghajlatváltozással és hatásaival kapcsolatos komplex ismertek oktatására az Erdőmérnöki Karon
 • Göndöcs Júlia, Breuer Hajnalka, Pongrácz Rita, Bartholy Judit: Városklíma szimulációk a WRF modell felhasználásával
 • Győri Zsuzsa, Gulyás Ágnes, Kovács Attila, Novák Attila, Kiss Márton: A városi fák hőstressz-csökkentő hatásának szerepe az éghajlatváltozással szembeni reziliencia növelésében
 • Hadnagy István, Tar Károly: Szélirányok energetikai célú vizsgálata Kárpátalján
 • Izsák Beatrix, Hoffmann Lilla, Lakatos Mónika, Kircsi Andrea, Bihari Zita: Hazai éghajlati trendek – Mi? Mennyi?
 • Kalmár Tímea, Pieczka Ildikó, Pongrácz Rita, Bartholy Judit: A hidrosztatikus és nemhidrosztatikus klímamodell-szimulációk elemzése a Kárpát-medencére
 • Lakatos László, Kern Anikó, Bozó Ádám, Csala Ákos, Csabai Edina Kitti, Zsófi Zsolt, Mika János: Szőlőfajták potenciális fagykárosodásának időbeli alakulása a hazai borvidékeken
 • Lakatos Mónika, Izsák Beatrix, Hoffmann Lilla, Bihari Zita, Kircsi Andrea, Szentimrey Tamás: Az órás csapadékösszegek visszatérési idejének becslése automata mérések alapján
 • Molnár Gergely, Gál Tamás: A szegedi városklíma modellezése eltérő kezdeti- és határfeltételek megválasztásával
 • Varga Ákos János, Breuer Hajnalka: A WRF mint regionális klímamodell adaptálása a Kárpát-medencére


Ülések helye


MTA Székház, Nagyterem
1051 Budapest, Széchenyi István tér 9. II. emelet


Kapcsolódó oldalak: