2021. június 12. szombat
OMSZ hírek

OMSZ: 2019. október 1. 18:18

OMSZ – Csopa Meteorológiai Estek: Matematikai statisztika a meteorológiában

Együttműködésben az Országos Meteorológiai Szolgálattal 2019 őszén a negyedik évaddal folytatódnak az OMSZ - Csopa Meteorológiai Estek a Csopa Délután programsáv keretében. Az OMSZ munkatársaitól tanulhatunk a mindennapjainkra oly nagy hatást gyakorló időjárásról.
2019. október 16-án, szerdán 17 órakor kezdődik Izsák Beatrix éghajlati szakértő "Matematikai statisztika a meteorológiában" című ismeretterjesztő előadása a Csodák Palotájában.

Téma: Matematikai statisztika a meteorológiában

ElőadóIzsák Beatrix éghajlati szakértő (OMSZ)

 

Helyszín: Csodák Palotája (1036 Budapest, Bécsi út 38-44.)

Időpont
: 2019. október 16. 17:00


Meteorológiai adatsorok elemzésével folyamatosan nyomon követhetjük hazánk éghajlatát. A XIX. század második felében kezdődtek a rendszeres mérések, megfigyelések. A mérőállomások száma és a mérések gyakorisága is jelentősen megnőtt azóta, különösen az utóbbi évtizedekben. Ezen adatsorok vizsgálata elképzelhetetlen a matematikai statisztika eszközei nélkül. Az éghajlatra és változására vonatkozó alapvető információt a meteorológiai adatok hordozzák, lényegében ezek játsszák a statisztikai minta szerepét a vizsgálatok során.

A klasszikus klimatológiában alapvetően az elemi statisztikákat számítjuk, a statisztikus klimatológia viszont fejlettebb matematikai statisztikai eljárásokat alkalmaz. Emellett, különösen az éghajlatváltozással kapcsolatos vizsgálatokhoz szükség volt új elméleteket és módszereket kidolgozni, ilyen például a homogenizálás. Elmondhatjuk tehát, hogy a változó éghajlat miatt a statisztikus klimatológia feladata bővült és bonyolultabbá vált.

Az éghajlatváltozás vizsgálatához hosszú, jó minőségű, ellenőrzött, térben és időben egyaránt reprezentatív adatsorok szükségesek. Az adathibák kiszűrése az első lépés. Mivel a változó mérési körülmények, például állomás áthelyezés, a mérési idő megváltozása vagy műszercsere inhomogenitást, vagyis indokolatlan törést eredményezhetnek, szükség van az adatsorok homogenizálására, hogy valóban az éghajlatváltozást tudjuk detektálni. Ahhoz pedig, hogy térben is reprezentatív adatsorokat állítsunk elő, kifejezetten meteorológiai elemek interpolációjához kifejlesztett programrendszert célszerű használni.

Izsák Beatrix éghajlati szakértő, az Országos Meteorológiai Szolgálat Éghajlati Osztályán dolgozik, aminek egyik fő feladata az éghajlatváltozás nyomon követése hazai megfigyelési sorokon. Statisztikus klimatológiai eljárásokat alkalmaz reprezentatív, éghajlati vizsgálatokra alkalmas adatbázisok fejlesztésére. Trendelemzést végez a hazai sorokban megjelenő éghajlati tendenciák kimutatására. Több hazai és nemzetközi projekt, illetve kutatási kezdeményezés résztvevője, eredményeiről hazai és nemzetközi konferenciákon is beszámol. 2018 szeptemberétől az ELTE TTK Földtudományi Doktori iskolájának a hallgatója. Témája a "Többdimenziós éghajlati idősorok extrémumainak vizsgálata".
A bemutatásra kerülő kutatásban közreműködő szerzőtársak: Szentimrey Tamás (Varimax Bt.), Kircsi Andrea, Lakatos Mónika, Hoffmann Lilla, Bihari Zita.


A rendezvényen Csopa bérlettel, napi- vagy kedvezményes délutáni belépőjeggyel lehet részt venni.

Előzetes regisztráció
tok@csopa.hu e-mail címen.