2021. szeptember 24. péntek
Közérdekű adatok
Ellenőrzések (9)  -  Különböző szervezetek OMSZ-szal kapcsolatos ellenőrzései

 

OMSZ: 2020. május 5. 15:11

Állami Számvevőszék elemzése a közszféra integritási helyzetéről 2019. (2020. április)

Az ÁSZ 2011 óta minden évben elvégzi az integritás kultúrájának meghonosítását és elterjesztését szolgáló Integritás felmérést, hogy képet adjon a magyar közszféra intézményeinek a korrupciós kockázatokkal szembeni felvértezettségéről. Az elkötelezett számvevőszéki szerepvállalás eredményét – egyben az integritás alapú közigazgatási kultúra megerősítését – mutatja, hogy az eltelt időszakban trendszerűen emelkedett a felméréshez csatlakozó, válaszadó intézmények száma. 2019-ben minden korábbinál több, összesen 4002 közintézmény vett részt az adatfelvételben, a 2018. évi adatfelvételhez képest 551-el több. A 2019-es felmérés eredményeit bemutató elemzés feltárja, hogy a közszférát leginkább mely kockázatok és kontrollok jellemezték, és mely területeken volt mérhető elmozdulás a 2018. évi eredményekhez képest.
letöltés [pdf: 4450 KB]  - 2019

OMSZ: 2019. december 12. 12:49

Állami Számvevőszék integritás felmérés – OMSZ önértékelő lap 2019.

Az ÁSZ 2018-ban megújult felmérésének köszönhetően az automatikusan megjelenő önértékelő lap bemutatja a válaszadó intézmény saját eredményei mellett az összes válaszadó és a saját intézménycsoportba tartozó válaszadók átlagértékeit is. Ezzel a válaszadók felmérhetik azokat a területeket, ahol fejlődésre van szükségük.
letöltés [pdf: 260 KB]  - 2019

OMSZ: 2019. december 10. 17:40

Állami Számvevőszék elemzése a közszféra integritási helyzetéről 2018. (2019. május)

Az ÁSZ 2011-ben indította el az integritás kultúrájának, benne a korrupció elleni védelmet támogató eszközök meghonosítása, elterjesztése és megerősítése jegyében az Integritás felmérést, melyet a hétéves fenntartási időszak lezárultát követően is megismételt. Az elkötelezett számvevőszéki szerepvállalás eredményeként a felmérésben minden korábbinál több, összesen 3451 szervezet vett részt a 2018. évi adatfelvételben. 2018-ban a felmérés számos ponton megújult. Az új webes felületnek köszönhetően könnyebben hozzáférhetővé és kitölthetővé vált a 93 kérdésből álló, az eddigieknél rövidebb és átláthatóbb kérdőív. A kérdőív számos új kérdést tartalmaz, elősegítve korábban nem vizsgált kontrolleszközök, mint például az emberi tényező kizárásával működő automatizált rendszerek, az integritás tanácsadó, vagy az ügyfél-elégedettség mérés elterjedtségének megismerését.
letöltés [pdf: 3859 KB]  - 2018

OMSZ: 2019. december 10. 17:30

Állami Számvevőszék integritás felmérés – OMSZ önértékelő lap 2018.

Az ÁSZ felmérés 2018-ban számos ponton megújult. Az új digitális technológia eredményeként a felmérés egy önértékelést készít a kitöltők számára az egyes integritási területekre vonatkozóan. Az automatikusan megjelenő önértékelő lap bemutatja a válaszadó intézmény saját eredményei mellett az összes válaszadó és a saját intézménycsoportba tartozó válaszadók átlagértékeit is. Ezzel a válaszadók felmérhetik azokat a területeket, ahol fejlődésre van szükségük.
letöltés [pdf: 300 KB]  - 2018

OMSZ: 2019. december 9. 17:21

Állami Számvevőszék elemzése a közszféra integritási helyzetéről 2016. (2017. május)

Az ÁSZ által 2011 óta, évente elvégzett Integritás felmérés célja a közszféra intézményeiben fellelhető azon kockázatok azonosítása, amelyek károsan befolyásolhatják az adott szervezetek integritását, valamint a kockázatok és az azok kezelésére szolgáló kontrollok kiépítettségi szintjének feltérképezése.
letöltés [pdf: 8336 KB]  - 2016

OMSZ: 2018. február 2. 10:00

Állami Számvevőszék Jelentés 18006 (2018. január)

Jelentés a levegő minőségének védelmét szolgáló intézkedések ellenőrzéséről.
letöltés [pdf: 6849 KB]  - 2018

OMSZ: 2016. október 27. 18:00

Állami Számvevőszék Jelentés 16153 (2016. szeptember)

Jelentés a szén-dioxid kvótákkal való gazdálkodás ellenőrzéséről.
letöltés [pdf: 7914 KB]  - 2016

OMSZ: 2011. október 10. 18:00

Állami Számvevőszék Jelentés 1119 (2011. szeptember)

Jelentés a légszennyezés ellen és a klímapolitika terén tett intézkedések hatásának ellenőrzéséről.
letöltés [pdf: 2562 KB]  - 2011

OMSZ: 2011. május 27. 18:00

Állami Számvevőszék Jelentés 1107 (2011. május)

Jelentés a természeti katasztrófák megelőzésére, elhárítására, következményeinek felszámolására kialakított rendszerek ellenőrzéséről.
letöltés [pdf: 1058 KB]  - 2011