Légszennyezettség előrejelző rendszer kifejlesztése légköri víz-aeroszol kölcsönhatások figyelembevételével


Sajtómegjelenések


Sajtóközlemények

GINOP-2.3.2-15-2016-00055 „LÉGSZENNYEZETTSÉG ELŐREJELZŐ RENDSZER KIFEJLESZTÉSE LÉGKÖRI VÍZ-AEROSZOL KÖLCSÖNHATÁSOK FIGYELEMBEVÉTELÉVEL”

A Pannon Egyetem pályázatot nyújtott be a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal által meghirdetett Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Programok (GINOP) Stratégiai K+F műhelyek kiválósága című (GINOP-2.3.2-15) című pályázati felhívására. A támogatási kérelem pozitív elbírálásban részesült, így az Egyetem és konzorciumi partnerei, az Országos Meteorológiai Szolgálat és a Pécsi Tudományegyetem a Nemzetgazdasági Minisztérium finanszírozásában összesen 819 120 657 Ft összegű támogatásban részesültek. A pályázati projekt 2017. március 1. és 2021. február 28. között kerül megvalósításra.

Magyarország, ami a légszennyezettség mértékét illeti, évek óta meghaladja az Európai Unió által szabott határértéket. Emellett a Kárpát-medence földrajzi fekvéséből adódóan az őszi-téli időszakban gyakran lehet sűrű köd képződésére is számítani. A két jelenség nem független egymástól, a szmog a köd képződésére és tulajdonságaira is jelentős, de nem pontosan ismert hatással van, és fordítva. A szmog egészségkárosító hatása mellett a sűrű köd a látótávolság drasztikus csökkenését okozza, ami ellehetetleníti a légiközlekedést, az országutakon pedig súlyos baleseteket okozhat. A támogatott kutatási tevékenység középpontjában a ködképződéshez vezető folyamatok állnak, különös tekintettel a részecskék és a ködöt alkotó vízcseppek közötti kölcsönhatás tanulmányozására. Amellett, hogy ez a vizsgálat új tudományos ismeretekkel járul hozzá a téma tudásanyagához, egy, a mainál pontosabb köd előrejelző rendszer fejlesztését célozza azon keresztül, hogy meghatározza a légkörben található légnemű és folyékony halmazállapotú víz szerepét a légszennyezési helyzetek kialakulásában és súlyosbodásában. A projekt sikeres megvalósulása esetén a feltárt kölcsönhatások figyelembevételével a meteorológiai és levegőminőség mérési adatokból a veszélyes ködhelyzetek kialakulásának valószínűségét a korábbiaknál jóval nagyobb megbízhatósággal lehet majd előre jelezni. A támogatást új eszközök, a köd tulajdonságait mérő speciális műszerek valamint nagy teljesítményű szuperszámítógép beszerzésére, továbbá fiatal kutatók és PhD hallgatók foglalkoztatására fordítjuk. A fejlesztendő rendszerben a tudományos jelentőségen túl jelentős társadalmi hasznosság is rejlik, hiszen képes lesz például az autóutak és repülőterek környezetében potenciális vészhelyzetet jelentő és gazdasági károkat okozó köd kialakulásának és sűrűségének nagy pontossággal történő előrejelzésére is.

További információ: Dr. Gelencsér András, szakmai vezető
Elérhetőség: 88/624-000/6055
gelencs@almos.uni-pannon.hu
Siófok, 2018. december 6.


Fotók

A projekt keretében beszerzett környezeti monitoring eszközök:

CO monitor pormonitor SO2 és NO,NO2,NOx gázelemző

A projekt keretében beszerzett nagy számítási kapacitású szerver és adattároló, valamint a működtetéséhez szükséges szünetmentes tápegység és géptermi klímaberendezés:

balra: HPC szerver és adattároló, jobbra: szünetmentes tápegység géptermi klímaberendezés