A sugárzási kényszer változásán alapuló új éghajlati szcenáriók a Kárpát-medence térségére

Az „RCMTéR – A sugárzási kényszer változásán alapuló új éghajlati szcenáriók a Kárpát-medence térségére” projekt indítóértekezlete 2015. április 27-én került megrendezésre Budapesten, az Országos Meteorológiai Szolgálat (OMSZ) székházában. Az Európai Gazdasági Térség (EGT) támogatásával és az OMSZ vezetésével megvalósuló projekt a jövőbeli klímaváltozásra vonatkozó információk bővítését és fejlesztését célozza meg, s eredményei bekerülnek a hazai adaptációval kapcsolatos tervezés és döntéshozatal támogatására létrehozott Nemzeti Alkalmazkodási Térinformatikai Rendszerbe (NATéR). A rendezvény célja a döntéshozók, a hatások vizsgálatával foglalkozó szakemberek és a sajtó tájékoztatása volt a projekt feladatairól, céljairól és várható eredményeiről, továbbá lehetőséget teremtett az eredmények potenciális felhasználói számára szakmai és tudományos együttműködések kezdeményezésére.

Az eseményt Radics Kornélia, az Országos Meteorológiai Szolgálat elnöke, H. E. Tove Skarstein, a Norvég Királyság budapesti nagykövete, valamint Bonifertné Szigeti Márta, a Közép- és Kelet-Európai Regionális Környezetvédelmi Központ (REC) ügyvezető igazgatója közösen nyitották meg. Radics Kornélia hangsúlyozta a nemzetközi együttműködések nélkülözhetetlen szerepét, s köszönetét fejezte ki az EGT Támogatási Alapnak és a Norvég Királyságnak, hogy segítséget nyújtanak a hazai klímakutatásokhoz.

Tove Skarstein felhívta a figyelmet a várható változások regionális és helyi szintű alakulására vonatkozó ismereteink bizonytalanságára, s hogy emiatt nagy jelentősége van a regionális részletek feltérképezésével foglalkozó kutatásoknak. Beszédében kiemelte: „a klímaváltozás problémája mindennél világosabban mutatja a globálizáció lényegét: a célok eléréséhez nem elegendő egyedül cselekedni – segítenünk kell egymást és közösen kell terveznünk!”

Bonifertné Szigeti Márta bemutatta a Közép- és Kelet-Európai Regionális Környezetvédelmi Központ és az „Alkalmazkodás az éghajlatváltozáshoz” program működési elveit, melyek legfontosabb céljai a régió környezetvédelmi problémáinak megoldása, s az éghajlatváltozás hatásaival és a sérülékenységgel kapcsolatos ismeretek növelése. Ennek érdekében nagy hangsúlyt fektetnek az oktatási és képzési tevékenységekre is.

A nyitóbeszédeket a projekt hátterét és részleteit bemutató szakmai előadások követték. Iványi Zsuzsanna, a REC munkatársa az „Alkalmazkodás az éghajlatváltozáshoz” programról szóló előadásában elmondta, hogy a program egyik legfontosabb eleme egy tudományos alapokon nyugvó információs rendszer kidolgozása, folyamatos fejlesztése és kiterjesztése minél több ágazatra, segítve ezzel az éghajlatváltozással szembeni ellenállóképesség növelésének tervezését és megvalósítását.

Kajner Péter, a NATéR projekt menedzsere ismertette a Magyar Földtani és Geofizikai Intézet és a Nemzeti Alkalmazkodási Központ által létrehozott Nemzeti Alkalmazkodási Térinformatikai Rendszert. A kidolgozásra kerülő információs rendszer egy, az egész országot lefedő meta-adatbázis, amely mérföldköve a megfelelő fenntartható adaptációs és mitigációs stratégiák kidolgozását célzó hazai klímapolitikai döntések előkészítésének.

Végezetül Szépszó Gabriella, az RCMTéR projekt vezetője mutatta be a megnyitandó projektet. A 2015 decemberéig tartó munka során az Országos Meteorológiai Szolgálat az ELTE Meteorológiai Tanszéke közreműködésével új klímamodell-szimulációkat készít, melyek adatai a NATéR rendszerbe kerülve kiindulásul szolgálnak a jövőben várható klímaváltozás különböző hatásainak számszerű vizsgálatához. A regionális modellkísérleteket a legfejlettebb modellváltozatok és a legújabb kibocsátási forgatókönyvek felhasználásával hajtják végre egy 10 km-es felbontású rácson. A projekt kiemelt célkitűzése, hogy az adatok felhasználóit (a hatásvizsgálókat, döntéshozókat) felkészítsék a valószínűségi jellegű információk alkalmazására és „befogadására”, ami elengedhetetlen az éghajlati projekciók bizonytalanságainak érzékeltetéséhez. Ez a típusú szemlélet megalapozottabb alkalmazkodási stratégia kialakítását teszi lehetővé.

A rendezvény végén - Pongrácz Rita, az ELTE Meteorológiai Tanszék munkatársának moderálásában – lehetőség volt kérdések megfogalmazására. A hozzászólók érdeklődtek a modellszimulációk felbontásának és a kibocsátási forgatókönyvek kiválasztásának hátteréről, valamint arról, hogy történnek-e olyan fejlesztések, amelyek lehetővé teszik a felszínváltozások figyelembe vételét. Az utóbbi felvetés azért lényeges, mert így a döntéshozók közvetlen visszacsatolást kaphatnának tájrendezési döntéseik (pl. egy erdőtelepítés) hatásáról.

Egy fontos kérdés vonatkozott arra, hogyan tervezik a projektben a felhasználók számára a bizonytalanságok számszerűsítését. Válaszában a projektvezető elmondta, hogy mivel a valószínűségi jellegű információk alkalmazása eddig nem volt népszerű a felhasználók körében, ez a meteorológusok számára is új kihívás. Konzultációs workshopok keretében fogják felmérni a különböző szakterületekről érkező szakemberek és döntéshozók információigényét és lehetőségeit, majd személyre szabottan, velük közösen alakítják ki a legmegfelelőbb módszereket.

Több kérdés felvetődött a NATéR kiterjeszthetőségével kapcsolatban, elsősorban azokon a szakterületeken, melyek országhatárokon átívelő hatások vizsgálatával foglalkoznak, pl. a vízügy vagy a közlekedés esetében. Pálvölgyi Tamás, a Nemzeti Alkalmazkodási Központ vezetője válaszában felhívta a figyelmet arra, hogy az „Alkalmazkodás az éghajlatváltozáshoz” program keretében az elsősorban Magyarország területére fókuszáló információs rendszer alapjait oly módon készítik el, amely később – mind térben, mind tartalmában – rugalmasan bővíthető.

A rendezvény az RCMTéR projekt első hivatalos eseménye volt, mely alkalomra rövid ismertető anyag készült a célkitűzések és a tervek összefoglalásával.

Előadások:

 • Tove Skarstein beszéde angol és magyar nyelven: 1A-SkarsteinT_20150427_en.pdf, 1B-SkarsteinT_20150427_hu.pdf
 • Bonifertné Szigeti Márta előadása: 2SzigetiM_20150427.pdf
 • Iványi Zsuzsanna előadása: 3-IvanyiZs_20150427.pdf
 • Kajner Péter előadása: 4-KajnerP_20150427.pdf
 • Szépszó Gabriella előadása: 5-SzepszoG_20150427.pdf

 • További információk:

  Meghívó és részletes program:
  Tájékoztató:
  Sajtóközlemény:
  Galéria: