A sugárzási kényszer változásán alapuló új éghajlati szcenáriók a Kárpát-medence térségére

RCMTéR: A sugárzási kényszer változásán alapuló új éghajlati szcenáriók a Kárpát-medence térségére


Célirányos és fenntartható alkalmazkodási stratégia kialakításához elengedhetetlen az éghajlatváltozás várható hatásainak részletes ismerete. Az RCMTéR projekt célja, hogy megteremtse ehhez a megfelelő tudományos alapot, és meteorológiai információkat szolgáltasson a hazánkban várható éghajlatváltozásról a Nemzeti Alkalmazkodási Térinformatikai Rendszerhez (NATéR).

A regionális éghajlati modellek segítségével részletesen leírhatók az éghajlatváltozás helyi jellemzői. A NATéR első változata két regionális klímamodell eredményein alapul, és az RCMTéR projekt keretében ezeket az információkat több szempont szerint fejlesztjük tovább. A projekt legfontosabb célkitűzései a következők:

  • A jövőben várható éghajlati változásokat leíró klímamodell-adatok fejlesztése. A projekt keretében az Országos Meteorológiai Szolgálatnál adaptált ALADIN-Climate és az Eötvös Loránd Tudományegyetem Meteorológiai Tanszékén adaptált RegCM modellek legújabb változataival végzünk éghajlati szimulációkat 10 km-es horizontális felbontáson. Elsőként érzékenységi vizsgálatokat hajtunk végre, hogy meghatározzuk a további éghajlati szimulációk optimális beállításait. Ezt követően a múltra vonatkozóan végzünk hosszabb kísérleteket azért, hogy teszteljük a modellek működését egy, a méréseken keresztül viszonylag jól ismert, több-évtizedes múltbeli időszakon. A modelleredményeket Magyarországra a CARPATCLIM projekt keretében előállított homogenizált megfigyelési információkkal hasonlítjuk össze.
  • Az éghajlati projekciók bizonytalanságainak számszerűsítése. Az éghajlati szimulációk bizonytalanságot tartalmaznak, melyek döntően az emberi tevékenység és a fizikai folyamatok leírásának közelítő jellegéből erednek. A projektben kiemelt figyelmet fordítunk a bizonytalanságok számszerűsítésére, ami az ensemble technika segítségével lehetséges; ennek során több, egyforma valószínűségűnek tekintett modellkísérletet dolgozunk fel. Az alkalmazott 2 regionális modell számára 2 különböző globális modell szolgáltatja az éghajlatváltozás nagyskálájú jellemzőinek leírását, emellett a jövőre vonatkozó projekciók során az emberi tevékenység hatásának figyelembevételére 2 reprezentatív szcenáriót használunk a legújabb forgatókönyv-családból: a "pesszimistának" tekinthető RCP8.5 és az "optimista" RCP4.5 szcenáriót. A 2 modellel és a 2 forgatókönyvvel a projekt időtartama alatt összesen 2 projekciót fogunk végrehajtani, melyek segítségével egyszerre számszerűsíthetjük az emberi tevékenység leírásából származó bizonytalanságokat és a modellbizonytalanságot. A várható változásokat két jövőbeli időszakra, 2021–2050-re és 2071–2100-ra vizsgáljuk, referenciaként az 1971–2000 időszakot tekintve.
  • Modelladatok feldolgozása éghajlati hatásvizsgálatokhoz. A regionális klímamodellek eredményei alkalmasak arra, hogy közvetlenül vagy speciális utó-feldolgozási eljárások révén bemenő paramétereket szolgáltassanak a hatásvizsgálatok számára. Az így elvégzett hatásvizsgálatok számszerűen veszik figyelembe az éghajlat várható alakulását és az ahhoz kapcsolódó bizonytalanságokat, s rájuk alapozva kijelölhetők azok az alkalmazkodási lépések, melyeket szükséges a jövőben megtenni a klímaváltozás hatásainak enyhítésére vagy éppen kihasználására. Hazánkban főként a vízellátás és vízgazdálkodás, az erdészet, a katasztrófavédelem, a mezőgazdaság, az egészségügy, valamint a környezetügy olyan kulcsterületek, melyeket az éghajlatváltozás jelentősen érinthet. A projektben ezen ágazatok szakembereivel tervezünk együttműködést.
  • A felhasználók támogatása a modelleredmények megfelelő alkalmazásában. Hazánkban a döntéshozók, döntés-előkészítők és általánosságban a közvélemény egyelőre nem nyitottak a bizonytalanságot számszerűen tükröző információk használatára. A projekt ezzel a szemlélettel szakítani kíván: a felhasználóknak minden, a NATéR-ba implementált éghajlati szcenárió eredményét fel kell használniuk annak érdekében, hogy az éghajlati bizonytalanságok a hatásvizsgálatokban is megjelenjenek és ehhez konzultációs workshopok keretében nyújtunk képzést a felhasználók számára.