A Földön a 2020-as év hőmérsékleti szempontból a legmelegebb évek között volt az ERA5 globális re-analízis adatbázis alapján (1. 2016, 2. 2020, 3: 2019). Az eddigi legmelegebb 2016-tól csak századértékben maradt el a 2020-as hőmérsékleti anomália. Az ERA5 alapján 2020 0,62 °C-kal volt melegebb, mint az 1981-2010-es normál. Globálisan az elmúlt 5 év volt a legmelegebb az iparosodás kezdete (1850) óta. A felszín közeli hőmérséklet átlagosan 1,25 °C-kal haladta meg az 1850-1900 közötti átlagértéket a Föld egészén. Európa területén a hőmérséklet 1,6 °C-kal tért el az 1981-2010-es normáltól, és Európában – megelőzve a 2019. és 2014. évet – jelenleg a legmelegebb évnek számít 2020 (C3S, 2021).

Magyarországon a 2020-as évi középhőmérséklet országos átlagban 11,5°C-nak adódott (1. ábra), így 1,1°C-kal volt melegebb az 1981-2010-es éghajlati normálnál. 2020 az ellenőrzött, homogenizált (MASHv3.03) és interpolált (MISH v1.03) adatok alapján a nyolcadik legmelegebb az elmúlt 120 évben, s a legmelegebb évtizedet zárja 1901 óta. A 2020-as év hőmérsékleti szempontból jól illeszkedik a globálisan melegedő trendbe. Az évi középhőmérséklet országos átlaga 90%-os megbízhatósági szinten szignifikánsan emelkedik az 1901-től kezdődő hosszú idősor lineáris trendbecslése (1. ábra) alapján. Az évi középhőmérséklet országos átlagának változása az elmúlt 120 év alatt (1901 és 2020 között) átlagosan +1,23 °C-nak adódott, míg az országon belül legalább +1,06 °C és legfeljebb +1,37 °C közötti hőmérséklet-változás fordult elő.

1. ábra
Az évi középhőmérséklet 1901 és 2020 között Magyarországon (homogenizált, interpolált országos átlag)

Az év során lehulló csapadék mennyisége országos átlagban a homogenizált adatok alapján 615 mm volt, ami csak 2 százalékkal több, mint az 1981-2010-es sokévi érték, viszont mind térben, mind időben igen szélsőségesen alakult az eloszlása. A június és az október nagyon csapadékos, míg az április és a november aszályos, csapadékszegény volt. Az elmúlt 120 évben, 1901 és 2020 között az évi csapadékösszegekhez illesztett exponenciális trend alapján mérsékelt, átlagosan 2,8%-os csökkenést tapasztalunk (2. ábra). 90%-os megbízhatósági szinten -20% és +11% közötti változás fordult elő. Mivel negatív és pozitív értékek is jelentkeztek, a csapadék csökkenése statisztikailag nem szignifikáns. Az 1951 és 2020 közötti időtáv alatt az éves csapadékösszeg változása országos átlagban 1,8%-os csökkenést mutat, azonban a változás ebben az esetben sem szignifikáns. A változás térben sem egyenletes, az ország délnyugati tájain -19%-os csökkenést, az Alföld északi részén +16%-os növekedést találunk.

2. ábra
Az évi csapadékösszeg 1901 és 2020 között Magyarországon (homogenizált, interpolált országos átlag)