A Budapest Pestszentlőrinc állomáson jellemző havi átlagos relatív nedvesség értékeket a 27. ábrán szemléltetjük. A relatív nedvesség értéke megmutatja, hogy a levegő nedvességtartalma hány százaléka a telítési nedvességtartalomnak. Ez az állapothatározó jellegzetes éves menetet mutat a hőmérséklet évi járásának megfelelően: a sokévi átlag szerint az év során a legalacsonyabb értékre nyáron júliusban, míg a legmagasabb értékekre általában télen, decemberben számítunk.

Budapest Pestszentlőrincen 2019-ben a legalacsonyabb havi átlagos relatív nedvességet a derült, csapadékmentes időjárású márciusban és áprilisban (55%) mértük, míg a legmagasabb értékek ezúttal novemberben (87%) és decemberben (85%) adódtak. A nyári hónapoktól kezdve az év végéig a relatív nedvesség havi értékei valójában az 1981-2010-es normálértékhez nagyon hasonlóan alakultak. A megszokotthoz képest (28. ábra) jelentős pozitív anomália adódott azonban májusban, amikor 21%-kal magasabb volt a levegő relatív nedvességtartama, mint a harmincéves átlag. Az 1981-2010-es normálhoz viszonyítva a legnagyobb negatív eltérést (-19%) az aszályos időjárású márciusban tapasztaltuk.

27. ábra
A relatív nedvesség havi átlaga Budapest Pestszentlőrincen 2019-ben és az 1981-2010-es átlagértékek (%)
28. ábra
A relatív nedvesség havi átlaga Budapest Pestszentlőrincen 2019-ben az 1981-2010-es normál százalékában