A Budapest Pestszentlőrinc állomáson jellemző havi átlagos relatív nedvesség értékeket a 30. ábrán szemléltetjük. A relatív nedvesség értéke megmutatja, hogy a levegő nedvességtartalma hány százaléka a telítési nedvességtartalomnak. Ez az állapothatározó jellegzetes éves menetet mutat a hőmérséklet évi járásának megfelelően: a sokévi átlag szerint az év során a legalacsonyabb értékre nyáron júliusban, míg a legmagasabb értékekre télen decemberben számítunk.

Pestszentlőrincen 2018-ban a legalacsonyabb havi átlagos relatív nedvességet a derült, csapadékmentes időjárású áprilisban (59%) mértük, míg a legmagasabb érték ezúttal januárban (85%) adódott. A tavaszi hónapokban (április, május) és augusztustól az év végéig a relatív nedvesség havi értékei a normálértékhez nagyon hasonlóan alakultak. A megszokotthoz képest (31. ábra) pozitív anomália adódott az év első három hónapjában, illetve június-júliusban. Márciusban 13%-kal magasabb volt a levegő relatív nedvességtartama, mint a harmincéves átlag. A legnagyobb negatív eltérést pedig októberben (91%) tapasztaltuk az 1981-2010-es normálhoz viszonyítva.

30. ábra
A relatív nedvesség havi átlaga Budapest-Pestszentlőrincen 2018-ben és az 1981-2010-es átlagértékek (%)
31. ábra
A relatív nedvesség havi átlaga Budapest-Pestszentlőrincen 2018-ben az 1981-2010-es normál százalékában