A Budapest-Pestszentlőrinc állomáson jellemző havi átlagos relatív nedvesség értékeket a 30. ábrán szemléltetjük. A relatív nedvesség értéke megmutatja, hogy a levegő nedvességtartalma hány százaléka a telítési nedvességtartalomnak. Ez az állapothatározó jellegzetes éves menetet mutat: a sokévi átlag szerint az év során a legalacsonyabb értékre nyáron júliusban, míg a legmagasabb értékekre télen decemberben számítunk.
Pestszentlőrincen 2017-ben a legalacsonyabb havi átlagos relatív nedvességet szintén a nyári hónapokban, júniusban és augusztusban mértük, azonban a legmagasabb értékeket ezúttal februárban és szeptemberben. A tavaszi hónapokban (április, május) és ősszel (október, november) a relatív nedvesség havi értékei a normálértékhez nagyon hasonlóan alakultak. A megszokotthoz képest (31. ábra) a legnagyobb pozitív anomália februárban adódott (111 %). A legnagyobb negatív anomália pedig júniusban volt (87%) az 1981-2010-es normálhoz viszonyítva.
30. ábra
A relatív nedvesség havi átlaga Budapest-Pestszentlőrincen 2017-ben és az 1981-2010-es átlagértékek (%)
31. ábra
A relatív nedvesség havi átlaga Budapest-Pestszentlőrincen 2017-ben az 1981-2010-es normál százalékában