A Földön a 2016-os év hőmérsékleti szempontból rekord melegnek számít, a globális felszínhőmérséklet mintegy 0,07°C-kal volt melegebb, mint 2015-ben. A 2016-os év hazánk területén is az átlagosnál melegebb időjárású volt, azonban csaknem egy fokkal elmaradt az eddigi legmelegebb 2014-es évtől, melyet az 1. ábra szemléltet. Homogenizált, interpolált adatok alapján 2016-ban az országos középhőmérséklet 0,8 °C-kal haladta meg az 1981-2010-es sokévi átlagot és 11,13 °C-os középhőmérsékleti értékkel 1901 óta a tizenegyedik legmelegebbnek bizonyult. Magyarországon a 2015/16-os téli időszakban, különösen februárban tapasztaltunk rekord meleg hőmérsékleti értékeket.
Az országos évi középhőmérséklet adatokhoz illesztett lineáris trend (1. ábra) egyértelmű emelkedést mutat. Az évi középhőmérséklet változása az elmúlt 116 évben +1,10 °C-nak, az elmúlt 30 évre vonatkozóan pedig +1,38 °C-nak adódik.
1. ábra
Az országos évi középhőmérsékletek 1901 és 2016 között
(homogenizált, interpolált adatok alapján)
2. ábra
Az országos évi csapadékösszegek 1901 és 2016 között
(homogenizált, interpolált adatok alapján)
A 2016-os év átlagosnál csapadékosabbnak tekinthető az 1901-től induló adatsorban. Különösen februárban és júliusban érkezett rekord mértékű csapadékmennyiség. Az éves átlagos csapadékösszeg 699 mm, mely a sokéves átlag 117%-a. Az elmúlt 116 év adataihoz exponenciális trendet illesztve 3,6%-os mérsékelt csökkenés jelentkezik, míg az elmúlt 30 évet tekintve 14,6%-os növekedés figyelhető meg az éves csapadékösszegekben (2. ábra).