2019. június 19. szerda
Tanulmányok

OMSZ: 2012. január 2. 15:00

Az eddigi legcsapadékosabb évet a legszárazabb követte!

2010-hez hasonlóan ismét éves csapadék rekord dőlt meg 2011-ben. Egy évvel ezelőtt arról számoltunk be, hogy 2010-ben az eddigi legcsapadékosabb évet zártuk a múlt század elejétől rögzített megfigyeléseink alapján. Ezzel szemben 2011-ben éppen az ellenkezője történt, 1901 óta ilyen száraz év még nem fordult elő.

Bihari Zita, Lakatos Mónika, Nagy Andrea

Az előzetes adatok alapján az interpolált, országos csapadékösszeg 2011-ben 404,4 mm volt, (1. ábra) ami 4,3 mm-el kevesebb, mint az eddigi legalacsonyabb érték, amit a meleg és száraz 2000-es évben regisztráltunk.

 

1. ábra

1. ábra
Az éves országos interpolált csapadék átlagok idősora 1901 és 2011 között a
mozgó átlaggal és a lineáris trenddel


A két utóbbi év szélsőséges jellegét nagyon jól kiemeli a 2. ábra, ami az átlagtól vett eltéréseket szemlélteti. A 2010-es év a legnagyobb eltérést mutatja a többlet, a 2011-es pedig a hiány irányába. 2010-ben a szokásosnál 70%-kal több csapadék hullott, 2011-ben pedig csupán a 70%-a, az éves összeg 30%-kal maradt el a szokásostól a most zárult évben. A legutóbbi két év csapadékellátottsága is megerősíti, hogy szélsőséges csapadék viszonyok, áradások, aszály, belvíz egymást követő években, sőt egy éven belül is kialakulhatnak a Kárpát-medence térségében.

 

2. ábra

2. ábra
Az éves országos interpolált csapadék átlagok anomáliái a mozgó átlaggal és a
lineáris trenddel az 1971-2000-es normál időszakhoz viszonyítva


A legszárazabb harminc évet bemutató rangsor ábra élére került a 2011-es év, az ezredforduló óta a 2000-es és a 2003-as, az 1990-es évekből pedig 1992, 1990, 1994, 1997, és 1993 jelenik meg az elfoglalt hely sorrendjében.

 3. ábra

3. ábra
A harminc legszárazabb év rangsora 1901-től


4. ábra

4. ábra
A 2011-es csapadékösszeg aránya az 1971-2000-es átlag százalékában


Az éves csapadékmennyiség a sokévi átlagnak mintegy 70 %-a volt (5. ábra), az országnak alig volt olyan része, ahol a szokásosnál többet mértek volna (4. ábra). A legnagyobb csapadékhiány a Dunántúl középső régióiban jeletkezett, átlagos, illetve azt egy kissé meghaladó értékek csupán a Hajdúság területén fordultak elő.

5. ábra

5. ábra
Havi csapadékösszegek 2011-ben az 1971-2000-es normál százalékában
(interpolált, országos csapadékösszegek az előzetes adatok alapján)


Az év során csupán két hónapban, júliusban és decemberben esett az átlagosnál több csapadék, az év többi részében a szokásosnál szárazabb volt az idő (5. ábra). A legszárazabb hónap november volt, amikor az országos átlag 0,3 mm-nek adódott.

A szárazság, az aszály Magyarország és térségének rendszeresen jelentkező éghajlati sajátossága. Az Országos Meteorológiai Szolgálatnál az aszállyal kapcsolatos vizsgálatainkat a Délkelet-Európai Aszálykezelő Központ (DMCSEE: Drought Management Centre for South East Europe) által, 2009-ben elindított nemzetközi projekt keretei között végezzük.

 

Készült: 2012. január 2.


 

Tanulmányok