2022. október 6. csütörtök
Hírek a meteorológia világából

OMSZ: 2021. augusztus 9. 20:21

Kiterjedt, gyors és egyre intenzívebb az éghajlatváltozás

Az IPCC 6. értékelő jelentésének (AR6) a klímaváltozással kapcsolatos szakmai eredményeket összegző első részét 2021. augusztus 6-án hagyta jóvá az ENSZ 195 tagállama a július 26-án kezdődő kéthetes virtuális ülésen. Az első kötet augusztus 9-án jelent meg, a teljes jelentés 2022-ben készül el.

A jelentés szerint az éghajlat megváltozása már minden régióban és az egész klímarendszerben megfigyelhető. A megfigyelt éghajlati változások zöme példátlan az elmúlt ezer-százezer évben, és egy részük nem fordítható vissza néhány évtized alatt.

A szén-dioxid és más üvegházhatású gázok kibocsátásának erőteljes és tartós csökkentése azonban korlátok közé szoríthatná az éghajlatváltozást. A levegőminőség javulása gyorsan jelentkezne, de a globális átlaghőmérséklet stabilizálódásához legalább 20-30 évre lenne szükség.

"Ennek a jelentésnek a létrejötte rendkívüli erőfeszítéseket tükröz, rendkívüli körülmények között"  mondta Hoesung Lee, az IPCC elnöke. "A jelentésben szereplő újdonságok és az új tudományos eredmények felbecsülhetetlen információt nyújtanak a klímatárgyalásokhoz és a döntéshozatalhoz."


Gyorsabb melegedés

A jelentés többek között új becsléseket tartalmaz arra vonatkozóan, hogy mekkora eséllyel lépi át a következő évtizedekben a 1,5 Celsius fokot a felmelegedés mértéke. Megállapítja továbbá, hogy amennyiben nem történik azonnali, gyors és nagymértékű csökkentés az üvegházhatású gázok kibocsátásában, akkor nem csak a 1,5 °C, de a 2 °C alatt tartás sem elérhető.

A jelentésből kiderül, hogy az emberi tevékenységekből származó üvegházhatású gázok kibocsátása felelős az 18501900 időszakhoz képest jelenleg megközelítőleg 1,1 Celsius fokos felmelegedésért. Megállapítja azt is, hogy a következő 20 év átlagában a globális átlaghőmérséklet növekedése várhatóan eléri vagy meg is haladja a 1,5 fokot.

Az előző jelentés óta bővültek a felmelegedés vizsgálatára szolgáló megfigyelési adatbázisok, valamint az ember általi kibocsátás szerepének tudományos megértésében is komoly előrelépés történt. "Most már sokkal tisztább képünk van a múlt, a jelen és a jövő klímájáról, ami elengedhetetlen ahhoz, hogy megértsük, merre tartunk, mit lehet tenni és hogyan tudunk felkészülni."  mondta Valérie Masson-Delmotte, az IPCC I. munkacsoportjának társelnöke.


Minden régióban egyre nagyobb változásokkal kell megküzdeni

"Az éghajlatváltozás már összetett módon érinti a Föld minden régióját. A tapasztalt változások a további melegedéssel növekedni fognak"  mondta Panmao Zhai, az IPCC I. munkacsoportjának társelnöke.

Az éghajlatváltozás a hőmérsékleti, csapadék- és szélviszonyokra, a hó és a jég területi és időbeli eloszlására, valamint az óceánok és part menti területek állapotára is hatással van:

  • A 1,5 Celsius fokos globális melegedés fokozódó hőhullámokkal, hosszabb meleg és rövidebb hideg évszakokkal jár majd, míg a 2 fokos melegedést kísérő szélsőségek gyakrabban érik el a mezőgazdaság és az egészségügy kritikus tűrési küszöbét.
  • Az éghajlatváltozás felerősíti a víz körforgását, intenzívebb csapadékot, árvizeket, komoly aszályt okoz sok régióban.
  • A magasabb szélességeken valószínűleg nőni, míg a szubtrópusi területek nagy részén csökkenni fog a csapadék mennyisége.
  • Az alacsonyan fekvő part menti területeken a folyamatosan emelkedő tengerszint miatt gyakoribb és súlyosabb part menti árvizek lépnek fel és nő a part eróziója. A század végére évente történhetnek olyan áradások, amelyek korábban 100 évente egyszer fordultak elő.
  • A felmelegedés fokozza a korábban állandóan fagyott (permafroszt) területek, a gleccserek és a jégtakaró olvadását, a szezonális hótakaró csökkenését, valamint a nyári sarkvidéki tengeri jégvesztést.
  • Az óceán melegedése, savasodása, a csökkent oxigénszint egyértelműen összefüggnek az emberi tevékenységgel.
  • Mivel a városi területek általában melegebbek a környezetüknél, az éghajlatváltozás egyes hatásai itt felerősödhetnek. Az intenzív csapadékhullás árvizeket válthat ki, illetve a tengerparti városokban a tengerszint-emelkedés is fokozza ezek hatását.
  • A változások a 21. században végig folytatódni fognak, s befolyással vannak mind a szárazföldi és az óceáni ökoszisztémákra, mind az ezeken alapuló emberi tevékenységre.

A hatodik értékelő jelentés részletes betekintést nyújt a regionális változásokba is, támogatva ezzel a helyi szintű kockázatértékelést, az alkalmazkodást és a döntéshozatali folyamatokat. A regionális információk kinyerhetők az újonnan kifejlesztett Interaktív Atlaszból, valamint a jelentés részét képező regionális értékelésekből és a technikai összefoglalóból.

1. ábra
2. ábra

Regionális információk az Interaktív Atlaszban


Az ember befolyása a múlt és a jövő éghajlatára

"Az emberi befolyás szerepe az éghajlati rendszer változásában vitathatatlan"  mondta Masson-Delmotte. A legutóbbi IPCC-jelentés óta a kutatók már képesek számszerűen megadni, hogy egy-egy szélsőséges időjárási esemény az emberi tevékenységnek és az éghajlatváltozásnak köszönhetően következett-e be.

A jelentés arra is rámutat, hogy az emberiség még mindig képes változtatni az éghajlat jövőbeli alakulásán, megfékezni a melegedést. "Az éghajlat stabilizálásához erős, gyors és tartós üvegházhatású gáz kibocsátás csökkentésre van szükség, azaz el kell érni a nettó nulla CO2-kibocsátást. Ezen kívül az egyéb üvegházhatású gázok és légszennyező anyagok, különösen a metán korlátozása is előnyös lehet az egészségre és az éghajlatra egyaránt"  mondta Zhai.

Az AR6 I. munkacsoportjának jelentése 66 országból 234 szerző, 31 koordináló szerző, 167 vezető szerző, 36 bíráló szerkesztő, 517 közreműködő szerző közreműködésével; több, mint 14 000 publikáció áttekintésével; összesen 78 007 szakértői és kormányzati észrevétel figyelembevételével készült.

3. ábra


IPCC AR6 1. munkacsoportjának jelentése: www.ipcc.ch/report/ar6/wg1

Forrás: public.wmo.int/en/media/press-release/climate-change-widespread-rapid-and-intensifying-%E2%80%93-ipcc


Az IPCC jelentés bemutatása alkalmából tartott sajtókonferencia


A regionális információk kinyerhetők az újonnan kifejlesztett Interaktív Atlaszból