2018. augusztus 16. csütörtök
OMSZ hírek

OMSZ: 2018. április 24. 18:37

ISO 9001 minőségirányítási rendszer tanúsítványának meghosszabbítása

Az európai meteorológiai szolgálatok közül az Országos Meteorológiai Szolgálat vezette be elsőként teljes körű tevékenységére vonatkozóan az ISO 9001 szabvány szerinti minőségirányítási rendszert. A tanúsítvány 2002 óta folyamatosan érvényes, amint azt a 2018. február 16-án kiadott és 2021. február 15-ig érvényes, HU02/0017 Kiadás 7. számú tanúsítvány igazolja.

A minőségirányítási rendszereknek az ISO 9001:2015 szabványban meghatározott követelményeit a Szolgálat kötelező érvényűnek tekinti a tevékenysége során.

A tanúsítás az alábbi tevékenységekre érvényes:

„Meteorológiai és levegőkörnyezeti megfigyelések végzése, adatok gyűjtése, feldolgozása és szolgáltatása, általános és speciális (veszély- és viharjelzés, repülés­biztonságot támogató) meteorológiai előrejelzések készítése, numerikus modellek futtatása és fejlesztése, klímakutatás, klímamodellek fejlesztése és futtatása, felhasználói igények szerinti produktumfejlesztés, üvegházhatású gázok és légszennyező anyagok kibocsátásának nyilvántartása, meteorológiai műszerkalibrálás, levegőtisztaság-védelmi mérések és mintavétel, műszerkalibrálás, légszennyezettségi adatok kezelése és értékelése.”

Az OMSZ vezetése elkötelezett a minőségirányítási rendszer működtetése és folyamatos javítása iránt. Ennek keretében:

  • tudatosítja a Szolgálat minden munkatársával az ügyfelek, partnerek és felhasználók elvárásainak, valamint
    a jogszabályi követelmények teljesítésének fontosságát,
  • meghatározza a Szolgálat minőségpolitikáját és minőségcéljait,
  • rendszeres időközönként átvizsgálja a minőségirányítási rendszer működését,
  • biztosítja a működés személyi és tárgyi feltételeit, a szükséges erőforrások rendelkezésre állását.