2024. július 14. vasárnap
UHI - Városi hőszigetek

A hősziget a nagyvárosokban bekövetkező mikroklimatikus jelenség. Lényege, hogy beépített városi területen a hőmérséklet szignifikánsan magasabb, mint a várost környező külvárosi és vidéki területeken. Az oldalon a következő fejezetek találhatók:Városi hősziget jelenség


A nyolcvanas évek óta ismert és tanulmányozott jelenség okai az alábbiak:

 • a felszín fizikai jellemzői: a város felszínét alkotó olyan anyagok, mint a beton és az aszfalt nagyobb arányban nyelik el, mint ahogy visszaverik a napsugárzást,
 • hiányoznak a természetes párolgó felszínek (talaj, növényzet, felszíni vizek), melyek a vidéki területeken közreműködnek az energia egyensúly fenntartásában,
 • a függőleges falfelületek fokozzák a felszín sugárzás elnyelését és visszaverését, ezzel együtt gátolják a szelet, mely elősegíthetné a hőmérséklet csökkentését,
 • emberi tevékenység, főként a hőerőművek és épületek hűtésből és fűtésből, ipari tevékenységből, járművekből stb. származó hőtermelés,
 • A szennyezőanyagok jelentős mennyisége, ami módosítja a légkört.

A hősziget jelenség intenzitása a városi területek méretével és népességével arányosan nő. Következésképpen a városi területeken élők egyre növekvő száma miatt az eljövendő években egyre súlyosabbá válik a helyzet.

A hősziget hatás közvetlenül kapcsolódik (és romlik) a klímaváltozással, amely előreláthatólag növekvő átlaghőmérséklet miatt markáns, közvetlen hatást gyakorol a városi lakosság egészségére, különösen a veszélyeztetett csoportokra (a betegekre és az idősekre).

 1. ábra

1. ábra
Városi hősziget jellegzetes napi menete


A városi hősziget mértékét a hősziget intenzitással jellemezhetjük, amely a városi és vidéki területek hőmérsékletének különbségével egyenlő (ΔTváros-vidék). Ez a hőmérsékleti különbség napi és szezonális változékonysággal bír; általánosan megállapítható, hogy a hősziget intentitás nagyobb éjszaka, mint nappal; valamint intenzívebb télen, mint a többi évszakban (1. ábra).


Projekt

Az UHI (Urban Heat Island) – Városi Hősziget elnevezésű projekt célja a jelenség előfordulását csökkentő, kockázat megelőző és kezelő stratégiák kifejlesztése. Az UHI projekt céljai a Central Europe Programme és a European Regional Development Fund támogatásával valósulnak meg.


Projekt beavatkozási területei

Az UHI Projekt vizsgálatai a közép-európai térség nyolc városi és nagyvárosi régiójára terjednek ki (2. ábra):

 • Bologna nagyvárosi része – Modena (IT)
 • Velence városi folyosója - Pádua (IT)
 • Bécs (AT)
 • Stuttgart (GE)
 • Łódz & Varsó (PL)
 • Ljubljana (SI)
 • Budapest (HU)
 • Prága (CZ)

 2. ábra

 2. ábra
Projekt beavatkozási területei


Projekt célkitűzések

A hősziget projekt ösztönözni kívánja a nemzetközi párbeszédet a döntéshozók, a helyi közigazgatás és a szakemberek között annak érdekében, hogy eljárásokat és akciókat fejlesszenek a városi hősziget természetes és ember által előidézett kockázatainak megelőzésre, az alkalmazkodásra és a mérséklésre.

A projekt kiemelt céljai:

 • Mélyebb tudást adjon az ember által előidézett városi hősziget kockázata és a globális klímaváltozás közti összefüggésről.
 • Hozzon létre egy állandó nemzetközi hálózatot a jelenség és fejlődésének folyamatos megfigyelésére.
 • Megfelelő stratégiát hozzanak létre a hősziget enyhítésre és alkalmazkodásra.
 • A kibocsátás csökkentő (mitigációs) és alkalmazkodást elősegítő (adaptációs) stratégiákhoz illeszkedő módon fejlesszék tovább a földhasználati tervezési eszközöket és a polgári védelmi rendszereket.


UHI projekt munkacsoportjai és a résztvevő intézmények

Alább látható a 6 munkacsoport és az azokat vezető intézmény neve. A Városklíma hálózatok és viszgálati eszközök csoportot az OMSZ munkatársai vezetik. A projekt időtartama 3 év, 2011. májustól 2014. április végéig tart. A munkacsoportok a következők (3. ábra):

 • Projekt irányítás és koordinálás
 • Kommunikáció, tudásmenedzsment, ismeretek és eredmények terjesztése
 • Eddigi ismeretek összegyűjtése
 • Városklíma hálózatok és vizsgálati eszközök
 • Alkalmazkodási és enyhítési stratégiák kidolgozása
 • Városi hősziget hatás modellezése

3. ábra

3. ábra
UHI projekt munkacsoportjai és a résztvevő intézmények


Vezető partner:
Emilia Romagnai Regionális Környezetvédelmi Iroda (ARPA)

Partnerek:

 • Emilia Romagna Régió –Területi Tervezés és Megállapodások Főigazgatósága
 • Veneto Régió – Területrendezés
 • CORILA
 • Karlsruhei Műszaki Intézet
 • Stuttgarti Polgármesteri Hivatal
 • Freiburgi Egyetem – Meteorológia Intézet
 • Lengyel Tudományos Akadémia, Földrajzi Intézet és Területfejlesztési Szervezet
 • Nofer Foglalkozás-Egészségügyi Intézet
 • Bécsi Műszaki Egyetem – Épület-fizikai és Épület-ökológiai Tanszék
 • Bécsi Önkormányzat Környezetvédelmi Főosztálya
 • Országos Meteorológiai Szolgálat
 • Károly Egyetem, Prága, Matematika és Fizika Tanszék
 • Prágai Városfejlesztési Hatóság
 • Cseh Hidrometeorológiai Szolgálat
 • A Szlovén Tudományos és Művészeti Akadémia Tudományos Kutató Központja
 • Ljubljanai Polgármesteri Hivatal

Project honlapja: www.eu-uhi.eu


Publikációk

- Könyv

 • Bartholy J., Bozó L. and Haszpra L. (szerk.), 2011: Klímaváltozás - 2011: Klímaszcenáriók a Kárpát-medence térségére, Budapest: Magyar Tudományos Akadémia, 281 p. (ISBN:978-963-284-232-5)

- Könyvfejezet

 • Kis-Kovács G. Bozó L. Lovas K. Nagy E. and Tarczay K. 2011: Adalékok az üvegház-hatású gázok antropogén kibocsátásának és elnyelésének vizsgálatához Magyarországon, In: Tamás P, Bulla M. (szerk.) Sebezhetőség és adaptáció: A reziliencia esélyei, Budapest: MTA Szociológiai Kutatóintézet, pp. 305-314. (ISBN:978-963-8302-40-3)
 • Bozó L., 2011: Climate change in Central Europe: observations and model scenarios, In: Veisz O. (szerk.) Climate Change: Challanges and Opportunities in Agriculture: AGRISAFE Final Conference, Budapest, Hungary, 2011.03.21-2011.03.23. Martonvásár: Agricultural Research Institute of the Hungarian Academy of Science, pp. 9-11. (ISBN:978-963-8351-37-1)
 • Bihari Z., Szalai S. and Bozó L., 2011: Természeti környezet – éghajlat, In: Kocsis K, Schweitzer F. (szerk.) Magyarország térképekben, Budapest: MTA Földrajztudományi Kutatóintézet, pp. 46-51. (ISBN:978-963-9545-33-5)

- Folyóirat cikk

 • Bozó L., 2011: Az éghajlatváltozás és a természeti erőforrások, GAZDÁLKODÁS 55: pp. 548-552.

- Konferenciaközlemény

 • Bozó L., 2011: Éghajlatváltozás: bizonyosság és bizonytalanság In: Turchany G. (szerk.) A fenntartható fejlődés holisztikus megközelítése. Budapest, Magyarország, 2011. 11. 15.: pp. 104-111. (ISBN:978 963 08 3696 8)

- Előadások

 • Baranka, Gy., 2012: Evaluation of the Urban Heat Island Effects in Budapest, Hungary. ICUC8 Conference, 6-10 August, 2012, Dublin, Ireland
 • Baranka, Gy., 2012: Evaluation of the Urban Heat Island Effects in Central Europe, EUMETNET Working Group on Instrumentation 6th Meeting, 12-13 September, 2012, Budapest, Hungary
 • Bozó L., 2012: Climate Research at the Hungarian Metservice, UHI Project Meeting, 28-29 February, 2012, Budapest, Hungary
 • Baranka  Gy., 2012: Az UHI project eddigi eredményei: OMSZ Megfigyelési Főosztály, Állomány értekezlet, 2012. július 9., Budapest
 • Baranka Gy., Dobi I., 2012: Városi hősziget vizsgálatok Budapest térségében, Magyar Meteorológiai Társaság Vándorgyűlése, 2012. augusztus 29-31, Debrecen
 • Dobi I., 2012: Klímaváltozás a városokban. Óbudai Zöld Szabadegyetem, Budapest, 2012. okt. 11.
 • Németh Á., 2012: Humánkomfort vizsgálatok, Továbbképzés, Országos Meteorológiai Szolgálat

- Poszter

 •  Németh, Á., Kovács, A., Unger, J. and Á Gulyás: Urban/Rural Thermal Comfort Changes over the Past Half-Century in Budapest (Hungary), ICUC8 Conference, 6-10 August, 2012, Dublin, Ireland

- Népszerűsítő kiadvány

 •  Baranka Gy., 2011: Városi légszennyezettség. Városklíma kalauz. Készítette: Városklíma Műhely (szerk. Ongjerth Richárd).

- Projektjelentés

 • Baranka Gy., 2011: Air Quality Forecast for Budapest, Final Report for OTKA PD 75500 research project.
 • Baranka, Gy., 2012: Preliminary Recognition Action, UHI WP4 Project Report, 2012
 • Dobi I., 2012: A városok termális és humán bioklimatikus módosító hatásainak analízise és modellezése felszíni és műholdas felmérések alapján, az eredmények kiterjesztése. OTKA (K-68277) Záró beszámoló


UHI projekt videó

 


 

CEU logo UHI logo erdf logo

 
A projekt a CENTRAL EUROPE Program támogatásával és az ERFA (Európai Regionális és Fejlesztési Alap)
társfinanszírozásával valósul meg.