2020. január 18. szombat
OMSZ hírek

OMSZ: 2018. november 7. 08:08

A biztonság sokszínű arca – nemzetközi tudományos-szakmai konferencia

A Belügyi Tudományos Tanács, a témában érintett belügyi szervek szakmai együttműködésével immár nyolcadik alkalommal szervez tematikusan a biztonságpolitika aktuális kihívásait vizsgáló nemzetközi tudományos-szakmai konferenciát, ezúttal "A biztonság sokszínű arca" címmel, mely egyúttal az Európai Kiberbiztonsági Hónap magyarországi kampányának záró és a Magyar Tudomány Ünnepe 2018 belügyi fejezet nyitóeseménye. A rendezvényre 2018. november 7-én és 8-án, Budapesten, a Duna Palotában kerül sor. A konferencia első napján dr. Radics Kornélia, az Országos Meteorológiai Szolgálat elnöke "Változó időjárás-sokrétű biztonság" címmel tart előadást.

A konferencia célja, hogy a biztonságot meghatározó, befolyásoló tényezők globális-kontinentális-regionális-lokális szintjeihez kapcsolódó meghatározó tudományterületek elismert képviselői kifejtsék álláspontjukat, a témakör interdiszciplináris megközelítésben kerüljön feldolgozásra.

A biztonságra való törekvés egyidős az emberiséggel, a társadalom kialakulása és az állam létrehozatala egyik, talán legfontosabb motivációja a biztonság megteremtésére és fenntartására irányuló igény volt. A biztonság kezdetben egyszerűen áttekinthető – csak a külső védelmi és a belső rend fenntartására irányuló – igényei és kívánalmai az emberi társadalmak fejlődésével, feladat-megosztásával fokozatosan differenciálódtak. A modern korban az újabb és újabb területek önálló diszciplínává válásával a biztonság kérdésköre és összefüggései, függőségei szinte áttekinthetetlenné váltak.

A modern kor embere részére a „klasszikus” katonai-rendvédelmi biztonság kérdése már alapvető kérdés, melybe betagozódott a határ biztonsága, a katasztrófák elleni védelem, és felzárkóztak az olyan „civil” területek, mint például a gazdaság védelme, az energiabiztonság, a vízvédelem, vagy az egészségügy és a közlekedésbiztonság.

Napjaink fejlődése azonban már nemcsak a materiális területre terjedt ki, hanem új minőséget megteremtve a virtuális világra is. Az információ-feldolgozás, -tárolás, -felhasználás, a számítástechnikai megoldások biztonsága ma már az élet minden területén döntő jelentőséggel bír, így válaszokat kell tudnunk adni a modern információs társadalom mindennapjai során felmerülő kihívásokra is.
 

Kapcsolódó oldal: www.bm-tt.hu