2020. július 6. hétfő
OMSZ hírek

OMSZ: 2019. január 24. 15:15

Pályázat a Dévényi Dezső Numerikus Prognosztikai Emlékéremre

A Dévényi Dezső Numerikus Prognosztikai Emlékérmet olyan fiatal kutatónak ítélik oda, aki maradandó teljesítményt nyújtott azon meteorológiai szakterületek valamelyikén, amelyen Dévényi Dezső is tevékenykedett. A pályázatokat 2019. március 10. éjfélig lehet benyújtani.

Emlékkötet [pdf: 8847 KB]

Előzmények

A Dévényi Dezső szellemi hagyatékának megőrzését szolgáló emlékdíjat az erre kijelölt testület ítéli oda egy olyan fiatal kutatónak, aki maradandó teljesítményt nyújtott azon meteorológiai szakterületek valamelyikén, amelyen Dévényi Dezső is tevékenykedett. A díjat 2011-ben Havasi Ágnes, 2013-ban Pieczka Ildikó, 2015-ben Breuer Hajnalka, 2017-ben Szépszó Gabriella, míg 2018-ban Haszpra Tímea érdemelte ki. A díj névre szólóan gravírozva a „Dévényi Dezső Numerikus Prognosztikai Emlékérem”, valamint 60 000 Ft könyvutalvány.

Az emlékdíjra való pályázás feltételei

  • A díjra pályázhat minden olyan magyar szakember, aki a pályázás évében még nem tölti be a 40. életévét.
  • Pályázatot adhat be a pályázási kritériumokat kielégítő személy, illetve javaslattal élhet bárki, aki úgy gondolja, hogy a környezetében van díjra érdemes személy, aki megfelel a pályázati felhívás követelményeinek.
  • A pályázat a meteorológián belül a dinamikus meteorológia, illetve a numerikus prognosztika szakterületével kell, hogy közvetlen kapcsolatban álljon.
  • A pályaműnek tükröznie kell azt a tudományos (szakmai) teljesítményt, amely alapján a pályázó, illetve javaslattevő úgy érzi, hogy a jelölt méltó a „Dévényi Dezső Numerikus Prognosztikai Emlékérem” elnyerésére.
  • A szakmai teljesítmény tárgya lehet diplomamunka, PhD dolgozat, tudományos cikk, vagy bármilyen olyan kutatás és fejlesztés, amely kapcsolódik a numerikus prognosztikához és/vagy dinamikus meteorológiához, valamint érdemi elméleti és/vagy gyakorlati eredménnyel jár.
  • Saját munkával való pályázás esetén a pályázathoz mellékelni kell az előző pontban említett munka elméleti és gyakorlati részleteit a kapcsolódó dokumentációkkal (dolgozat, cikk, szoftver leírás stb.) együtt.
  • Javaslattétel esetén a javaslatot alá kell támasztani olyan részletekkel, amelyek hitelt érdemlően bizonyítják a javasolt személy díjra való rátermettségét. A javaslathoz lehetőség szerint mellékelni kell a jelölt életrajzát is. A Bíráló Bizottság további kérdésekkel fordulhat a jelölthöz, ezért annak elérhetőségét (legalább email címét) is meg kell adni a javaslathoz.
  • A pályázás határideje 2019. március 10., éjfél. A pályázati anyagot a borítékon a „Dévényi Dezső Numerikus Prognosztikai Emlékérem” feltüntetésével az alábbi címre kell elküldeni, vagy eljuttatni: Sáhó Ágnes, Országos Meteorológiai Szolgálat, 1024 Budapest, Kitaibel Pál utca 1. (email: saho.a@met.hu)


A pályázatokat öttagú testület fogja elbírálni, melynek tagjai a család, a kortársak, a tanítványok és a korábbi díjazottak képviselői. A díj átadására ünnepélyes keretek között a Meteorológiai Világnap (2019. március 23.) rendezvényén fog sor kerülni.


Kapcsolódó oldal: Öt éve hunyt el Dévényi Dezső meteorológus