2018. augusztus 17. péntek
Levegőtisztaság-védelmi Referencia Központ

A Levegőtisztaság-védelmi Referencia Központ (LRK) a légszennyezettségi mérőhálózat gázelemző készülékeinek ellenőrző kalibrálását végzi laboratóriumában és telepített műszereknél a helyszínen. A nemzeti referencia laboratóriumi feladatainak ellátásához MSZ EN ISO/IEC 17025:2005 szerint akkreditált kalibráló laboratóriummal rendelkezik. Jogszabály szerint körméréseket szervez emissziós és immissziós mérőcsoportok részére, valamint helyszíni összehasonlító vizsgálatokat bonyolít le a légszennyezettségi mérőállomások között. Elvégzi a folyamatos, automata gázelemző készülékek és pormonitorok típusjóváhagyását, nyilvántartja a kiadott igazolásokat.

1. kép
Pestszentlőrinci légszennyezettségi mérőállomás


1. kép
Bemutató- és referencia–mérések végzésére képes m
érőautó


Mérőautójával bemutató- és referencia–méréseket is végez. Nemzeti etalont tart fenn, elsődleges és referencia etalonok használatával biztosítja a gázelemző készülékekkel történő mérések visszavezethetőségét. Részt vesz nemzetközi körméréseken és képviseli a nemzeti referencialaboratóriumot az EU intézményeiben. A kormányhivatalok által üzemeltetett Országos Légszennyezettségi Mérőhálózat részére meghatározza a minőségi célokat, ellenőrzi azok végrehajtását és ellátja a mérőhálózat üzemeltetésének koordinációs feladatait. Ellátja az országos adatközponti feladatokat, elkészíti az éves jelentéseket, eleget tesz a hazai és nemzetközi adatszolgáltatási kötelezettségeknek.

2. kép

Kalibráló laboratórium


Kapcsolódó oldal:
Városi légszennyezettség