2024. április 14. vasárnap
Hírek

HungaroMet: 2015. május 29. 11:50

KRITéR projekt nyitórendezvénye

A KRITéR „A klímaváltozékonyság okozta sérülékenység vizsgálata, különös tekintettel a turizmusra és a kritikus infrastruktúrákra” projekt nyitórendezvénye 2015. június 1-én 14 órai kezdettel kerül megrendezésre Budapesten, az Országos Meteorológiai Szolgálat székházában. A projekt honlapja: kriter.met.hu.

Program [pdf: 324 KB]

Az Európai Gazdasági Térség Finanszírozási Mechanizmus 2009–2014 program végrehajtására Magyarország Együttműködési Megállapodást írt alá Norvégia, Izland és Liechtenstein képviselőivel az „Alkalmazkodás az éghajlatváltozáshoz Magyarországon” program megvalósítására. A program átfogó célja, hogy elősegítse az éghajlatváltozás hatásaihoz való alkalmazkodást, elmélyítse az ismereteket az éghajlatváltozás hatásairól, és növelje a társadalom tudatosságát.

Az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás területi és ágazati stratégai integrációja széleskörű információkat igényel a változásokkal szembeni társadalmi-gazdasági, környezeti sérülékenységről, ugyanakkor ilyenekkel jószerével nem rendelkezünk. A célirányos alkalmazkodási stratégia kialakításához elkerülhetetlen egy olyan módszertan kialakítása, amely alapján az egyes szektoroknak a klímaváltozás hatásainak való kitettségét, sérülékenységét és alkalmazkodási képességét objektív módon számszerűsíteni lehet.

A klímaváltozékonyság okozta sérülékenység vizsgálata, különös tekintettel a turizmusra és a kritikus infrastruktúrákra” című KRITéR projekt célja olyan indikátorok kidolgozása az érintett szektorokra vonatkozóan, melyek – a Nemzeti Alkalmazkodási Térinformatikai Rendszer (NATéR) elkészült adatbázisaira, valamint a projekt során előállítandó új adatbázisokra alapozva – alkalmasak a sérülékenység nyomon követésére, ezáltal objektív háttérként segítik az alkalmazkodással kapcsolatos közpolitikai tervezést és döntéshozatalt.

A projekt legfontosabb célkitűzései a következők:

  1. A hőhullámok okozta többlethalálozásra vonatkozó vizsgálatok;
  2. A szélsőséges időjárási helyzetek közúti balesetekre gyakorolt hatásának vizsgálata;
  3. A klimatikus viszonyok turizmusra gyakorolt hatásának vizsgálata.

A projektet az Országos Meteorológiai Szolgálat (OMSZ) koordinálásával az Országos Közegészségügyi Központ, a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság, a Szegedi Tudományegyetem Éghajlattani és Tájföldrajzi Tanszéke, a Budapesti Corvinus Egyetem Gazdaságföldrajzi és Jövőkutatási Tanszéke és az OMSZ közösen valósítja meg 2015 decemberéig.

A rendezvény célja, hogy tájékoztassa a döntéshozókat, az éghajlati információk felhasználóit és az érdeklődőket a projekt legfontosabb feladatairól és várható eredményeiről; továbbá lehetőséget teremtsen szakmai és tudományos együttműködések kezdeményezésére az információk potenciális felhasználói számára.


Helyszín
   Országos Meteorológiai Szolgálat,
   1024 Budapest, Kitaibel Pál utca 1., földszinti díszterem


Program
(2015. június 1.)

13:30 – 14:00 Regisztráció

14:05 – 14:25 Megnyitó beszédek
  - Labancz Krisztina, Országos Meteorológiai Szolgálat, az Éghajlati és Levegőkörnyezeti Főosztály vezetője
  - Tove Skarstein, a Norvég Királyság budapesti nagykövete
  - Bonifertné Szigeti Márta, a Közép- és Kelet-Európai Regionális Környezetvédelmi Központ ügyvezető igazgatója

14:25 – 14:40 Az Alkalmazkodás az Éghajlatváltozáshoz Program bemutatása
Bálint Judit, Közép- és Kelet-Európai Regionális Környezetvédelmi Központ

14:40 – 14:55 A Nemzeti Alkalmazkodási Térinformatikai Rendszer (NATéR) kialakítása projekt
Kajner Péter, Magyar Földtani és Geofizikai Intézet – Nemzeti Alkalmazkodási Központ

14:55 – 15:25 A KRITéR projekt: A klímaváltozékonyság hatása a turizmusra és a kritikus infrastruktúrákra
Bihari Zita, Országos Meteorológiai Szolgálat

15:25 – 16:00 Kérdések, hozzászólások
Moderátor: Szépszó Gabriella, Országos Meteorológiai Szolgálat

16:00 Zárszó


Kapcsolódó oldalak: