2024. július 14. vasárnap
Hírek

HungaroMet: 2020. október 22. 21:24

Akikre büszkék vagyunk

Áder János köztársasági elnök Magyar Arany Érdemkereszt kitüntetést adományozott Buda István gazdasági elnökhelyettes és Horváth Gyula szakmai elnökhelyettes, Magyar Ezüst Érdemkereszt kitüntetést Tölgyesi László meteorológus-informatikus kollégánk részére, akik példaértékű szakmai tevékenységükkel nagymértékben hozzájárultak ahhoz, hogy az idén 150 éves Országos Meteorológiai Szolgálat a szakmai kihívások, a mérőeszközök és informatikai berendezések robbanásszerű fejlődése mellett Közép-Európa legdinamikusabban fejlődő nemzeti meteorológiai szolgálata lett. Ezúton is gratulálunk, és jó egészséget kívánunk kitüntetett kollégáinknak!

Kollégáink a kitüntetést az 1956-os Forradalom és Szabadságharc Emléknapja, október 23-a alkalmából rendezett ünnepségen, a Mezőgazdasági Múzeum üvegkupolás termében vették át október 22-én Farkas Sándor miniszterhelyettestől.Buda István
a győri Közlekedési és Távközlési Műszaki Főiskolán járműgyártó üzemmérnöki diplomát szerzett 1981-ben. Mindig is érdekelték a gazdálkodással kapcsolatos tevékenységek, ezért a Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem sikeres elvégezése után okleveles közgazda lett. A költségvetési területtel akkor találkozott először, amikor 1989-ben felvették az Ipari és Kereskedelmi Minisztériumba gazdálkodási osztályvezetőnek. Az 1992-ben megjelent új számviteli törvény bevezetése a szakmában mindenkire jelentős feladatokat rótt. Sikerként élte meg, hogy a Számviteli Osztály vezetőjeként ezt zökkenőmentesen valósította meg a minisztériumban. 1993-ban munkája elismeréseként kinevezték a Tartalékgazdálkodási Igazgatóság Műszaki-Gazdasági Igazgatóhelyettesének.
1997. július 21-től dolgozik az Országos Meteorológiai Szolgálatnál, kezdetben gazdasági főosztályvezetőként, majd gazdasági elnökhelyettesként. 2001-ben közigazgatási szakközgazdász diplomát szerzett. Az eltelt több mint két évtized alatt aktívan részt vett az OMSZ nagyberuházásaiban, így a radarhálózat korszerűsítésében, az OMSZ Gilice téri új épületének felépítésében, a Kitaibel Pál utcai épület felújításában és az informatikai eszközpark megújításában. Emellett az OMSZ gazdasági területének munkáját – a sokszor kialakult nehéz helyzetben is – felelősségteljesen, odafigyeléssel és lelkiismeretesen irányította, vezeti.

A kitüntetést az Országos Meteorológiai Szolgálat gazdasági elnökhelyetteseként végzett több mint két évtizedes felelősségteljes, elkötelezett munkájáért kapta.


Horváth Gyula
2001-ben szerzett meteorológus diplomát az Eötvös Loránd Tudományegyetemen. Ezt követően az Országos Meteorológiai Szolgáltnál helyezkedett el, ahol az időjárási radarhálózat üzemeltetését és módszertani fejlesztések végrehajtását végezte. A műszaki tudományok és az alkalmazott meteorológia iránti elkötelezettsége jeléül 2010-ben villamosmérnök oklevelet is szerzett.
2010. január 1-jei hatállyal a Távérzékelési Osztály élére nevezték ki, így feladata lett nem csupán a meteorológiai radarmérések koordinálása, de a rádiószondás mérések és a műholdas adatfeldolgozás irányítása is. Alig másfél évvel később, már a teljes meteorológiai megfigyelési területet irányította, hiszen 2012. augusztus 1-jével átvette Megfigyelési Főosztály vezetését.
Szakmai előmenetele azóta is töretlen. Lelkiismeretes, példamutató vezetői és kiváló fejlesztői tevékenységének köszönhetően 2016. december 1-jei hatállyal szakmai elnökhelyettesi kinevezést kapott.
Az eltelt közel két évtized alatt aktívan részt vett a radarhálózat korszerűsítésében. Úttörő szerepet játszott a földfelszíni mérőhálózat és a meteorológiai megfigyelési tevékenység modernizálásában, az innovációs tevékenység felkarolásában, irányításában. Példaértékű tevékenységével jelentős segítséget nyújt az OMSZ szakmai tevékenységének irányításához.

Az Országos Meteorológiai Szolgálat élet- és vagyonvédelmet szolgáló meteorológiai mérőhálózatának és megfigyelési tevékenységének modernizálásáért, kiemelkedő innovációs tevékenységéért, valamint szakmai elnökhelyettesként végzett példaértékű munkájáért vehette át kitüntetését.

Tölgyesi László az Eötvös Loránd Tudományegyetem meteorológus szakán szerzett oklevelet 1984-ben. Ezt követően az Országos Meteorológiai Szolgálatnál helyezkedett el, s agrometeorológiai szakterületen dolgozott.
Egyike volt azoknak, akik korán felismerték az informatika nélkülözhetetlen szerepét a meteorológiában, ezért az Eötvös Loránd Tudományegyetemen 1989-ben programozó matematikusi diplomát szerzett. Kiemelkedő érdeme, hogy a számítástechnikai eszközök széleskörű alkalmazásával új távlatokat nyitott a hazai (agro)meteorológiában. Eredményeiről szerzőként, társszerzőként számos publikációban számolt be.
1993 óta a Távközlési és Adatfeldolgozó Önálló Osztályon, majd a Távközlési és Informatikai Főosztályon, illetve az Informatikai és Módszertani Főosztályon végezte tevékenységét. Kezdetektől fogva fontos feladatnak tekintette az informatika szolgáltató jellegének megerősítését a meteorológiában. Nyitott volt az új kihívásokra, az új lehetőségek bevezetésére. Jó szervezőkészségének, szívós munkabírásának eredményeként 1999-ben osztályvezetői, 2005-ben főosztályvezetői kinevezést vehetett át. A szolgálat 2019-es teljes körű szervezeti átalakítását követően – főosztálya megszűnésével – hivatali főtanácsos beosztást kapott.
Az eltelt közel 36 év alatt aktívan részt vett az informatikai rendszer többszöri megújításában, korszerűsítésében. Úttörő szerepet játszott az OMSZ előrejelzési és veszélyjelzési produktumainak az online médiában történő megjelenése kialakításában, az önkéntes észlelő felület megalkotásában, valamint a mobiltelefonos applikáció létrehozásában.

Az elismerést az Országos Meteorológiai Szolgálat társadalmi beágyazódását segítő informatikai alkalmazások kialakításában végzett kiemelkedő tevékenységéért, több évtizedes példamutató munkájáért vehette át.


Fotó: AM Sajtóiroda


Horváth Gyula, Tölgyesi László és Buda István a Magyar Érdemkereszt kitüntetés átvétele után