2024. július 14. vasárnap
Hidrológia SAF

Az EUMETSAT (European Organisation for the Exploitation of meteorological Satellites – Meteorológiai Műholdak Hasznosításának Európai Szervezete) az európai műholdakat fenntartó szervezet. Elsődleges feladata megtervezni, felépíttetni, fenntartani és hasznosítani az operatívan működő meteorológiai műholdak európai rendszerét. Célja az időjárás analízisének és előrejelzésének támogatása, továbbá az éghajlat és a környezet folyamatos megfigyelésének elősegítése, beleértve a globális klímaváltozás nyomon követését is.

Az EUMETSAT szervezetnek Magyarország is tagállama, az ország hivatalos képviseletét az Országos Meteorológiai Szolgálat (OMSZ) látja el.

Az EUMETSAT több munkacsoportot is szervezett abból a célból, hogy algoritmusokat, szoftvereket állítsanak elő a meteorológiai műholdak egységes feldolgozására. A nemzetközi munkacsoportok (Satellite Application Facility, SAF) különböző témában jöttek étre. Egyik ilyen csoport az Operatív Hidrológia és Vízgazdálkodás Munkacsoport (H-SAF), mely 2007-ben indult, 2012-ben újból öt évre meghosszabbították. Az OMSZ is tagja e munkacsoportnak. A H-SAF célja olyan műholdas produktumokat hozzon létre, melyek az operatív hidrológiai munkát segítik. Ennek érdekében csapadékra, talajnedvességre és különböző hó karakterisztikákra vonatkozó produktumokat állít elő. Ezen produktumok verifikálása egymástól függetlenül történik, valamint hidrológiai verifikálást is végeznek.

Az OMSZ a csapadékadatok verifikálásában vesz részt. A feladat lényege, hogy a műholdadatokból származtatott csapadék becslések pontosságát, különböző időjárási helyzetekben való beválási valószínűségét kell vizsgálni felszíni csapadékmérő állomások, valamint radar adatok segítségével.

1. ábra
H01 csapadék produktum összehasonlítása radar kompozit képpel

 2. ábra
H02 csapadék produktum összehasonlítása radar kompozit képpel


Projekt honlapja
: hsaf.meteoam.it/