2024. július 24. szerda
Ismeretterjesztés, oktatás

Munkánk része, hogy szakmánkat, kutatási eredményeinket, azok hasznosíthatóságát megismertessük a hazai és a nemzetközi tudományos élettel, az utánpótlást biztosító egyetemi hallgatókkal, az eredményeink felhasználóival, illetve a közvéleménnyel.

 Ennek érdekében:

  • 2011-ben kérdőívet készítettünk a társadalom klímaváltozással kapcsolatos ismereteinek felmérésére, melynek eredményeit ismeretterjesztő tevékenységünk megtervezésénél használjuk fel;

  • Legfrissebb kutatási eredményeinknek a hazai meteorológus közösséggel való megismertetésére jó alkalomként szolgál az évente változó témában megrendezésre kerülő Meteorológiai Tudományos Napok (pl. 2016-ban, 2015-ben, 2014-ben) vagy a Magyar Meteorológiai Társaság különböző témájú ülései (pl. 2016-ban);

  • Rendszeresen részt veszünk éghajlati modellezéssel kapcsolatos nemzetközi rendezvényeken (pl. a EURO-CORDEX, az Európai Meteorológiai Társaság ülésein), ahol előadásban, poszteren mutatjuk be a munkánkat;

  • Nemzetközi kapcsolatainkat színvonalas rendezvények megszervezésével is erősítjük, pl. 2008-ban Budapesten egy regionális klímamodellezési mini-workshopot, 2009-ben pedig egy nemzetközi nyári iskolát rendeztünk Visegrádon az éghajlatváltozás és éghajlati változékonyság témájában;

  • A modelleredmények megfelelő használatára továbbképzéseken, szakmai konzultációkon készítjük fel partnereinket, pl. az RCMTéR projektünk első és második hatásvizsgálói rendezvényén;

  • A klímamodellezés elméleti hátterébe és a modellek gyakorlati alkalmazásába adunk betekintést az ELTE Természettudományi Karán meteorológus és alkalmazott matematikus tanulmányokat folytató hallgatók számára: nimbus.elte.hu/~numelo;

  • Az éghajlatváltozásról és a klímamodellezésről ismeretterjesztő előadásokat tartunk iskolákban, az évente megtartott Múzeumok Éjszakáján és egyéb fórumokon;

  • A tevékenységünket bemutató ismeretterjesztő kiadványokat készítünk magyar és angol nyelven.