2024. július 14. vasárnap
Tanulmányok

HungaroMet: 2017. augusztus 10. 12:11

A nyár első felének heves zivataros krónikája viharvadász szemmel

A Viharvadász Egyesület által lebonyolított, igen termékenynek bizonyuló nyár eleji viharvadászatokból szemezgetünk az alábbi összefoglaló írásban, melyet számos remek felvétel is színesít a hazánkban kialakult heves zivatarokról.

Kun Sándor (Viharvadászok Egyesülete), Csirmaz Kálmán (Országos Meteorológiai Szolgálat)


A június–július igen mozgalmasan alakult viharvadász szempontból, ezen belül is július eleje különösen szupercellásra sikerült. A június eleje inkább az egycellás, multicellás zivataroknak kedvezett, majd a hónap közepén megjelentek az első szupercellák. Csirmaz Kálmán, az Egyesület oszlopos tagja, nem mellesleg az Országos Meteorológiai Szolgálat munkatársa egy miniszupercellát örökített meg a Balatonnál.

1. ábra

1. kép: Közeledő miniszupercella a Bakony felett


A cella elérve a Balatont legyengült, és kiáramlás-dominánssá vált, csapadéksávja függönnyel vonta be az északi partot.

 

2. ábra

2. kép: Csapadéksáv a szupercella maradékában a Balaton északi partja felett

A teljes beszámoló az alábbi oldalon érhető el:


A szupercellák súlypontja ezt követően áttevődött a nyugati határszélre, ahol Hérincs Dávid szpotterünk (és alkalmi viharvadászunk) többször is résen volt a forgó zivatarokat illetően. Június 12-én két szupercellát is megfigyelt, amiből az egyik egy ritka példánynak, egy balra haladó cellának bizonyult.

3. ábra

3. kép: Egy balra térülő szupercella fal- és peremfelhője Szombathely közelében

Dávidot néhány napon belül újra meglátogatták a szupercellák: a június 16-i napon a szakmai érdekességek mellett az ég színei is bőven adtak dokumentálni valót.

4. ábra

4. kép: A lemenő nap által rózsaszínre festett miniszupercella Vas megyében

A két nap beszámolói az alábbi oldalakon érhetők el:


Sajnos a természet nemcsak a szépségét, hanem a pusztító oldalát is megmutatta ebben a hónapban. Június 21-én egy igen intenzív szupercella vonult végig Északkelet-Magyarországon, több helyen jelentős károkat okozva. Palla Lénárt viharvadászunk nemcsak a bámulatos és egyben félelmetes struktúrájú cellát örökítette meg, hanem a környéket (Halmaj, Megyaszó települések) ért jelentős károkról is hírt adott.

5. ábra

5. kép: Heves szupercella Borsod megyében június 21-én

6. ábra 

6. kép: Nagyméretű (azaz 5 cm-t meghaladó átmérőjű) jégszemek a szupercellából

 7. ábra

7. kép: A jég által megrongált házak Megyaszón

Palla Lénárt beszámolója:


Ugyanezen a napon a Viharvonal csapata is útra kelt, hogy megörökítse az eseményeket. Végül a Borsodban pusztító cellát ők is elkapták.

8. ábra 

8. kép: Szupercella Hejőpapi térségében

 9. ábra

9. kép: Látványos felhőstruktúrák

A Viharvonal bővebb beszámolója:


Július hónap nagyjából ott folytatta, ahol június abbahagyta, sőt, az időjárás még nagyobb fokozatba kapcsolt: a hónap első 12 napjából 8-on sikerült hazánkban szupercellát megfigyelni. Viharvadászaink, szpottereink ekkor sem tétlenkedtek, ugyanis számos remek dokumentáció készült az esetekről.

Július 5-én szupercella invázió tombolt nyugaton, Hérincs Dávid szerencsére ekkor is résen volt, és legalább öt szupercellát is levadászott Szombathely térségében.

 10. ábra

 10. kép: Kialakuló szupercella és tükörkép

 11. ábra

11. kép: Egy újabb balra térülő szupercella

Hérincs Dávid bővebb beszámolója:


Keleten sem maradtak forgó zivatarok nélkül, július 6. és 8. között Kun Sándor például több távoli és közeli szupercellát megörökített Debrecen térségében.

12. ábra
12. kép: Szupercella visszanyíródó üllője a délkeleti országrész felett (Debrecenből szemlélve)

 13. ábra

13. kép: Szupercella csapadékmentes feláramlási alapja Debrecennél

Kun Sándor teljes beszámolója a napról:


Július 10-én a legnagyobb eseményt egy Somogy megyében kialakult, majd a Balaton keleti részét is telibe találó, balos mozgású szupercella szolgáltatta, amely sajnos több helyen, Karádon és Siófokon is jelentős szélkárokat okozott a térségben. A cellában kialakuló ún. légzuhatag (angolul „downburst”) áthaladt a Balatonaligai szélműszer fölött is, amely extrém magas, 157 km/h-s széllökést regisztrált. Csirmaz Kálmán a Siófoki Obszervatórium tetejéről örökítette meg a légzuhatagot.

 14. ábra

14. kép: Extrém erős légzuhatag Balatonaliga térségében


A cellát a Viharvonal két tagja, Boldis Beáta és Papp Péter levadászták, a légzuhatag az ő képeiken is tetten érhető.

 15. ábra

15. kép: Légzuhatag egy másik szemszögből


Másnap kiszálltak felmérni a szélkárokat Szabadegyháza és Sárosd között, amelyek a képek tanúsága szerint (tőből kicsavart hatalmas fák) sajnos nem maradtak el a siófoki és karádi pusztítás mögött.

 16. ábra

16. kép: Tőből kicsavart fa a légzuhatag nyomán

Boldis Beáta és Papp Péter beszámolója:


Az igazi csattanó viszont július 11-én jött el (és zárta le a hónap eleji dömpinget), amikor is bámulatos struktúrájú szupercellák haladtak el délnyugaton. A szörnyeket oszlopos tagjaink, Bondor Gyula és Sebestyén Ádám tankönyvbe illő módon fogta el és örökítette meg.

17. ábra
17. kép: Szupercella Amerikát idéző, masszív falfelhője

18. ábra
18. kép: UFO-formát öltő, rotáló csapadékmentes feláramlási alap és falfelhő

 


Bondor Gyula és Sebestyén Ádám bővebb beszámolója:


Ugyanezen celláknál délvidéki viharvadászaink is résen voltak, Kacs Dávid, Schmall Rafael és Papp Péter olyan képekkel jelentkezett, amire még az USA-ban is elismerően csettintenének.

 19. ábra

19. kép: A Kacs Dávid által megörökített szupercella Kaposvár térségében

 20. ábra

20. kép: Schmall Rafael fogása július 11-én Somogyban

 21. ábra

21. kép: Papp Péter szupercellája éjszakai villámfénynél

 

Kacs Dávid beszámolója (amely tartalmazza a július eleji élményeit is):


Schmall Rafael beszámolója:


Papp Péter beszámolója: