2024. május 29. szerda
Tanulmányok

HungaroMet: 2021. július 5. 09:09

Extrém szárazság és forróság 2021 júniusában

A szokásosnál sokkal hűvösebb és kissé csapadékosabb május után 2021 júniusa rendkívül csapadékszegény volt. A június második felének időjárását meghatározó, ritkán előforduló tartósan extrém meleg, hőhullámos időszak tovább fokozta a szárazságot. Dobogós helyre került 2021 júniusa, mert országos átlagban, 1901 óta a legszárazabb és harmadik legmelegebb volt.

Szentes Olivér

Csapadék

A csapadékösszeg elenyésző volt, országos átlagban 16,1 mm, amivel a legszárazabb júniusnak tekinthető 1901 óta (1. ábra) az előzetes adatok alapján. Eddig az első helyezett 1917 júniusa volt 19,6 milliméterrel. Hasonlóan csapadékszegény nyárkezdet 2000-ben fordult elő, 21,4 milliméterrel. A júniusi csapadékösszegekre illesztett exponenciális trend azonban nem mutat jelentős csökkenést.

 1. ábra

1. ábra
Júniusi csapadékösszeg Magyarországon az 1901–2021-es időszakban az 1991–2020-as átlaghoz képest a homogenizált,
ellenőrzött, interpolált országos átlagok alapján


Az országos átlagban legszárazabb júniusok 1901 óta:

Év

Júniusi csapadékösszeg [mm]

2021.

16,1

1917.

19,6

2000.

21,4

2003.

26,3

1950.

26,7


2021 júniusa az ország egész területén száraz, sőt szélsőségesen száraz hónap volt. A legtöbb helyen a szokásos csapadékmennyiségnek a harmada sem esett le (2. ábra). Különösen az Alföld középső, Somogy megye nyugati, valamint a Dunántúl északi része volt csapadékhiányos. Sokfelé a havi csapadék az átlagos mennyiség 10%-a alatt maradt.

2. ábra

2. ábra
A 2021 júniusi havi csapadékösszeg aránya az 1991–2020-as átlag százalékában

 
Hőmérséklet

2021 júniusa az extrém szárazság mellett országos viszonylatban a harmadik legmelegebb volt 1901 óta. A hónap középhőmérséklete 21,9 °C, aminél melegebb csak 2003-ban (22,2 °C) és 2019-ben (22,6 °C) volt. Az elmúlt évtizedekben az egyik legjobban melegedő hónapunk a június, amit jól szemléltet a 3. ábra. Az illesztett lineáris trend alapján 1901-től 1,4 Celsius fokot melegedtek a júniusok.

3. ábra

3. ábra
A júniusi középhőmérséklet Magyarországon 1901 és 2021 között az 1991–2020-as
átlaghoz képest a homogenizált, ellenőrzött, interpolált országos átlagok alapján


A legmelegebb júniusok 1901 óta országos átlagban:

Év

Júniusi középhőmérséklet [°C]

2019.

22,6

2003.

22,2

2021.

21,9

1964.

21,5

2017.

21,4


A középhőmérséklet országos viszonylatban mintegy 2,1 Celsius fokkal az átlag felett alakult. A Dunántúlon jelent meg a nagyobb anomália, ahol az eltérés általában meghaladta a 2,0 fokot, elsősorban a domb- és hegyvidéki területeken a 2,5 fokot is, de az Alföldön is 1,5-2,0 fokkal melegebb volt a szokásosnál (4. ábra).

 4. ábra

4. ábra
A 2021 júniusi havi középhőmérséklet eltérése az 1991–2020-as átlagtól

 
Rendkívüli hőség június második felében

A hónap első felében még kevéssel, de az átlag alatt alakult a hőmérséklet, majd június második felében olyannyira meleg lett, hogy a harmadik legmelegebb júniust hagytuk magunk mögött. Az extrém júniusi hőhullám miatt több országos rekord is megdőlt. A Budapesten előforduló júniusi hőhullámokat intenzitásuk alapján (1901–2021 időszak) mutatja az 5. ábra. Ha egy júniuson belül több hőhullám is volt, akkor az intenzívebb szerepel az ábrán. A hőhullám intenzitása a hőhullámos időszak alatt a napi középhőmérséklet 25 Celsius fokot meghaladó részének hőmérséklet-összege. A hőhullám meghatározására számos módszer létezik, tanulmányunkban a következő meghatározást használjuk. Hőhullámról beszélhetünk, ha a napi középhőmérséklet legalább három egymást követő napon elérte a 25 fokot, vagy két nap átlaga a 26 fokot, vagy legalább egy napon a 27 fokot. Két hőhullám összefüggő, ha két detektált hőhullám között legalább három napon nem csökkent 23 °C alá vagy egy napon 20 °C alá a középhőmérséklet és ez a köztes időszak nem tartott tovább hét napnál.

 5. ábra

5. ábra
A júniusi hőhullámok intenzitása Budapest belterület állomáson 1901 és 2021 között a homogenizált adatok alapján


Jól látszik, hogy az utóbbi évtizedek melegedésével párhuzamosan a júniusi hőhullámok gyakorisága és főképp azok intenzitása jelentősen növekedett. Az 1980-as évekig többször éveken át nem volt hőhullám a nyár első hónapjában, majd az 1990-es évektől megnőtt a gyakoriságuk. Legutóbb 2009 júniusában maradt hőhullám nélkül a főváros. Az idei hőhullám június 18-tól 30-ig, 13 napon át tartott, ami a leghosszabb idejű júniusi hőhullám Budapesten 1901 óta. Az eddigi leghosszabb 11 napig tartott (2006. június 18-28.), és intenzitását tekintve 2019 mögött a második helyre került.

A középhőmérsékletet tekintve a legmelegebb június 24-én volt. Az országos átlag ekkor elérte a 28,6 Celsius fokot, ami egy fokkal magasabb az elmúlt 120 évben eddigi legmelegebb júniusi napnál a homogenizált és interpolált adatok alapján.

Az országos átlagban legmagasabb júniusi napi középhőmérsékletek 1901 óta:

Dátum

Napi középhőmérséklet [°C]

2021-06-24

28,6

1950-06-30

27,6

1963-06-28

27,5

2013-06-20

27,4

2013-06-21

27,3


A magas minimumhőmérsékleteket tekintve is kiemelkedő volt a 2021-es június. Országos átlagban a legmagasabb minimum nem a középhőmérsékletben és ahogy azt alább látni fogjuk a hőhullám maximumhőmérsékleteit tekintve is legmelegebb napján, június 24-én, hanem másnap volt, mivel a lehűlést hozó hidegfront csak 25-én napközben érte el az országot. A június 25-ei átlagos minimum 20,9 Celsius foknak adódott, ami a legmagasabb 1901 óta a rácsponti adatsorainkban.

Az országos átlagban legmagasabb júniusi napi minimumhőmérsékletek 1901 óta:

Dátum

Napi minimumhőmérséklet [°C]

2021-06-25

20,9

2013-06-21

20,7

1994-06-30

20,1

2006-06-27

20,0

2019-06-27

20,0


A legforróbb nap június 24-e volt. A nyugati országrészen és a hegyvidékeken kívül a maximumhőmérséklet meghaladta 35 Celsius fokot. A keleti, délkeleti határ mentén, valamint nagyobb területen a Duna-Tisza-közén 38 foknál is melegebb volt. Helyenként a 39 fokot is meghaladta a hőmérséklet (6. ábra).

6. ábra
6. ábra
A napi maximumhőmérséklet eloszlása Magyarországon 2021. június 24-én


A legmagasabb hőmérsékletet, 40,0 Celsius fokot Fülöpházán mértük, ami amellett, hogy új országos napi rekord, az adatbázis jelenlegi állapota alapján a legmagasabb júniusi hőmérséklet.

A legmagasabb maximumhőmérsékletek 2021. június 24-én:

Állomás

2021. június 24: maximumhőmérséklet [°C]

Fülöpháza

40,0

Kelebia

39,7

Adony

39,6

Derekegyház

39,6

Kecskemét K-puszta

39,5


A maximumhőmérsékletek országos átlagát tekintve viszont csak a második legmelegebb nap volt június 24-e.

Az országos átlagban legmagasabb júniusi napi maximumhőmérsékletek 1901 óta:

Dátum

Napi maximumhőmérséklet [°C]

1935-06-28

37,1

2021-06-24

36,5

2000-06-22

35,4

1950-06-30

35,3

1935-06-27

35,1


1935. június 28-án 0,6 fokkal magasabb volt az országos átlag, mint 2021. június 24-én. A maximumhőmérséklet országon belüli eloszlását vizsgálva megállapítható, hogy 1935-ben a mostaninál sokkal nagyobb területre terjedt ki a 38 °C feletti hőmérséklet a Dunántúl keleti részén és az Alföldön, valamint 39 Celsius fokot meghaladó csúcsérték is több helyen fordult elő (7. ábra).

7. ábra
7. ábra
A napi maximumhőmérséklet eloszlása Magyarországon 1935. június 28-án


1935. június 28-án az adatbázis jelenlegi állapota alapján a legmagasabb hőmérséklet (39,9 °C, Szerep) 0,1 fokkal elmaradt az idén Fülöpházán mérttől. Fontos megemlíteni, hogy a XX. század első feléből sok mérés a mai napig csak papíron, a klímakönyvekből áll rendelkezésünkre. Az 1935-ös évben működő klímaállomásoknak egyelőre csak körülbelül 40%-a szerepel az éghajlati adatbázisban. A digitalizálás napjainkban is tart, így idővel minden állomás mérése részét fogja képezni digitális éghajlati adatbázisunknak, ami nemzeti kincsünk.

Felmerül a kérdés, ha ilyen sok állomásról csak papíron vannak meg a mérések, de a homogenizált, interpolált országos átlag egyértelműen magasabb volt, mint idén, vajon a klímakönyvekben található-e 40 °C feletti maximális érték? A tanulmány megjelenéséig még feldolgozatlan 1935-ös klímakönyveket átvizsgálva valóban volt 40 Celsius foknál magasabb maximum. 1935. június 28-án Hódmezővásárhelyen 40,4 Celsius fokig emelkedett a hőmérő higanyszála, ami nagy valószínűséggel a legmagasabb júniusban mért hőmérséklet Magyarországon 1901 óta (8. ábra).

8. ábra
8. ábra
Meteorológiai feljegyzések Hódmezővásárhelyen 1935 júniusában


1901 óta az országos átlagos maximumok és az állomási maximumok alapján egyaránt a legforróbb júniusi napnak 1935. június 28-a tekinthető.

A legmagasabb maximumhőmérsékletek 1935. június 28-án a még nem digitalizált méréseket is figyelembe véve:

Állomás

1935. június 28: maximumhőmérséklet [°C]

Hódmezővásárhely

40,4

Szerep

39,9

Hőgyész

39,9

Szabadhídvég

39,8

Sőregpuszta

39,8


A magas minimumokban és középhőmérsékletben azért nem jelenik meg ez az 1935-ös nap, mert 28-án kora délután északnyugat felől egy gyorsan mozgó markáns hidegfront érte el az országot, ami kora estére már a délkeleti országrészben is jelentős lehűlést okozott. Ez pedig azt eredményezte, hogy a napi minimumok többnyire 20 °C alatti értékkel az esti órákban álltak be. A jelentős lehűlés a napi középhőmérsékletet is visszavetette, ami országos átlagban „csak” 26,6 °C volt 1935. június 28-án.


Kapcsolódó oldalak: