2024. április 12. péntek
Tanulmányok

HungaroMet: 2022. október 17. 09:09

A meleg őszi periódusok alakulása a múlt század elejétől

2022. szeptember végét, október elejét kellemesen, eseteként nyáriasan magas napi csúcshőmérsékletek jellemezték. Ennek apropóján egy rövid tanulmányt készítettünk Magyarországon és ezen belül a fővárosban előfordult meleg őszi periódusokról (köznapi nevén vénasszonyok nyaráról vagy indián nyárról). Az őszi időszakon belül az októberi átlagos napi maximumhőmérsékletek alakulását vizsgáltuk 1901-től. Többek között ezek elemzésével kerestük a választ arra a kérdésre, hogy az éghajlatváltozás miként hat ezeknek az őszi, derűs napoknak a gyakoriságára.

Bokros Kinga, Lakatos Mónika


Az állomási mutatók számításához homogenizált (MASH) adatsort, az országos átlagok és a térképek származtatásához pedig homogenizált és interpolált (MISH) adatokat használtunk.


Az október havi átlagos maximumhőmérsékletek alakulása 1901 és 2021 között

A klímaváltozás eredményeképp az őszi átlag-, és maximumhőmérsékletek emelkednek. Országos átlagban 1,5 Celsius fokkal nőtt az októberi havi maximumhőmérséklet 121 év alatt. Az 1. ábra az októberi átlagos maximumok 1991–2020-as átlagtól való eltéréseit mutatja 1901–2021 között. A változás térbeli eloszlását tekintve mindenhol szignifikáns növekedés mutatkozott, a változás mértéke 1,2 és 1,9 °C közé esik. Leginkább az Alföld déli területein, valamint Nyugat-Magyarországon nőtt a havi maximumhőmérséklet, legkevésbé az Északi- és a Dunántúli-középhegységben és a Dél-Dunántúlon (2. ábra). Országos átlagban a legmagasabb maximumhőmérsékletű októberek listáját az 1. táblázat szemlélteti.

 1. ábra

1. ábra
Október havi átlagos maximumhőmérsékletek országos átlagának eltérése a sokévi (1991–2020-as) normáltól

 2. ábra

2. ábra
Október havi átlagos maximumhőmérsékletek változása [°C/121 év] 1901–2021 között
(a változás minden pontban szignifikáns α=0,05 szinten)

 1. táblázat

1. táblázat: Legmagasabb országos októberi átlagos napi maximumhőmérsékletek


Meleg őszi periódusok alakulása

A meleg őszi periódusok elemzéséhez a vizsgálandó időszak megválasztásánál szem előtt tartottuk, hogy az ősz a nyárutótól elkülönüljön, így elemzéseink szeptember utolsó dekádjától (szeptember 21-től) kezdődnek, s november első dekádjáig (november 7.) tartanak.

A „nyári nap” (Tmax ≥ 25 °C) analógiájára új klímaindexet alkottunk, a jelenség köznapi nevéből kiindulva az „indián nyári nap”-ot, melyről akkor beszélünk, ha a napi maximumhőmérséklet eléri a 20 Celsius fokot a választott időszakban. A továbbiakban bemutatjuk, hogy miként alakul ezek száma országos átlagban az 1991–2020-as, jelenlegi normál időszakban, valamint évi összegeinek változása 1901 óta.

 3. ábra
3. ábra

Indián nyári napok éves átlaga az 1991–2020-as normál időszakban


A 3. ábra szemlélteti az elmúlt 30 év átlagát országos eloszlásban. Jellemzően az alföldi, különösen a dél-alföldi tájakon mutatkozott a legtöbb olyan nap, amikor a maximumhőmérséklet 20 °C felett alakult (16-20 nap), de az ország középső részén, a Dél-Dunántúlon, valamint Kelet-Magyarországon is 12-16 közötti az indián nyári napok átlaga. A legkevesebb Nyugat-Magyarországon, valamint a magasabb tengerszint feletti magasságú régiókban fordult elő, ezeken a területeken átlagosan 0-4 nap indián nyári nap jelent meg. Az 1991–2020 időszak országos átlaga 14,2 nap, ennél kisebbnek adódtak az elmúlt normálidőszakok átlagai (4. ábra).

 4. ábra

4. ábra
Indián nyári napok számának országos átlaga különböző normálidőszakokban


A 20 °C feletti maximumhőmérsékletű napok éves összegének trendje területi eloszlásban az 5. ábrán jelenik meg. A legnagyobb mértékű változás az ország déli és délnyugati vidékein következett be, ahol 121 év alatt egy héttel nőtt az indián nyári napok száma, míg Nyugat-Magyarországon, illetve a Dunántúl egyes vidékein 3-5 napvolt a növekedés. Kelet-Magyarország felé haladva egyre csökken a változás mértéke, a Nyírség egyes részein pedig nem következett be szignifikáns változás, mely igaz a hegységeink vidékeire is.

 5. ábra
5. ábra

Indián nyári napok évi számának változása 1901–2021 között [nap/121 év]
(az α=0,05 szinten szignifikáns változást pöttyök jelölik)


Budapesti elemzés

Az országos elemzés mellett Budapest belterület októberi átlagos napi maximumhőmérsékleti adatsorát is elemeztük. A 6. ábrán az egyes évek 1991–2020-as normálidőszaktól való eltérését, anomáliáját tekinthetjük meg, melyet pozitív trend jellemez. Ahogy az országos átlagra, úgy a fővárosra is igaz, hogy az októberi átlagos napi maximumhőmérséklet 1,5 °C fokkal nőtt 1901 óta. Az 5 legmelegebb október a 121 éves idősorban 1907 (21,4 °C), melyet 2019 (21,0 °C) és 1943 követ, de 20 °C fok felett alakult 1966 és 2018 októberi átlagos napi maximumhőmérséklete is.

 6. ábra
6. ábra

Októberi maximumhőmérsékletek eltérései a sokévi (1991–2020-as) átlagtól Budapest belterület állomáson


Oszlopdiagramon ábrázoltuk Budapest belterület állomásra vonatkozóan az indián nyári napok éves összegét, mely 1901 óta 5,5 napos növekedést mutat. A legtöbb ilyen nap 2019-ben és 1943-ban fordult elő (30-30 nap), de 2018-ban 28 nap, valamint 2006-ban és 1907-ben is igen sok, 27 indián nyári nap fordult elő szeptember 21. és november 7. között a fővárosban (7. ábra).

 7. ábra
7. ábra

Indián nyári napok éves összege Budapest belterületen 1901–2021 között


Az indián nyári napok mellett a nyári napokat is vizsgáltuk a választott őszi időszakban. A 25 °C fokos maximumhőmérsékletet meghaladó napok összege ezen időszakban nem változott szignifikánsan, csupán kismértékű növekedés tapasztalható 1901 óta (0,7 nap/121 év), valamint szemléletesen kirajzolódnak a 30-as évek rendkívül meleg őszei is, amikor az egyes években a 10 napot is meghaladta 25 Celsius fokot elérő maximumok száma szeptember 21. és november 7. között.

 8. ábra
8. ábra

Nyári napok éves összege Budapest belterületen 1901–2021 között
(szeptember 21. és november 7. közötti napokat lefedő időszakban)


Szeptember utolsó dekádjától november első dekádjáig tartó napjainak felhasználásával „klímaszőttest” készítettünk Budapestre, melyen nem csupán az indián nyári napok, de a 25 °C fokos küszöböt meghaladó nyári napok is szerepelnek 1901-től egész mostanáig. Ezen jól kirajzolódnak a meleg őszi periódusok (9. ábra).

 9. ábra
9. ábra

Nyári és indián nyári napok Budapest belterület állomások 1901–2022. szeptember 21. és november 7. napok között


A régmúltba visszatekintve több szeptemberi csúcsot is látunk, mint például 1918 szeptemberében, amikor anticiklonális hatásoknak köszönhetően 24-én és 25-én megközelítette a 33 fokot a napi maximumhőmérséklet Budapesten, s a korabeli mérések szerint a 37 fokot is elérte az Alföldön. Ez megtekinthető éghajlati archívumunkban megőrzött, 1918. szeptember 25-ei Időjárási Napijelentésben is (10. ábra).

 10. ábra
10. ábra

1918. szeptember 25-ei Időjárási Napijelentés egyik lapja


A közelmúltat szemlélve, szintén magasnyomású képződmények eredményeképp 2019-ben fordult elő egy hosszabb, meleg periódus októberben, mely majdnem az egész hónapban kitartott (október 9-27). Október 20-25. között kifejezetten magas értékek jelentek meg, a legmagasabb napi hőmérséklet a 27 Celsius fokot is megközelítette Budapest belterületen.