2024. június 19. szerda
Tanulmányok

HungaroMet: 2012. február 8. 14:39

Rendkívüli hidegek a múltban

A napokban gyakran hallani, ahogy a mostani hideg időjárást múltbéli, rendkívüli telekhez hasonlítják. Ennek kapcsán érdemes áttekinteni, milyen szélsőségesen hideg időszakok fordultak elő hazánkban a múlt század eleje óta.

Kovács Tamás, Lakatos Mónika, Németh Ákos


A Kárpát-medence telei évről évre akár igen különböző képet mutathatnak. A térségre egyaránt hatással lehetnek az enyhe óceáni és a zord kontinentális légtömegek is. A változékonyság miatt ritka, hogy mind a három téli hónap során hasonló jellegű legyen az időjárás, gyakoriak az éles ellentétek az egyes hónapok között.

 

Téli középhőmérsékletek

Hazánkban a telek átlagos középhőmérséklete a XX. század során mintegy mínusz fél fok volt. Az éghajlat melegedése miatt 1981 és 2010 között ez az érték megközelítette a nulla fokot. Az 1. ábrán a téli középhőmérsékletek alakulását láthatjuk az 1901-től 2010-ig tartó időszakra. (Az 1901-es évhez tartozó érték 1901 decemberét, valamint 1902 januárját és februárját jelöli.) Látható, hogy a vizsgált 110 év során mintegy 10 fokos sávban szóródnak az értékek, de jellemzően -3 °C és +2 °C között maradnak. Különösen hideg, -5 °C-ot elérő volt az 1928/1929-es, az 1939/1940-es, az 1941/1942-es, az 1953/1954-es, az 1962/1963-as és az 1963/1964-es tél, ám ezeken a zord teleken sem volt egyformán hideg mindegyik hónap.

 1. ábra

1. ábra
Téli országos középhőmérsékletek 1901 és 2010 között


Havi középhőmérsékletek

Magyarországon az 1981-2010-es időszak alapján a decemberi átlagos középhőmérséklet 0,2 °C, a januári -0,9 °C, a februári pedig 0,6 °C. A 2. ábra a decemberi középhőmérsékleteket mutatja 1901 és 2010 között. Nagyon hideg volt 1902, 1933, 1940 és 1963 decemberében. Érdemes megemlíteni, hogy hideg decembert követően általában a tél hátralévő része inkább átlagos vagy átlagon felüli középhőmérsékletű volt (kivétel 1962. és 1963. december).

2. ábra

2. ábra
Decemberi országos középhőmérsékletek 1901 és 2010 között


A 3. ábrán láthatjuk a januári középhőmérséklet alakulását 1901 és 2010 között. Feltűnő 1940 és 1942 januárja, ez utóbbi az elmúlt 110 év leghidegebb hónapja hazánkban, -10 °C-os értékkel. Érdekesség a közelmúltból, 2007-ből, a  rendkívül enyhe  január, +4,4 °C-os országos értékkel. 

3. ábra

3. ábra
Januári országos középhőmérsékletek 1901 és 2010 között

 

Az elmúlt 110 év februári középhőmérsékleteit a 4. ábra szemlélteti. Az évek közül kitűnik 1929 és 1956 februárja, -9,5 °C, illetve -9,2 °C-os értékkel. Ezek a havi értékek szélsőségesen hidegnek számítanak, az elmúlt évtizedekben ilyen egész hónapon át tartó zord időjárás nem fordult elő. A közelmúltban a leghidegebb 2003 februárja (-4,8 °C), 1987 zord januárja pedig -5,3 °C-os középhőmérsékletű volt.

4. ábra

4. ábra
Februári országos középhőmérsékletek 1901 és 2010 között


Az előzetes adatok szerint idén a januári középhőmérséklet 0,9 °C körüli, február első hat napja alatt ugyanakkor már -10 °C. Ez alapján képet kaphatunk arról, milyen dermesztő lehetett 1929-ben a február, amikor az egész hónap hasonló idővel telt el!

 

Hideg napok

A havi középhőmérsékletek mellett érdemes megvizsgálni azt is, hogy egy-egy télen hány napon süllyedt a hőmérséklet egy bizonyos küszöbérték alá. Az 5. ábra és a 6. ábra azt mutatja, hogy az országos átlagos minimumhőmérséklet hány napon alakult -10 °C, illetve -15 °C alatt a múlt század eleje óta. Látható, hogy több télen is legalább tíz olyan nap volt, amikor az országos átlagos minimumhőmérséklet -10 °C alá süllyedt, ám időnként 20, 25 ilyen nap is előfordult. Az ennél magasabb esetszámok már ritkák, de nem példa nélküli a 40-nél is több alkalom. A mínusz 15 °C alatti érték természetesen már jóval ritkább, több télen egyáltalán nem regisztráltunk ilyen alacsony országos értéket.

5. ábra

5. ábra
A -10 °C alatti országos átlagos minimumhőmérsékletű napok száma 1901 és 2010 között


6. ábra

6. ábra
A -15 °C alatt országos átlagos minimumhőmérsékletű napok száma 1901 és 2010 között

 

Idén egyelőre kevés ilyen hideg napot tapasztaltunk, az ország döntő részén január végig egyetlen napon sem volt hidegebb -10 °C-nál. Február elejére viszont igen hidegre fordult az idő, a napi minimumhőmérsékletek országos átlaga  minden nap -10 °C alatti volt, február 6-án pedig már -15 °C –nál is hidegebb volt országosan. Ugyanakkor január 30. óta minden nap előfordult az ország területén -15 °C, három éjjelen helyenként már -20 °C alá szállt a hőmérséklet, és a nappali maximumok is nagyon alacsonyak maradtak.

 

Milyen szélsőségekre számíthatunk?

Az utóbbi 30 év mérései alapján kiszámoltuk, hogy az ország egyes területein mekkora eséllyel alakulhat ki rendkívüli hideg. A 7. ábrán a -25 °C-nál alacsonyabb napi minimumhőmérsékletek átlagos előfordulási gyakoriságát láthatjuk. Ez már nagyon alacsony érték, a gyakoriság sehol sem éri el az egy napot. Ez azt jelenti, hogy az országnak egyetlen pontjára sem jellemző, hogy minden évben regisztrálnának ilyen hideget. Megfigyelhető, hogy a legkitettebb helyeken is legfeljebb hat-nyolc évente fordul elő ilyen alacsony hőmérséklet.

7. ábra

7. ábra
A -25 °C-nál alacsonyabb napi minimumhőmérsékletek téli átlagos előfordulási gyakorisága az 1981-2010 időszak alapján


Megvizsgáltuk azt is, hogy a múltbéli adatok alapján több évtizedes távlatban milyen extrém értékek valószínűek. Habár a mikroklíma sajátosságait a térképek nem képesek visszaadni, jól látható, hogy hazánk szinte egész területén számíthatunk arra, hogy 50 évente legalább egyszer -20 °C alá süllyed a hőmérséklet, és több régióban -25 °C körüli az ötven éves visszatérési idejű minimum (8. ábra).

 8. ábra

8. ábra
Az 50 éves visszatérési periódusnak megfelelő napi minimumhőmérséklet az 1981-2010 időszak alapján


A 9. ábra azt az extrém hideget mutatja, ami az ország különböző részein évszázadonként csak egyszer várható. Ez többnyire -26 °C, -28 °C, de egy-egy völgyben és főként keleten akár -30 °C-nál is hidegebbet jelent!

9. ábra

9. ábra
A 100 éves visszatérési periódusnak megfelelő napi minimumhőmérséklet az 1981-2010 időszak alapján

 

Idén február 6-án éjjel Kakucs állomásunkon -25,9 °C-ot regisztráltunk, ami a térképek tanúsága szerint már rendkívül ritka értéknek számít. Az előrejelzések szerint ráadásul a következő napokban is folytatódik a különösen hideg idő.

 

Vizsgálatunkhoz az Országos Meteorológiai Szolgálat elektronikus adatbázisában tárolt hiteles adatsorokat használtuk fel. Az országos átlagértékeket homogenizált és interpolált adatsorok alapján számoltuk.


Készült: 2012. február 8.