2024. június 16. vasárnap
LÉGKÖR - szakmai tájékoztató folyóirat
A fűtési foknapok változása a múlt század elejétől napjainkig
Bokros Kinga, Lakatos Mónika
DOI:10.56474/legkor.2023.2.2 
 PDF (4220 KB)   |   Összefoglalás

A fűtési foknap az időjárástól függő energiafogyasztás egy mutatója. A múlt század elejétől napjainkig (1901–2021) elemezzük Magyarország egész területére ezt a mutatót. Az országos áttekintés mellett néhány kiválasztott mérőhelyre külön is közlünk eredményeket. A 2022/2023-as, enyhe időjárással jellemezhető fűtési szezon mérőszámaira is kitérünk, összevetjük az aktuális foknap értékeket a sokévi átlaggal. Összességében elmondható, hogy a melegedő tendenciával összhangban az egész országban csökkentek a fűtési foknapok éves, valamint havi összegei, a legnagyobb mértékben a hegyvidéki területeken és Nyugat-Magyarországon. A csökkenés az ország minden pontján jelentős, statisztikailag szignififikáns a XX. század kezdete óta.


LÉGKÖR folyóirat