2024. május 29. szerda
Hírek a meteorológia világából

HungaroMet: 2019. január 24. 20:25

Az ECMWF finomfelbontású ERA5 reanalízis adatbázis már 1979 óta elérhető

A Középtávú Időjárás Előrejelzések Európai Központ (European Centre for Medium-Range Weather Forecasts,  ECMWF) a 20162025-ös időszakbeli Stratégiai Tervében megfogalmazott célokkal összhangban az óránkénti időbeli és 30x30 km-es horizontális felbontású ERA5 reanalízis immár 1979-től elérhető.

Az előrejelzések készítéséhez elengedhetetlen a légkőr aktuális kiindulási állapotának megadása, mégpedig azon a három-dimenziós térbeli rácson, amin az előrejelző modell a számításait végzi. Ezt az aktuális (műholdas, felszíni, rádiószondás stb.) mérési információk valamint az ugyanerre az időpontra vonatkozó (néhányórás) modell-előrejelzés együttes felhasználásával összetett matematikai (ún. adatasszimilációs) módszerekkel állítják elő.

A mai modern előrejelző rendszerek rendkívül fejlettek, ennek köszönhetően napjainkban az analízis előállításánál a megfigyelések sokkal pontosabban kerülnek felhasználásra, mint néhány évtizeddel korábban. A több évtizedes hosszúságú megfigyelési adatbázisok fejlettebb módszertan szerinti újra analizálásával – az ún. reanalízis adatbázisok elkészítése során – a légkör állapota sokkal pontosabban leírható, mint az a múltban az eredeti analízis idején történt.

Ráadásul a teljes időszakon egy egységes adatasszimilációs módszer és előrejelző modellváltozat alkalmazása kiküszöböli az eredeti analízis adatsorokban a modellfejlesztésekből eredő inhomogenitásokat, és egy konzisztens adatbázist eredményez. Így az operatívan előálló analízisekkel szemben a reanalízisek alkalmasak az éghajlat hosszútávú változékonyságának elemzésére. A reanalízis adatbázis tehát jól jellemzi a klímát, azonban a mérési és modellezési hibák miatt óhatatlanul bizonytalansággal is terhelt.

Az ERA5 nevű 5. generációs reanalízis már óránkénti időbeli és 30-30 km-es horizontális felbontásban írja le a légkör háromdimenziós szerkezetét. Az adatok mind a honlapon, mind akár windows, akár unix alapú könnyen kezelhető számítógépes programon keresztül bárki számára szabadon hozzáférhetőek.Az Országos Meteorológiai Szolgálatnál az ERA5 2016-os megjelenését követően nagyon hamar megkezdődtek a különböző reanalízisek közötti összehasonlító vizsgálatok. Három modern ECMWF reanalízis alapján (diplomamunka keretében) vizsgáltuk a viharciklonok detektálhatóságát, valamint a viharciklonok intenzitásának változásában megmutatkozó több évtizedes trendet. A munkáról az ECMWF Newsletter (154 Nr. 2017/18 Winter) számában cikk jelent meg: Balázs Z, and Ihász I., 2018: Rapidly developing cyclones in ECMWF reanalyses.


Forrás
: New ERA5 dataset provides weather and climate details back to 1979

Kapcsolódó oldalak: