2023. szeptember 22. péntek
OMSZ hírek

OMSZ: 2016. február 17. 17:00

Konkoly-Thege Miklós halálának centenáriuma

2016. február 17-én ünnepeljük Konkoly-Thege Miklós halálának centenáriumát. Ez alkalommal dr. Radics Kornélia, az OMSZ elnöke koszorút helyezett el Konkoly szobránál és síremlékénél. Az 1842-ben született csillagász, polihisztor, kül- és belföldön egyaránt elismert tudós, az MTA tagja, a századforduló éveiben nemcsak a csillagászat, de a meteorológia felvirágoztatásáért is nagyon sokat tett.

Konkoly-Thege Miklóst 1890-ben Ferenc József nevezte ki az akkor már 20 éves „Meteorológiai és Földdelejességi Magyar Királyi Központi Intézet igazgatói posztjára. Az Ő irányítása alatt jelentős fejlődésen, változáson ment keresztül az Intézet. Megváltozott az intézet főhatósága: a Kultuszminisztériumból a Földművelési minisztérium hatáskörébe került, s egyben a neve is Meteorológiai és Földmágnesességi Magyar Királyi Központi Intézetre módosult. A kezdeti 3 munkatársból pár év alatt 19-en, majd 1910-ben már 39-en dolgoztak az Intézetben. Feladatuk az állomáshálózat bővítése mellett az adatok begyűjtése, feldolgozása, prognózisok készítése valamint az előrejelzés módszereinek kidolgozása volt. Európa országainak szakembereivel jó kapcsolatot tartott Konkoly, számos konferencián és tanulmányúton vett részt és küldte el kollégáit is. A századforduló idején az Intézet nemcsak felszereltségében, hanem szaktudásban is élen járt az európai meteorológiai szolgálatok között. 1910-ben Konkoly kitartó közbenjárásának köszönhetően az Intézet – külön a meteorológus szakma számára tervezett – épületben kapott elhelyezést, ami jelenleg is – immár 106 éve – otthont ad az Országos Meteorológiai Szolgálat központjának. 1911-re már 1434 állomás (köztük 204 klímaállomás) adatait gyűjtötték össze. A tudományos kutatások eredményeit számos publikáció őrzi: Konkoly beindította a „Hivatalos kiadvány” és „Kisebb kiadvány” sorozatot. 1897-ben elindult az „Időjárás” című szakfolyóirat, mely ma is összegyűjti és megjelenteti a meteorológia tudományának legfrissebb eredményeit.

Konkoly tudása, kapcsolatai és szervezőképességének köszönhetően olyan erős alapokat teremtett az akkori Intézetnek, mely segített a háborúk pusztításai után talpra állni, és újraindítani a méréseket és előrejelzéseket. Nagy elődünk példája alapján az Országos Meteorológiai Szolgálat munkatársai arra törekednek, hogy a tudomány eredményeit felhasználva minél szélesebb körben, a XXI. századnak megfelelő magas színvonalon elégítsék ki a felhasználók igényeit.

Kapcsolódó oldalak:


Dr. Radics Kornélia elnök és Buda István elnökhelyettes megkoszorúzta
Konkoly-Thege Miklós szobrát az OMSZ központjában


Az OMSZ küldöttsége részt vett az Ógyallán rendezett ünnepségen, megkoszorúzva a nagy előd síremlékét


1910-ben elkészült a Szolgálat központjának jelenleg is otthont adó épület a Kitaibel Pál utca 1-ben