2020. november 24. kedd
OMSZ hírek

OMSZ: 2016. április 26. 18:35

Elhunyt dr. Koppány György meteorológus, nyugalmazott egyetemi tanár

Dr. Koppány György meteorológus, a Szegedi Egyetem Éghajlattani és Tájföldrajzi Tanszékének nyugalmazott egyetemi tanára 2016. április 13-án, életének 84. évében elhunyt. Április 25-én szűk családi körben temették el. A gyászmise április 30-án 17 órakor a Szegedi Dómban lesz megtartva. Nyugodjék békében!

Koppány György 1932. március 31-én született Bajmokon, az akkori Jugoszlávia területén. 1948-tól a Szabadkán megkezdett gimnáziumi tanulmányait Magyarországon folytatta.

1956-ban szerzett meteorológus oklevelet az Eötvös Loránd Tudományegyetemen, s ez év szeptemberében az Országos Meteorológiai Intézet Távelőrejelző Osztályán helyezkedett el.

Érdeklődése kezdettől azok felé a nagytérségű, hemiszférikus légköri folyamatok felé fordult, amelyek hazánk időjárásában gyökeres és hosszantartó változásokat idéznek elő. Publikációi 1957-től az Időjárás c. folyóiratban, később külföldi szakfolyóiratokban és más kiadványokban is megjelentek.

1963-ban szerzett doktori fokozatot A légnyomás 24 órás erős változásai a Sziklás-hegység és Nyugat Szibéria közötti területen című disszertációja megvédésével. 1966-67-ben egy éves ENSZ ösztöndíjat kapott. Ennek keretében 6-6 hónapot töltött a Szovjetunióban és az USA-ban, ahol a szovjet és az amerikai távprognosztikai módszereket tanulmányozta. 1970-ben a földtudományok (meteorológia) kandidátusa, 1985. október 2-ától a földrajzi tudományok (meteorológia) doktora címet szerezte meg. Doktori disszertációjának címe: Az időjárás hosszabbtartamú előrejelezhetősége.

1971-től a Távelőrejelző Osztályt, 1979-től a Prognózis Módszertani Osztályt, majd 1980-tól a Szinoptikus Statisztikai Osztályt vezette.

1984-től docens, 1986. július 1-től egyetemi tanár, 1986. július 1-től a Szegedi Tudományegyetem Éghajlattani Tanszékén tanszékvezető egyetemi tanári kinevezést kapott. 1998-ban vonult nyugállományba. 1998 végétől nyugdíjas tanárként végzett oktató munkát.

Az Magyar Meteorológiai Társaság titkára volt 1957-től 1966-ig, majd 1968-tól szerkesztői feladatot látott el a Társaságban. Aktív tagja volt a TIT-nek, majd 1974-től több évig tagja volt az MTA Éghajlattani Albizottságának volt. 1987-ben az MMT Steiner Lajos emlékéremmel tüntette ki. Schenzl Guidó Díjat 2002-ben ítélte meg számára az akkori minisztériumi vezetés.