2023. február 7. kedd
OMSZ hírek

OMSZ: 2017. augusztus 31. 15:06

Elhunyt Gerhátné dr. Kerényi Judit meteorológus

Fájó szívvel adjuk hírül, hogy Gerhátné dr. Kerényi Judit munkatársunk 2017. augusztus 27-én, vasárnap hajnalban – gyors lefolyású, súlyos betegségben – elhunyt. Műholdmeteorológiában elért eredményei, kidolgozott módszerei, publikációi még sokáig segíteni fogják az Országos Meteorológiai Szolgálat munkáját. Emlékét szeretettel őrizzük.

Gerhátné dr. Kerényi Judit munkatársunk búcsúztatása 2017. szeptember 15-én, pénteken 12 órakor lesz a budapesti Szent István Bazilika altemplomában.Judit 1966. július 12-én született, Budapesten. Az Eötvös József Gimnáziumban érettségizett, majd 1984. október 1-től az OMSZ Központi Légkörfizikai Intézet Műholdmeteorológiai Osztályán asszisztensként kezdett dolgozni, 1985. március 31-ig. Ebben az évben felvették a ELTE TTK Meteorológus szakára. Diplomamunkáját zivatarfelhő modellezés és alkalmazása az előrejelzésben címmel készítette. Diplomája megszerzése után a Szolgálat meteorológiai fejlesztőjeként műholdas adatok feldolgozásán dolgozott. Mindvégig a műholdas tevékenység volt a szakterülete. 1992-ben elnyerte az OMSZ Kiváló Ifjú Szakembere díját. Másoddiplomáját szintén az ELTE-n, programozó matematikusként szerezte „Geostacionáris műholdadatok geometriai transzformációs sztereografikus térképvetületre” témában írt dolgozatával, 1994-ben.

2000 augusztusától 2002 elejéig a műholdas osztály vezetője volt. Az EUMETSAT nemzetközi műholdas szervezethez való csatlakozásunkért nagyon sokat tett és egy ideig az EUMETSAT magyarországi képviseletét is ellátta. Földtudományi doktori dolgozatát 2006. március 30-án védte meg, melynek témaköre a talajfelszínek hőmérsékletének meghatározása műholdadatok alapján.

Több hónapos tanulmányutakon járt Washingtonban, az USA-ban; Lannionban a Meteo-France-nál és Darmstadtban az EUMETSAT-nál.

Kezdetekben még analóg műholdkepékkel dolgozott, majd a digitális műholdadatokra való átállásban tevékenykedett. Részt vett a digitális adatok gyűjtésében, archiválásában. Az első generációs Meteosat képek feldolgozásához operatív programokat írt. Aktívan részt vett a második generációs Meteosat képekre való átallásban is. Ő intézte és tartotta kézben az MSG képek vételéhez vásárolt norvég műholdvevő rendszert. A NOAA AVHRR képek feldolgozására is dolgozott ki eljárásokat.

A műholdmeteorológia számos területén dolgozott: foglalkozott zivatarfelhők tanulmányozásával; a talajfelszínek hőmérsékletének, emisszivitásának meghatározásával; árvízdetektálással; műholdadatokon alapuló csapadékbecslések verifikálásával; a növényzet műholdadatokkal való megfigyelésével.

Több nemzetközi és hazai tudományos projektben vállalt jelentős szerepet:

  • Részt vett a Magyar-Amerikai nemzetközi projektben (MAKA), melynek keretében derült időben a felszínhőmérséklet és albedó meghatározása volt a cél. A projekt második szakaszának 1997-től témavezetője volt, ennek keretében további felszíni sugárzási komponensek vizsgálatát végezték el.
  • 2003–2006 között árvíz detektálással kapcsolatos amerikai-magyar-román projektben (NATO) vett részt, melyben a magyar román határvidék árvizeit vizsgálták.
  • Több növényzet megfigyelési projektekben is részt vett.
  • Az EUMETSAT 2007-ben induló Hidrológiai Munkacsoportjában (HSAF) az OMSZ képviselője volt haláláig. A munkacsoport által kidolgozott csapadékbecsléseket verifikálta hazai mérésekkel.

Az OMSZ-ban nemzetközi tanfolyamokat is szervezett: 2000-ben egy konvekcióval kapcsolatos EUMETSAT tanfolyamot, közvetlenül betegsége előtt pedig egy WMO-EUMETSAT kurzust a növények műholdas megfigyeléséről.

Tagja volt a Magyar Meteorológiai Társaságnak és a Magyar Asztronautikai Társaságnak. A Magyar Űrkutatási Tanácsban ő képviselte az Országos Meteorológiai Szolgálatot. Számos publikáció, szakmai projekt és rendezvény őrzi nevét.