2023. június 10. szombat
OMSZ hírek

OMSZ: 2018. március 27. 09:09

Meteorológiai Világnapi ünnepség, 2018. március 23.

Időjárás és éghajlat – Készen állsz a változásra? – teszi fel a kérdést a Meteorológiai Világnap idei mottója. A Meteorológiai Világszervezet (WMO) és a nemzetközi meteorológus közösség 1960 óta minden évben megemlékezik a WMO Egyezmény 1950. március 23-i hatályba lépésének évfordulójáról. A Meteorológiai Világnap tiszteletére rendezett ünnepségen dr. Radics Kornélia, az OMSZ elnökének megnyitóját követően Üveges Zoltán meteorológus tartott szakmai előadást „Változó éghajlat - növekvő veszélyek? Kihívások az előrejelzések kommunikációjában” címmel. A hagyományokhoz híven, a Meteorológiai Világnapon kerültek átadásra a Schenzl Guidó Díjak és a Pro Meteorologia Emlékplakettek, valamint a Földművelésügyi Minisztérium elismerő oklevelei is.

Változik a klíma, és vele együtt az időjárás is. Ez a változás magával hozza a meteorológiai méréstechnika, az informatika, módszertan és a kommunikáció robbanásszerű fejlődését – fogalmazott dr. Radics Kornélia, az Országos Meteorológiai Szolgálat elnöke, a WMO Európai Régiójának alelnöke a március 23-i rendezvényen. Mint mondta, az időjárás és az éghajlat jelenségeinek megértése nélkülözhetetlen az állampolgárok élet- és vagyonvédelmi szempontjából, továbbá segíti a társadalmat, hogy ellenállóbbá váljon a természeti kihívásokkal szemben. Ezek azok a törekvések, amelyek a Meteorológiai Világszervezet – s egyben az Országos Meteorológiai Szolgálat – küldetésének lényegét képezik. Beszédében hangsúlyozta, hogy napjainkban már nem elegendő csupán arra a kérdésre választ adnunk, milyen lesz az időjárás, hanem arra is felelnünk kell, hogy milyen hatása lesz a várható időjárásnak. Kitért arra is, hogy a leegyszerűsített kommunikáció uralta világunkban elengedhetetlen az információk rövid, könnyen értelmezhető formában történő átadása a meteorológiai produktumokat használók számára.

Beszámolt arról, hogy március 23-tól, az OMSZ már a harmadik és negyedik napra is készít és megoszt térképes formátumú figyelmeztető előrejelzést, hogy segítse a lakosság és a hatóságok extrém időjárási helyzetekre történő felkészülését. A Meteora mobilalkalmazás frissített változata szintén e naptól vált elérhetővé a felhasználók számára: immár rendelkezésre állnak az adott naphoz kapcsolódó csapadék és hőmérséklet rekordok, napi figyelmeztetések térképes nézetben. Továbbá megtekinthetők, hogy az éghajlati átlaghoz képest az adott helyen miként alakul az előrejelzett napi minimum és maximum hőmérséklet.

Az idei világnapon Scheinzl Guidó díjat vehetett át dr. Szentimrey Tamás, az Országos Meteorológiai Szolgálat Éghajlati Osztályának meteorológiai fejlesztője, valamint dr. Tasnádi Péter, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Kar Meteorológiai Tanszék egyetemi tanára.

Pro Meteorologia Emlékplakettet kapott Konkolyné Bihari Zita, az Országos Meteorológiai Szolgálat Éghajlati Osztályának osztályvezetője, dr. Molnár József, a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola docense, Rajnai Márk, az Országos Meteorológiai Szolgálat Módszerfejlesztési Osztályának meteorológiai fejlesztője, valamint Sebők István, az Országos Meteorológiai Szolgálat Távérzékelési Osztályának osztályvezetője.

Miniszteri Elismerő Oklevélben részesült dr. Breuer Hajnalka, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Kar Meteorológiai Tanszék adjunktusa, dr. Marjai Veronika, a HungaroControl Magyar Légiforgalmi Szolgálat Zrt. szinoptikus meteorológusa, Mészárosné Tamás Anna, az Országos Meteorológiai Szolgálat Megfigyelési Főosztályának titkársági ügyintézője, valamint Pólay Gábor, az Országos Meteorológiai Szolgálat Levegőtisztaság-védelmi Referencia Központ levegőtisztaság-védelmi szakértője.

Ezen a jeles napon köszöntöttük az Országos Meteorológiai Szolgálat legkiválóbb társadalmi észlelőit, és kiosztásra került a Dévényi Dezső Numerikus Prognosztikai Emlékérem, az „Innováció a meteorológiáért” díj, illetve az „Év MET-ÉSZ észlelője” cím. Lezárult a meteorológiai világnaphoz kötődő rajz- és fotópályázatunk, illetve az idei évben először meghirdetett meseíró pályázat. A helyezetteknek járó ajándékok az ünnepségen kerültek átadásra.

 Schenzl Guidó Díjat kapott:

Dr. Szentimrey Tamás
Az éghajlati adatsorok homogenizálása és interpolációja érdekében kifejlesztett, a magyar és a nemzetközi meteorológia területén alkalmazható kimagasló tudományos, kutatási és szakmai eredményeiért, az Országos Meteorológiai Szolgálat iránti töretlen szakmai és emberi elkötelezettségéért.

Dr. Tasnádi Péter
A dinamikus meteorológia és a környezeti áramlások területén kifejtett kutatási és évtizedeken keresztül folytatott kiemelkedő oktatási tevékenységéért, életműve elismeréseként.


Pro Meteorologia Emlékplakettet
vehetett át:

Konkolyné Bihari Zita
A klasszikus és statisztikus klimatológia fejlesztési feladataiban való részvételért, a hazai és nemzetközi pályázatokban vállalt kulcsszerepéért.

Dr. Molnár József
A meteorológia és az éghajlattan területén a kárpátaljai magyar nyelvű felsőoktatás keretében végzett oktatási és tehetséggondozási tevékenységéért, a szinoptikus klimatológia, a városklíma s a klímaváltozás témakörökben elért kutatási eredményeiért, valamint az anyaországi és a kárpátaljai szakmai közösségek kapcsolatának megalapozása és fenntartása érdekében évtizedeken keresztül végzett elhivatott munkájáért.

Rajnai Márk
A HAWK-3 meteorológiai munkaállomás fejlesztéséért, a meteorológia és az informatika területén végzett kiemelkedő szakmai munkásságáért.

Sebők István
Az Országos Meteorológiai Szolgálatnál végzett magas színvonalú operatív és fejlesztői tevékenységéért, a hazai időjárási radarhálózat megújításában játszott nélkülözhetetlen szerepéért.


Miniszteri Elismerő Oklevélben részesült
:

Dr. Breuer Hajnalka
A felszín-légkör kölcsönhatás, a numerikus modellezés és az éghajlat-elemzés kutatási területeken, valamint a meteorológus képzésben és a tudományos ismeretterjesztésben kifejtett jelentős munkáért.

Dr. Marjai Veronika
A repülésmeteorológia területén kifejtett több évtizedes szorgalmas és elhivatott munkájáért, a meteorológia tudománya és a pilóták világa között betöltött hídépítő szerepéért.

Mészárosné Tamás Anna
Az Országos Meteorológiai Szolgálatnál végzett magas színvonalú operatív és adminisztratív tevékenységéért, a munkatársi közösség és az intézeti elkötelezettség érdekében kifejtett munkájáért.

Pólay Gábor
Az Országos Légszennyezettségi Mérőhálózat visszavezetettségének és pontosságának biztosítása érdekében végzett pótolhatatlan munkája, laborvezetői feladatai, a helyszíni légszennyezettségi vizsgálatok megtervezésében és kivitelezésében való szerepvállalása elismeréseként.


Innováció a Meteorológiáért Díjat kapott:

Krüzselyi Ilona
Az Országos Meteorológiai Szolgálat meteorológiai fejlesztője, a repülésmeteorológiai táviratok előállításhoz szükséges szoftver fejlesztéséért. Az új program használata segíti a repülésmeteorológus munkáját azzal, hogy felhasználóbarát webes felületen, ellenőrzött módon vihetők be az adatok, csökkentve a hiba lehetőségét, segítve szintaktikailag és logikailag helyes táviratok elkészülését, melynek köszönhetően a SIGMET és TAF táviratok az ICAO 2019-ben bevezetendő előírásainak is megfelelnek majd.


Kiváló társadalmi észlelőink közül oklevelet és díjat kapott:

Almási Ferencné 1970-től, 48 éve végez méréseket Lőkösházán.

Borbély Ferencné és családja Pusztamaróton 1976-tól, majd Bajóton 1980-tól 42 éven át végzett méréseket.

Pozsgai család 63 éve végez méréseket Maglódon. A díjat Pozsgai István vette át.

Siteri Gyula 43 éve szolgáltat méréseket Pocsajról.

Vörös Józsefné és Vörös József 51 éve végez méréseket Zalaváron


Év MET-ÉSZ észlelője oklevelet kapott:

Lukács Dániel nyírbogáti észlelő
Nyírbogátról nem csupán napi többszöri alkalommal kap az OMSZ észlelést az aktuális időjárásról, hanem észlelőnk csapadékmérést is végez, mellyel megbízható és magas színvonalú adatokkal járul hozzá az OMSZ egyedülálló éghajlati adatbázisának gyarapításához. Több, mint 28 ezer észlelést még a főhivatású észlelők közül is csak kevesen tudhatnak maguk mögött a MET-ÉSZ rendszer 2013-as bevezetése óta. Nyírbogát lelkes észlelője viszont igen: legyen éjjel vagy nappal mindig biztosak lehetünk abban, hogy önkéntes munkatársunk jelentését megtaláljuk a térképen. A közösségnek is fontos tagja, az észlelők éves találkozójának aktív részvevője és lelkesedésére jellemző, hogy környezetét is igyekszik bevonni az észlelésekbe. A rendkívüli időjárási eseményeket fényképpel és szövegesen is dokumentálja, mellyel pótolhatatlan munkát végez a Nyírség időjárási viszonyainak feltérképezése terén.


Dévényi Dezső Numerikus Prognosztikai Emlékérmet kapott:

Dr. Haszpra Tímea, melyet Dévényi Patrícia, a névadó lánya adott át.
Haszpra Tímea a fiatal meteorológus generáció egyik igéretes tagja, aki igen gyorsan eljutott a PhD cím megszerzéséig. Munkája a szennyezőanyagok terjedésének vizsgálatával foglalkozik és sikeresen ötvözi a numerikus prognosztika elméleti (káosz elmélet) és gyakorlati (numerikus modellezés és ensemble előrejelzések) aspektusait. Számos angol nyelvű publikáció első szerzője, valamint az ELTE Elméleti Fizikai és Alkalmazott Analízis és Számításmatematikai tanszékeinek rendszeres oktatója. Haszpra Tímea a meteorológia társ-tudományainak (matematika és fizika) elismert szakemberei között is megállja a helyét, sőt eredményesen öregbíti a magyar meteorológia hírnevét.

A Meteorológiai Világnap alkalmából az Országos Meteorológiai Szolgálat 2018-ban is többféle pályázatot hirdetett, melynek a témája a világnap jelmondata volt: „Időjárás és éghajlat: készen állsz a változásra?”.  A rajzpályázatnál a zsűri két korosztályban hirdetett helyezetteket, valamint több különdíjat is kiosztott. Köszönjük a remek pályaműveket, gratulálunk a nyerteseknek.

Rajzpályázat

1–2. osztály

 1. helyezett: Mismás Petra Rozina (2. osztály)
 2. helyezett: Lehoczki Ferenc (1. osztály)
 3. helyezett: Jantyik Erika (2. osztály)

3–4. osztály

 1. helyezett: Lipták Bernadett Kata (4. osztály)
 2. helyezett: Kósa Bertalan (3. osztály)
 3. helyezett: Hegedűs Kinga (4. osztály)

Különdíj

 • Pazonyi Réka (2. osztály)
 • Filkóházi Elvira (2. osztály)
 • Benedek-Nikli Nimród (4. osztály)

Fotópályázat

 1. helyezett: Pintér András – Évszakváltó
 2. helyezett: Gulyás Zoltán – Vihar egy villanykörtén
 3. helyezett: Schmall Rafael – Az évtized szupercellája

Különdíj

 • Kovács Imre – Közelgő Húsvét

Videópályázat

Mese pályázat

 • Debreceni Petőfi Sándor Általános Iskola 2.b osztály – Felhőmese


Kapcsolódó oldalak: