2021. december 6. hétfő
OMSZ hírek

OMSZ: 2020. október 22. 20:20

Miniszteri kitüntetések

Dr. Nagy István agrárminiszter Életfa Emlékplakett kitüntetést adományozott 80. születésnapja alkalmából Weingartner Ferencnének, több évtizedes meteorológiai munkásságának, az Országos Meteorológiai Szolgálatnál végzett szakmai munkájának elismeréseként, és Káplár Sándornénak, a Szolgálatnál több éven át felelősséggel és odaadással végzett munkájának elismeréseként, valamint 70. születésnapja alkalmából Bozóki Istvánnak, több évtizedes, a rádió és írott sajtó meteorológiai kiszolgálásában nyújtott kiemelkedő munkásságának, szakmai munkájának elismeréseként, és Kövesdi Lászlónak, több évtizedes meteorológiai munkásságának, a Marcell György Főobszervatóriumban végzett szakmai munkájának elismeréseként.
Ezúton is gratulálunk és jó egészséget kívánunk kitüntetett kollégáinknak!

Káplár Sándorné részére a kitüntetést Farkas Sándor az Agrárminisztérium miniszterhelyettese az 1956-os Forradalom és Szabadságharc Emléknapja, október 23-a alkalmából rendezett ünnepségen adta át. A többi kitüntetett, nyugdíjas kollégánk egy későbbi időpontban veszi át a kitüntetést.Weingartner Ferencné Oldal Ilona néven született 1940. október 7-én Pestszenterzsébeten. Középiskolai évei alatt versenyszerűen sportolt, majd érettségi után elhelyezkedett a Pesti Központi Kerületi Bíróságon, később a KSH-nál. 1961. június 1-én állt munkába az Országos Meteorológiai Szolgálatnál az Adatfeldolgozó és Tájékoztató Osztályon segédtechnikusként. 1964. január 1-én a Légkörfizikai Osztályra került. 1975 februárjában kitűnő eredménnyel teljesítette a Meteorológus III. tanfolyamot, melyért elismerést is kapott az akkori elnöktől. 1976. július 1-től a Levegőkémiai Osztályra került, majd 1991-ben az osztály megszűnését követően a Levegőkörnyezeti Elemző Osztályon folytatta a munkáját, melynek gerincét az operatív és expedíciós mérésekkel kapcsolatos laboratóriumi munkák elvégzése adta.

Az operatív levegőkémiai mérések fontos részét képezték annak a folyamatos tevékenységnek, melynek során Magyarország levegőkörnyezeti állapotának változásait követték nyomon. Ez a munka szervesen kapcsolódott a nemzetközi megfigyelőhálózatokban – például Meteorológiai Világszervezet – jóváhagyott feladatokhoz. Weingartner Ferencné többek között a hazai regionális háttérszennyezettség-mérő hálózatban gyűjtött csapadékminták ionösszetételét vizsgálta, precíz munkája jelentősen hozzájárult az OMSZ ezirányú tevékenységének sikeréhez. Eredményesen részt vett a hazai és nemzetközi kutatási projektekben is. 1995. december 31-én vonult nyugdíjba.


Káplár Sándorné Hári Ibolya néven született 1940. december 4-én Mesztegnyőn. 1961-ben költözött Budapestre családjával és a Műszaki Gumigyárban, majd a Vendéglátó Vállalatnál dolgozott. 1976. július 1-én lépett be az Országos Meteorológiai Szolgálat Központi Légkörfizikai Intézetébe betanított munkásként. Öt évvel később alközpont-kezelői képesítést nyújtó vizsgát teljesített eredményesen a Fenntartási Osztály munkatársaként. Hosszú éveken át kezelte az Intézet telefonközpontját, és egyúttal portaszolgálati feladatokat is ellátott. Pontosságáért és megbízhatóságáért valamennyi kollégája különösen tisztelte. 1990. december 31-én korengedménnyel nyugdíjba vonult.


Bozóki István 1950. október 5-én született Vörösberényben. Veszprémi gimnáziumi évei után teljesítette egyéves katonai szolgálatát, majd az ELTÉ-n harmadévben a matematika-fizika szakot matematika-meteorológia szakpárra cserélve folytatta egyetemi tanulmányait. E mellett 1975. január 1-től már részmunkaidős szerződés keretében ismerkedett a szinoptikus alapmezők analízisének elsajátításával, június hónapban kézhez kapta diplomáját középiskolai tanár, illetve meteorológusként. Ezt követően 1975. szeptember 1-én helyezkedett el teljes állásban az Országos Meteorológiai Szolgálatnál tudományos segédmunkatársként az Általános Repülésmeteorológiai Osztályon. Ezt követően 1980. január 1-től, mint tudományos munkatárs az Analízis és Rövidtávú Prognózis Osztályra nyert áthelyezést.

Átlag feletti szakmai ismeret és jártasság, továbbá kiváló elemzőkészség jellemezte munkáját. Folyamatosan segítette a fiatal kollégák szakmai beilleszkedését az igen sokrétű tudást és tapasztalatot igénylő időjárás előrejelző területen. Az operatív munka mellett a prognózisok kommunikálásában is hasznosan dolgozott, az írott és elektronikus médiában ismert személyisége lett az Országos Meteorológiai Szolgálatnak.


Kövesdi László 1950. november 17-én született Budapesten. Gyermekkorát Vasváron töltötte, itt szerzett gépipari technikusi oklevelet, de a meteorológia iránti vonzalma a katonai szolgálat letelte után Budapestre késztette. 1974. október 1-én helyezkedett el az Országos Meteorológiai Szolgálat Levegőkörnyezeti Megfigyelő Főosztályának Aerológiai és Radarmeteorológiai Osztályán, Pestszentlőrincen. Szakmai ismereteit a kitűnő helyi mentorokon kívül 1976-ban a Meteorológia IV., és 1982-ben a Meteorológia III. tanfolyamok alapozták meg.

Állomásfelelős volt sokrétű tevékenységgel, munkáját átlag feletti felelőségérzettel, precizitással, szorgalommal és szakmai jártassággal látta el. Feladata volt többek között a rádiószondás magaslégköri mérések végrehajtása, a földfelszíni meteorológiai és speciális megfigyelések, mérések végzése is. Ezzel nagymértékben hozzájárult ahhoz, hogy az előrejelzések és veszélyjelzések a lehető legnagyobb pontossággal készülhessenek el. Kövesdi László számos új szakmai ötlettel és kezdeményezéssel segítette a megfigyelőrendszer folyamatos fejlesztését. Kollégáival mindig készséges és segítőkész volt, akik bátran és bizalommal fordulhattak hozzá nemcsak az aktuális mérések, de az időjárási helyzetek szakszerű értékelésének kérdésében is. 2011. május 31-én vonult nyugdíjba első OMSZ-os munkavégzési helyéről, Pestszentlőrincről, a Marcell György Főobszervatóriumból, de azóta is lelkes, lelkiismeretes MET-ÉSZ észlelőnk.


Káplár Sándorné részére a kitüntetést Farkas Sándor miniszterhelyettes adta át (fotó: AM Sajtóiroda)


Weingartner Ferencné nyugdíjas kollégánk november 10-én vette át a kitüntetést


Bozóki István kollégánk is átvette az Életfa Emlékplakett kitüntetést (2020. november 10.)


Kövesdi László MET-ÉSZ észlelő kollégánk az "észlelőkertben" vette át a kitüntetést (2020. november 10.)