2023. január 28. szombat
OMSZ hírek

OMSZ: 2013. november 11. 14:18

Dr. Radics Kornélia az OMSZ új elnöke

2013. november 1-i hatállyal dr. Fazekas Sándor vidékfejlesztési miniszter elnöki kinevezést adott át dr. Radics Kornélia meteorológusnak.

Radics Kornélia Nagykanizsán született 1973. június 29-én. A középiskola elvégzése után az ELTE Meteorológus Szakán folytatta tanulmányait. 1997-ben meteorológus, 1999-ben csillagász oklevelet szerzett. Már az első diploma kézhezvétele után jelentkezett az ELTE Földtudományi Doktori Iskolájának Földrajz-Meteorológia doktori programjára. PhD fokozatát 2004-ben "A szélenergia hasznosításának lehetőségei Magyarországon: hazánk szélklímája, a rendelkezésre álló szélenergia becslése és modellezése" témájú doktori dolgozatával szerezte meg.

2001-től a Magyar Honvédség Meteorológiai Szolgálat Információtechnikai és Koordinációs Osztályán 2007-től az MH Geoinformációs Szolgálat, Időjárás Előrejelző és Szakkiképzési Osztályán töltötte be a meteorológus főtiszti, majd osztályvezető-helyettesi pozíciót.

1997-ben kezdte oktatói pályafutását a tanulmányai mellett. Az ELTE Meteorológiai Tanszékén Klimatológia, Válogatott fejezetek a matematikából, Bevezezés a meteorológiába, Katonai meteorológia, Repülésmeteorológia tárgyakat oktatta, s részt vett különböző szaktanfolyamok oktatási tevékenységében az Alkalmazott meteorológia, Általános meteorológia, Klimatológia tárgyak ismereteinek átadásával.

Egyetemi évei alatt számos hazai és külföldi ösztöndíjat nyert. 1995-ben a Soros Alapítvány Ösztöndíjával az International Conference of Physics Students rendezvényén vett részt Koppenhágában; 1995-ben IAESTE ösztöndíjjal 3 hónapot Brazíliában a sao paulo-i egyetemen; 1998-ban egy hónapot az European Science Foundation ösztöndíjával Svédorszában, Bornö-ben; az European Research Course on Atmospheres keretében pedig 1 hónapot a franciaországi Grenoble-ban töltött. 1999-ben kétszer 3 hónapot töltött a University of Uppsalan, Svédországban ERASMUS ösztöndíjjal, illetve egy posztgraduális kurzus keretében, majd 1 hónapot Spanyolországban, Palma de Mallorcan European Science Foundation ösztöndíjjal. 2002-ben NATO ösztöndíjjal Párizsban, majd Nagy-Britanniában, Manchesterben vett részt nemzetközi konferenciákon.

Kiváló tanulmányi eredményeit, kutatómunkáját, a szakmai feladatok színvonalas ellátását díjak, elismerések, ösztöndíjak tükrözik. A Magyar Meteorológiai Társaság 1996-ben Hille Alfréd Díjjal, 2005-ben Róna Zsigmond Ifjúsági Díjjal tüntette ki. A Magyar Tudományos Akadémia Pro Scientia Aranyérmét 1997-ben kapta meg, majd elnyerte az MTA Bolyai János Kutatási Ösztöndíját a 2005 és 2011 közötti időszakra.

A Honvédelmi Minisztérium Honvéd Vezérkar főnökétől 2005-ben kapott Emlékplakettet, 2007-ben a Szolgálati Érdemjel bronz fokozatát, 2011-ben a Tiszti Szolgálati Jel III. fokozatát, 2012-ben a Szolgálati Érdemjel ezüst fokozatát kapta.

Szakmai munkája elismeréseként 2013-ban a vidékfejlesztési miniszter Pro Meteorologia Emlékplakettet adományozott számára.

1995-től 12 kutatási projekt munkájában vett részt (OTKA, COST, EU). A legfontosabb kutatási témák ezeken belül: szélklíma, klímaváltozás, szélenergia, megújuló energiaforrások, levegőkörnyezeti elemzések.