2018. december 14. péntek
Rendezvények

OMSZ: 2018. november 20. 14:46

44. Meteorológiai Tudományos Napok – 2018


Klímaváltozás és alkalmazkodás.

2018. november 22-23.
Budapest

Előadások

Jean-Noël Thépaut
Dick Dee
Hans Hersbach
The Copernicus Climate Change Service: A European Response to Climate Change  
Ürge-Vorsatz Diána Az IPCC értékelő jelentése az 1,5 °C-os globális melegedésről – Még elérhető?  
Bihari Zita
Hoffmann Lilla
Izsák Beatrix
Kircsi Andrea
Lakatos Mónika
Szentimrey Tamás 
OMSZ klímaszolgáltatások, rácsponti adatbázisok kialakítása az éghajlati monitoringhoz  
Zsebeházi Gabriella
Bán Beatrix
Szabó Péter
Bihari Zita
Reprezentatív adatbázis létrehozása az éghajlatváltozási hatásvizsgálatok és a döntéshozatal támogatására – a KLIMADAT projekt  
Bartholy Judit
Pongrácz Rita
Pieczka Ildikó
Regionális klímaszimulációk a sugárzási alapú RCP szcenáriókra  
Szabó Péter
Zsebeházi Gabriella 
Felhasználói igények és a tudomány felkészültsége az európai klímaszolgáltatások megteremtésére – a DECM projekt  
Lakatos Mónika
Bihari Zita
Szentimrey Tamás
Izsák Beatrix
Hoffmann Lilla
Kircsi Andrea
Felszíni megfigyelési adatbázis fejlesztése a Copernicus program éghajlatváltozási szolgáltatásainak támogatására  
Kajner Péter
Czira Tamás
Selmeczi Pál
A Nemzeti Alkalmazkodási Térinformatikai rendszer (NATÉR) és a továbbfejlesztés folyamata  
Mátyás Csaba Az Agrárklíma projekt döntéstámogató rendszere  
Fodor Nándor
Barcza Zoltán
Agro-ökoszisztéma szolgáltatások biogeokémiai modell segítségével   
Kircsi Andrea
Bihari Zita
Lakatos Mónika
Hoffmann Lilla,
Izsák Beatrix
Szentimrey Tamás
Szalai Sándor
Aszályinformációk a Duna régióban – a DriDanube projekt  
Kis Anna
Pongrácz Rita
Bartholy Judit
Szabó János Adolf
A várható lefolyási viszonyok elemzése hidrológiai-klimatológiai modellszimulációk alapján  
Varga Laura A klímaváltozás hatása a csapadékmaximum függvényekre  
Varga Gyögy
Kravinszkaja Gabriella
Jakus Ádám
Gondolatok a Balaton vízháztartásáról és vízszint-szabályozásáról az éghajlatváltozás tükrében  
Unger János Éghajlatváltozás és a városi klíma  
Pongrácz Rita
Bartholy Judit
Breuer Hajnalka
Dezső Zsuzsanna
Dian Csenge
A budapesti városklíma elemzése: detektált és várható változások  
Páldy Anna
Bobvos János
Magyar Donát

A klímaváltozás egészségi hatásainak előrejelzése a Copernicus program (C3S) keretében

 
Németh Ákos Ágazatspecifikus éghajlati szolgáltatások a turizmus számára  
Kovács Gábor
Tárczy Péter
A nagyfeszültségű átviteli hálózat klímaváltozással kapcsolatos kockázatainak felmérése és menedzselése  
Bartók Blanka
Robert Vautard
A nap- és szélenenergia éghajlati kockázatának meghatározása Európában  
Csóka Gergely
Fleisz Bálint
Közlekedési infrastruktúra létesítmények klímakockázati elemzésének gyakorlati tapasztalatai  

 


Poszterek

Csete Ákos Kristóf
Gulyás Ágnes
A zöld infrastruktúra városi vízgazdálkodásban betöltött szerepének vizsgálati lehetőségei, a klímatudatos csapadékvíz-gazdálkodás tükrében  
Gálos Borbála
Zagyvai Gergely
Csáki Péter
Balázs Pál
Horváth Adrienn
Prototípus az éghajlatváltozással és hatásaival kapcsolatos komplex ismertek oktatására az Erdőmérnöki Karon  
Göndöcs Júlia
Breuer Hajnalka
Pongrácz Rita
Bartholy Judit
Városklíma szimulációk a WRF modell felhasználásával  
Győri Zsuzsa
Gulyás Ágnes
Kovács Attila
Novák Attila
Kiss Márton
A városi fák hőstressz-csökkentő hatásának szerepe az éghajlatváltozással szembeni reziliencia növelésében  
Hadnagy István
Tar Károly
Szélirányok energetikai célú vizsgálata Kárpátalján  
Izsák Beatrix
Hoffmann Lilla
Lakatos Mónika
Kircsi Andrea
Bihari Zita
Hazai éghajlati trendek – Mi? Mennyi?  
Kalmár Tímea
Pieczka Ildikó
Pongrácz Rita
Bartholy Judit 
A hidrosztatikus és nemhidrosztatikus klímamodell-szimulációk elemzése a Kárpát-medencére  
Lakatos László
Kern Anikó
Bozó Ádám
Csala Ákos
Csabai Edina Kitti
Zsófi Zsolt
Mika János
Szőlőfajták potenciális fagykárosodásának időbeli alakulása a hazai borvidékeken  
Lakatos Mónika
Izsák Beatrix
Hoffmann Lilla
Bihari Zita
Kircsi Andrea
Szentimrey Tamás
Az órás csapadékösszegek visszatérési idejének becslése automata mérések alapján  
Molnár Gergely
Gál Tamás
A szegedi városklíma modellezése eltérő kezdeti- és határfeltételek megválasztásával  
Varga Ákos János
Breuer Hajnalka
A WRF mint regionális klímamodell adaptálása a Kárpát-medencére  

 


 
Kapcsolódó dokumentumok

Rendezvények