2024. május 24. péntek
Hírek

HungaroMet: 2014. március 25. 19:30

Meteorológiai Világnapi ünnepség, 2014. március 21.

Minden évben március 23-án ünnepli a Meteorológiai Világszervezet (WMO) és a meteorológusok közössége a Meteorológiai Világnapot, melynek idei témája: „Időjárás és éghajlat: az ifjúsággal a holnapért”. A Magyar Meteorológiai Társaság és az Országos Meteorológiai Szolgálat hagyományosan ünnepséggel emlékezik meg a világnapról. Az ünnepség keretében vehetik át az arra érdemes kollégák a Schenzl Guido Díjat, a Pro Meteorologia Emlékplakettet és a miniszteri elismerő okleveleket. Ezen a jeles napon köszöntjük az OMSZ legkiválóbb társadalmi észlelőit, valamint az OMSZ Tudományos Tanács szakirodalmi nívódíjasait. Az idei ünnepség újdonsága, hogy megismerhettük az "Év MET-ÉSZ észlelője" cím első kitüntetettjét, valamint a Világnap alkalmából kiírt fotópályázat nyerteseit.

Az ünnepségen dr. Rácz András, a Vidékfejlesztési Minisztérium környezet- és természetvédelemért felelős helyettes államtitkára és dr. Radics Kornélia, az OMSZ elnöke adta át a Schenzl Guidó Díjakat – amelyet a Vidékfejlesztési Minisztérium adományoz a magyar és a nemzetközi meteorológia területén kimagasló tudományos, kutatási és szakmai eredményeket elért meteorológusoknak –, a Pro Meteorologia Emlékplaketteket, valamint a Miniszteri Elismerő Okleveleket.

Az ünnepséget két szakmai előadás is színesítette. Molnár László, a Szolgáltatási Osztály vezetője azIdőjárás és éghajlat a fiatalokkal együtt” címmel, míg dr. Haszpra László, címzetes egyetemi tanár „A jövő meteorológusai” címmel tartott előadást.

 Vilagnapi_kituntetettek_2014

 Schenzl Guidó Díjat kapott

Dr. Bartholy Judit professzor asszony, az Eötvös Lóránd Tudomány Egyetem Meteorológiai Tanszék vezetője; kiemelkedő kutatói és publikációs, valamint példaértékű, iskolateremtő oktatói tevékenységéért.

Dr. Dunkel Zoltán címzetes egyetemi tanár; több mint négy évtizeden át a meteorológia különböző tudományterületein végzett eredményes kutatói és szervezői munkájáért s a legnehezebb időkben vállalt, felelősségteljes, innovatív vezetői munkájáért.


Pro Meteorologia Emlékplakettet vehetett át

Kovács László az MH Geoinformációs Szolgálat alezredese, szolgálatvezető-helyettes; a Katonameteorológiai Szolgálat, s ennek civil elfogadása érdekében kifejtett tevékenységéért, valamint a társszervezetekkel folytatott folyamatos kapcsolat ápolásáért.

Pappné dr. Ferenczi Zita az OMSZ levegőkémiai szakértője; az Országos Meteorológiai Szolgálat levegőszennyezési modellezési feladatainak mind az operatív modellfelügyelet mind a kutatás területén végzett lelkiismeretes és eredményes ellátásáért.

Sáhó Ágnes az OMSZ személyügyi referense; az Országos Meteorológiai Szolgálatnál két évtizeden át végzett személyügyi és szervezési munkájáért.

Zárbok Zsolt a földfelszíni hálózat osztályvezetője; a különböző típusú meteorológiai észlelőhálózatok létrehozása, kialakítása, fejlesztése, valamint a munkatársi közösség és intézeti elkötelezettség érdekében kifejtett közel négy évtizedes munkájáért.


Miniszteri Elismerő Oklevelet kapott

Énekes Lászlóné az Időjárás Előrejelző Osztály meteorológiai technikusa; az OMSZ meteorológiai tájékoztatásában végzett több évtizedes megbízható, pontos munkájáért.

Márfai László az Országos Vízügyi Főfelügyelőség osztályvezetője; az OMSZ és a Vízügy együttműködése, a hidrometeorológiai mérőhálózat automatizálása, valamint az adatok operatív felhasználása terén elért eredményes munkájáért.


 

A Világnapon minden évben megemlékezünk azokról a munkatársainkról is, akik a háttérben évtizedeken keresztül részt vesznek a megfigyelőmunkában, az adatgyűjtésben, névtelenül, de nagy-nagy kitartással, szorgalommal. Idén is négy társadalmi észlelő kapott díjazást és elismerő oklevelet.

Ferenczi Lajos a fejér-megyei Előszálláson 49 éve vezeti a csapadékmérő állomást. Itt 1906-1945-ig éghajlatkutató, majd 1952-től napjainkig csapadékmérő állomás működik. Észlelőnk 1954-ben került az akkori Községi Tanács alkalmazásába, mint hivatalsegéd, „kisbíró”. Már ekkor többször helyettesítette az akkori megbízottakat, majd 1965. március 11-én az állomást az akkori hálózati ellenőr, Rajnoha János a kertjébe telepítette és megbízta Ferenczi Lajost az állomás vezetésével. Köszönjük a közel fél évszázados lelkiismeretes, naprakész munkáját.

Kocsis Józsefné, a közigazgatásilag Balmazújvároshoz tartozó, Nagyháti állomáson 42 éve végzi a csapadékmérést. A településen 1947-ben létesült csapadékmérő állomás; ekkor a tanyán még  iskola is volt, így a méréseket és megfigyeléseket a tanárok végezték. Tőlük vette át a csapadékmérő állomás vezetését 1972-ben Kocsis Józsefné, Mária néni, aki ezt a feladatot a mai napig ellátja. Kitűnő és lelkiismeretes munkáját köszönjük és bízunk benne, hogy még sokáig sorainkban tudhatjuk.

Dohány László 38 éve méri a csapadékot a Budapest, X. kerület, Maglódi u. 8. sz. alatti állomáson. Az állomás elődje Budapest Kőbányai Szőlőtelep néven éghajlatkutató állomásként működött 1908 és 1923 között, majd észlelőnk édesapja a 60-as évek elején elkezdte a méréseket, egy iskola területén. Édesapja halála után vette át észlelőnk ezt a tevékenységet. Köszönjük 38 évi lelkiismeretes, naprakész munkáját, és kérjük, hogy jó egészségben még hosszú évekig segítse munkánkat.

Luksik András a Komárom-Esztergom megyei Csatkáról érkezett, ahol 1954-ben létesült csapadékmérő állomás az akkori iskola területén. A méréseket az igazgató, majd utána egy tanító végezte. A mai helyére az állomás 1974 körül került, amikor is észlelőnk édesapja végezte a méréseket. 1978-ban aztán fia Luksik András tanár úr vette át az állomás vezetését, amit a mai napig töretlenül ellát. Köszönjük 36 évi munkáját, a hozzánk való hűséget és kívánjuk, hogy még hosszú évekig segítse munkánkat.

 

Dr. Horváth László a Szolgálat Tudományos Tanácsának képviseletében Szakirodalmi Nívódíjjal tüntette ki az év legszínvonalasabb szakmai publikációját. Csirmaz Kálmán, Polyánszky Zoltán és dr. Simon André (valamint társzerzőik A., Pistotnik, G., Neštiak, M., Nagykovácsi, Zs., Sokol, A. (2013): A study of rotation in thunderstorms in a weakly- or moderately-sheared environment című cikke 2013-ban jelent meg az Atmospheric Research folyóiratban.

A közel egy évvel ezelőtt indított MET-ÉSZ észlelőhálózatban, az észleléseket nap, mint nap továbbítók közül az "Év MET-ÉSZ észlelője" címet Bajkai Csaba kisbéri észlelőnknek adományoztuk. Bajkai Csaba a kisbéri Nagyboldogasszony templom plébánosa. Hosszú évek óta küldi megbízott társadalmi észlelőként az adatokat az OMSZ hálózatába. 2749 észleléssel, kiváló, színvonalas munkával érdemelte ki ezt a címet.


Fotópályázat nyertesei

A szakmai zsűri első helyezettje Pintér András, aki környezetmérnöki mesterszakon tanul Sopronban az Erdőmérnöki Karon. A fotózást körülbelül három éve kezdte, teljesen autodidakta módon. A nyertes fotót 2013 nyarán készítette lakhelyén, Mihályiban, kedvenc témakörében, mely a légköroptikai jelenségekhez kötődik. A halo jelenséget nem könnyű fotózni, hisz célszerű kitakarni a fényforrást egy tereptárggyal, amely jelen esetben egy mezei vadvirág volt.

A közönség szavazatai alapján Tábori Gábor kapott díjat, aki egy villámokról szóló fotóval vívta ki a legtöbb szavazatot (like-ot) az OMSZ Facebook oldalán. Két éve fotózik hobbi szinten, ma már egy tükörreflexes fényképezőgéppel készíti kiváló képeit. A közönségdíjas fotó 2013. augusztus 9-én készült; egy dél-délkelet felől érkező, de már szétesőben lévő zivatarfelhőről.


 


Szakmai előadások:


Kapcsolódó oldalak: