2024. április 23. kedd
Hírek

HungaroMet: 2016. április 27. 16:00

ImagineS projekt zárórendezvénye

Az ImagineS projektet lezáró workshopra 2016. május 4-én kerül sor az Országos Meteorológiai Szolgálat központjában. A rendezvényen az érdeklődő intézmények képviselői képet kaphatnak a projekt keretében végzett kutató és fejlesztő munkáról, valamint a projekt során előállított produktumokról, illetve fontos információkkal szolgálhatnak a produktumok potenciális felhasználási lehetőségeiről.

Az Országos Meteorológiai Szolgálat (OMSZ) részt vett egy az Európai Unió 7. Keretprogramja által kiírt pályázaton. A projekt neve ImagineS: Implementation of Multi-scale AGricultural INdicators Exploiting Sentinels (A Sentinel műholdak adatait felhasználó multi-skálájú mezőgazdasági indikátorok alkalmazása). 2011-ben a projekt lebonyolítására egy nemzetközi konzorcium alakult (francia koordinálással, valamint belga, spanyol és magyar részvétellel), amelyben tíz partner (hét intézmény és három vállalkozás) vett részt.

A projektben az OMSZ célja a biomassza, a természetes eredetű szén-dioxid fluxusok és egyéb mezőgazdasági indikátorok kvázi valósidejű modellezése Magyarország területére műholdas mérések felhasználásával. Ezen cél megvalósítására az OMSZ-ban futtatott ISBA-Ags modellt használtuk fel, amely egy dinamikus vegetációmodell, tehát a fotoszintézist és ezáltal a vegetáció növekedését explicit módon leírja. A modell meghajtására lokális kényszereket használunk (léghőmérséklet, csapadék, sugárzás), amelyeket műholdas mérésekből (pl. LandSAF) kapunk meg, vagy az OMSZ-nál futtatott numerikus időjárás-előrejelző modellek outputjait használjuk fel. A modellrendszer fontos eleme, hogy a fent említett meteorológiai kényszereken túl az ISBA-Ags modell képes különböző műholdas mérések (pl. levélfelületi index vagy talajnedvesség) modellben való figyelembevételére, szakszóval asszimilációjára is, így pontosítva a biomassza és egyéb paraméterek szimulációját.

Az OMSZ-nak az ImagineS projektben végzendő munkája egy 2009-ben indult, szintén az Európai Unió 7. Keretprogramja által finanszírozott projekt eredményeire épül. Ez a Geoland2 projekt, amelynek az OMSZ a Land Carbon alprojektjében vesz részt. A Geoland2 projekt keretein belül implementáltuk és validáltuk az OMSZ-ban az ISBA-Ags modellrendszert. Az eredmények azt mutatják, hogy az ISBA-Ags képes a vegetáció időbeli fejlődésének megfelelő szimulálására és jó pontossággal írja le a vegetáció és a légkör közötti szén-dioxid forgalmat.Helyszín: Országos Meteorológiai Szolgálat, 1024, Budapest, Kitaibel Pál u. 1.

Időpont: 2016. május 4.

Program
  9:00 – Dr. Radics Kornélia, OMSZ elnöke: Megnyitó
  9:10 – Dr. Szintai Balázs (OMSZ): Az ImagineS projekt az Országos Meteorológiai Szolgálat részvételével
  9:25 – Tóth Helga (OMSZ): Szén-dioxid fluxusok és vegetáció modellezése az ImagineS projekt keretében
10:15 – Dr. Barcza Zoltán (ELTE): Ökológiai rendszerek szénmérlegének becslése mikrometeorológiai módszerrel Magyarországon
10:30 – Kávészünet
11:00 – Résztvevők rövid bemutatkozó előadásai
11:45 – Az ImagineS produktumok felhasználási lehetőségeinek megvitatása
12:30 – Zárszó