2024. június 13. csütörtök
Hírek

HungaroMet: 2017. január 23. 13:51

Pályázat a Dévényi Dezső Numerikus Prognosztikai Emlékéremre

A Dévényi Dezső Numerikus Prognosztikai Emlékérmet kétévente ítélik oda egy olyan fiatal kutatónak, aki maradandó teljesítményt nyújtott azon meteorológiai szakterületek valamelyikén, amelyen Dévényi Dezső is tevékenykedett. A díjra való pályázatokat 2017. március 12-éig lehet benyújtani.

Emlékkötet [pdf: 8847 KB]

Előzmények

A Dévényi Dezső szellemi hagyatékának megőrzését szolgáló emlékdíjat az erre kijelölt testület kétévente ítéli oda egy olyan fiatal kutatónak, aki maradandó teljesítményt nyújtott azon meteorológiai szakterületek valamelyikén, amelyen Dévényi Dezső is tevékenykedett. A díjat 2011-ben Havasi Ágnes, 2013-ban Pieczka Ildikó, míg 2015-ben Breuer Hajnalka érdemelte ki. A díj névre szólóan gravírozva a „Dévényi Dezső Numerikus Prognosztikai Emlékérem”, valamint 60 000 Ft könyvutalvány.


Emlékdíjra való pályázás feltételei

  • A díjra pályázhat minden olyan magyar szakember, aki a pályázás évében még nem tölti be a 40. életévét.
  • Pályázatot adhat be a pályázási kritériumokat kielégítő személy, illetve javaslattal élhet bárki, aki úgy gondolja, hogy a környezetében van díjra érdemes személy, aki megfelel a pályázati felhívás követelményeinek.
  • A pályázat a meteorológián belül a dinamikus meteorológia, illetve a numerikus prognosztika szakterületével kell, hogy közvetlen kapcsolatban álljon.
  • A pályaműnek tükröznie kell azt a tudományos (szakmai) teljesítményt, amely alapján a pályázó/javaslattevő úgy érzi, hogy a jelölt méltó a „Dévényi Dezső Numerikus Prognosztikai Emlékérem” elnyerésére.
  • A szakmai teljesítmény tárgya lehet diplomamunka, PhD dolgozat, tudományos cikk, vagy bármilyen olyan kutatás és fejlesztés, amely kapcsolódik a numerikus prognosztikához és/vagy dinamikus meteorológiához, valamint érdemi elméleti és/vagy gyakorlati eredménnyel jár.
  • Saját munkával való pályázás esetén a pályázathoz mellékelni kell az előző pontban említett munka elméleti és gyakorlati részleteit a kapcsolódó dokumentációkkal (dolgozat, cikk, szoftver leírás stb.) együtt.
  • Javaslattétel esetén a javaslatot alá kell támasztani olyan részletekkel, amelyek hitelt érdemlően bizonyítják a javasolt személy díjra való rátermettségét. A javaslathoz lehetőség szerint mellékelni kell a jelölt életrajzát is. A Bíráló Bizottság további kérdésekkel fordulhat a jelölthöz, ezért annak elérhetőségét (legalább email címét) is meg kell adni a javaslathoz.
  • A pályázás határideje 2017. március 12., éjfél. A pályázati anyagot a borítékon a „Dévényi Dezső Numerikus Prognosztikai Emlékérem” feltüntetésével az alábbi címre kell elküldeni, vagy eljuttatni:
    Sáhó Ágnes, Országos Meteorológiai Szolgálat, 1024 Budapest, Kitaibel Pál utca 1. (email: saho.a@met.hu)

A pályázatokat háromtagú testület fogja elbírálni, melynek tagjai a család, a kortársak és a tanítványok képviselői. A díj átadására ünnepélyes keretek között a Meteorológiai Világnap (2017. március 23.) rendezvényén fog sor kerülni.